Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 16/9/2016

15:43 17/09/2016

Chuyên cần ngày 16/9/2016

 

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐỖ MINH QUANG

10A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

2

TRỊNH HỒ NHƯ LỘC

10A1

vào muộn 15 phút

3

TRỊNH HỒ NHƯ LỘC

10A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

4

NGÔ NGỌC MINH

10A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

5

NGUYỄN LINH CHI

10A3

nghỉ học tiết 1

6

TÔ MINH ÁNH

10A3

nghỉ học tiết 1

7

TRẦN MẠNH CHIẾN

10A3

đi học muộn học Thể dục

8

TRẦN SƠN TÙNG

10A3

nghỉ học

9

TĂNG MINH GIANG

10D1

vào muộn 45 phút học tăng cường

10

VŨ MINH ĐỨC

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

11

VŨ TRÀ GIANG

10D4

nghỉ học giờ Tin học

12

VŨ HOÀNG LONG

10D6

nghỉ học giờ Thể dục

13

NGUYỄN BÍCH NGỌC

10D7

nghỉ học

14

NGUYỄN HOÀI NGỌC

10D8

nghỉ học

15

NGUYỄN ANH ĐỨC B

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

16

PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

17

HỒ SỸ NHẬT HUY

11A1

nghỉ học tiết 2,3

18

MAI TRỰC BÌNH

11A1

nghỉ học tiết 2,3

19

TRẦN NHẬT HỒNG

11A1

nghỉ học

22

LÊ ANH ĐỨC

11A3

nghỉ học

23

VŨ THU HÀ

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

24

LÊ THANH HẰNG

11D10

nghỉ học

25

NGUYỄN BẢO NGỌC

11D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

26

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

27

NGUYỄN NGỌC CHÂM

11D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

29

TRẦN ANH THƯ

11D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

31

TRỊNH VÂN ANH

11D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

33

VŨ THU TRANG

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

34

VƯƠNG KHÁNH LINH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

35

TRẦN NGỌC TRÂM

11D5

nghỉ học

36

PHAN VIỆT HIẾU

11D8

nghỉ học

37

NGUYỄN THẢO LÊ

11D9

nghỉ học

38

NGUYỄN TRIỆU VY

11D9

nghỉ học

39

VƯƠNG THÙY LINH

11D9

nghỉ học

40

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học

42

LÊ TRUNG KIÊN

12A4

nghỉ học tiết 3,4

43

NGUYỄN TIẾN ANH

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

44

PHAN TRỌNG PHAN

12A5

đi học muộn

45

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

đi học muộn 10 phút

46

ĐINH HIỂU ANH

12D1

nghỉ học

48

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

đi học muộn 10 phút

49

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

nghỉ học tiết 5

50

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

52

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

nghỉ học giờ Tin học

53

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

nghỉ học

55

NGHIÊM NGỌC MAI

12D6

nghỉ học giờ Tin học

56

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D6

nghỉ học giờ Tin học

57

NGUYỄN THỊ LAN ANH

12D6

đi học muộn giờ Tin học

58

TẠ HỒNG HẠNH

12D6

nghỉ học giờ Tin học

59

VŨ MINH CƯỜNG

12D6

nghỉ học giờ Tin học

61

CAO THÀNH NAM

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

63

PHÓ QUỲNH TRANG

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG