Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 16/01/2016

03:53 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 16/01/2016

TT Họ và tên Lớp Nội dung
1 HỒ SỸ NHẬT HUY 10A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
2 HOÀNG KIM NGÂN 10A1 Vào học muộn 7 - học tăng cường.
3 HOÀNG TRÍ NGHĨA 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
4 MAI TRỰC BÌNH 10A1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
5 NGUYỄN HOÀNG LÂN A 10A1 Nghỉ học.
6 TÔ TRANG LINH 10A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
7 TRẦN NHẬT HỒNG 10A1 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
8 BÙI MINH THANH 10A5 Nghỉ học.
9 LÊ HUY TUẤN 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
10 NGUYỄN CHÍ KIÊN 10D1 Nghỉ học.
11 NGUYỄN HUYỀN ANH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
12 ĐÀO THÙY VY 10D2 Nghỉ học.
13 ĐỖ LÊ NHẬT VI 10D2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1.
14 HOÀNG HỒ THANH TRÚC 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
15 HOÀNG HỒ THANH TRÚC 10D2 Nghỉ học.
16 LƯƠNG NGỌC DIỆP 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
17 NGUYỄN ĐỨC ANH A 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
18 NGUYỄN ĐỨC ANH A 10D2 Nghỉ học.
19 NGUYỄN GIA LINH 10D2 Nghỉ học tiết 2 - học tăng cường.
20 NGUYỄN MINH NGỌC 10D2 Nghỉ học tiết 2 - học tăng cường.
21 NGUYỄN TƯỜNG VY ANH 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
22 TRẦN ANH THƯ 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
23 TRẦN ANH THƯ 10D2 Nghỉ học.
24 LƯU VIỆT HƯNG 10D3 Nghỉ học.
25 HOÀNG NGUYỄN HUYỀN CHI 10D7 Nghỉ học.
26 NGUYỄN THỊ MINH ANH 10D9 Nghỉ học.
27 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Vào học muộn 15 - học tăng cường.
28 NGUYỄN CÔNG MINH 11A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
29 NGUYỄN MINH THUÝ 11A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
30 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 11A1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
31 PHẠM HÀ THIÊN THỦY 11A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
32 PHẠM TUẤN TRUNG 11A1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
33 PHƯƠNG VIỆT HOÀNG 11A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
34 VŨ CÔNG LUẬN 11A1 Vào học muộn 15 - học tăng cường.
35 VŨ KHÁNH QUÂN 11A1 Vào học muộn 15 - học tăng cường.
36 VŨ PHAN QUÂN 11A1 Vào học muộn 15 - học tăng cường.
37 NGUYỄN ĐỨC ANH A 11A3 Đi học muộn.
38 NGUYỄN THÙY NGÂN 11A3 Nghỉ học.
39 CHU BÁCH TÙNG 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
40 HOÀNG HỒNG QUÂN 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
41 KHỔNG NHẬT HUYỀN 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
42 LÊ QUANG ANH 11A4 Đi học muộn giờ Tin học.
43 LÊ TRUNG KIÊN 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
44 NGUYỄN DƯƠNG MINH TRÍ 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
45 NGUYỄN HẢI NAM 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
46 NGUYỄN THÀNH TRUNG 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
47 NGUYỄN TIẾN DŨNG 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
48 PHẠM NGỌC BÍCH 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
49 TRƯƠNG GIA HẢI 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
50 ĐỖ THỊ THU TRANG 11A5 Nghỉ học.
51 HOÀNG ĐỨC TRUNG 11A5 Nghỉ học.
52 LÊ THÀNH ĐẠT 11A5 Nghỉ học.
53 NGUYỄN QUỲNH NHUNG 11A5 Nghỉ học.
54 VŨ PHƯƠNG ANH 11A5 Nghỉ học.
55 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
56 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Nghỉ học tiết 1.
57 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
58 ĐỖ ANH TUẤN 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
59 DƯƠNG THU NGÂN 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
60 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
61 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
62 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
63 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
64 NGUYỄN TIẾN THÀNH 11D1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
65 LÊ QUỲNH TRANG 11D2 Nghỉ học tiết 3, 4 - học tăng cường.
66 LÊ VŨ LONG 11D2 Nghỉ học tiết 3, 4 - học tăng cường.
67 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Vào học muộn 6 - học tăng cường.
68 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 11D2 Vào học muộn 6 - học tăng cường.
69 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 11D2 Nghỉ học tiết 3, 4 - học tăng cường.
70 NGUYỄN TUẤN KIỆT 11D2 Vào học muộn 15 - học tăng cường.
71 PHẠM THỊ DIỆU ANH 11D2 Vào học muộn 6 - học tăng cường.
72 TRẦN MỸ UYÊN 11D2 Nghỉ học tiết 3, 4 - học tăng cường.
73 TRẦN QUANG HUY 11D2 Nghỉ học tiết 3, 4 - học tăng cường.
74 TRẦN THU TRANG 11D2 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
75 TRỊNH LÊ CÔNG DUY 11D2 Nghỉ học tiết 3, 4 - học tăng cường.
76 TRỊNH LÊ CÔNG DUY 11D2 Vào học muộn 6 - học tăng cường.
77 VŨ VÂN KHÁNH 11D2 Nghỉ học tiết 3, 4 - học tăng cường.
78 BÙI HỒNG LY 11D3 Nghỉ học.
79 LƯU HIỀN ANH 11D4 Nghỉ học.
80 NGÔ PHƯƠNG ANH 11D4 Nghỉ học.
81 NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN 11D4 Nghỉ học.
82 NGUYỄN THỊ MINH PHÚC 11D4 Nghỉ học.
83 NGUYỄN MINH ANH 11D5 Nghỉ học.
84 ĐỖ PHƯƠNG UYÊN 11D8 Nghỉ học.
85 TRƯƠNG NGUYỄN NHẠT NAM 11D9 Nghỉ học.
86 HOÀNG QUANG VŨ 12A1 Đi học muộn.
87 LÊ VŨ TÚ 12A1 Nghỉ học.
88 NGUYỄN VIỆT ANH 12A1 Nghỉ học.
89 NGUYỄN KIM KHÁNH 12A2 Nghỉ học.
90 NGUYỄN NHẬT ANH 12A2 Nghỉ học tiết 1.
91 NGUYỄN THÁI HIỀN 12A2 Nghỉ học tiết 1.
92 NGUYỄN VIẾT LỘC 12A2 Nghỉ học tiết 1.
93 NGUYỄN THU TRÀ 12A3 Nghỉ học.
94 PHAN CẢNH TRUNG 12A3 Đi học muộn.
95 CÔNG THỊ HỒNG HẠNH 12A4 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h40).
96 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
97 NGUYỄN NGỌC MINH 12A5 Nghỉ học.
98 NGUYỄN VŨ NGỌC UYÊN 12A6 Đi học muộn.
99 PHÙNG CHÍ CÔNG 12A6 Nghỉ học.
100 BÙI MINH CHÂU 12D1 Nghỉ học.
101 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Nghỉ học.
102 LÊ THẢO MY 12D1 Nghỉ học.
103 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 12D2 Nghỉ học.
104 NGUYỄN THU TRÀ 12D2 Nghỉ học.
105 NGUYỄN TUẤN MINH 12D3 Nghỉ học.
106 PHƯƠNG THU NGỌC 12D3 Nghỉ học.
107 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
108 ĐẶNG KIỀU UYÊN 12D5 Đi học muộn.
109 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LAN 12D5 Nghỉ học.
110 LÊ KHÁNH LINH 12D6 Đi học muộn.
111 NGUYỄN NGOC MAI PHƯƠNG 12D6 Nghỉ học.
112 NGUYỄN NGỌC DIỆU 12D7 Đi học muộn.
113 PHẠM MINH KHÁNH 12D8 Đi học muộn.
114 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 12Q1 Nghỉ học.
115 NGUYỄN HOÀNG YẾN 12Q1 Nghỉ học.
116 VŨ PHÚC HƯNG 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374