Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 18/01/2016

03:54 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 18/01/2016

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN HOÀNG LÂN A 10A1 Nghỉ học.
2 NGUYỄN QUANG HUY 10A5 Nghỉ học.
3 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 10A5 Nghỉ học.
4 LÊ HUY TUẤN 10D1 Nghỉ học tiết 1.
5 NGUYỄN CHÍ KIÊN 10D1 Nghỉ học.
6 NGUYỄN QUANG TUẤN 10D1 Nghỉ học tiết 1, 2.
7 VŨ THANH THU 10D1 Nghỉ học.
8 NGUYỄN NHẬT THÀNH 10D10 Nghỉ học.
9 TRẦN ANH THƯ 10D2 Nghỉ học.
10 VŨ HƯƠNG QUỲNH 10D6 Nghỉ học.
11 CUNG THỊ TÀI PHƯƠNG 11A1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
12 ĐẶNG TIẾN LỢI 11A1 Nghỉ học.
13 ĐẶNG TIẾN LỢI 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
14 ĐỖ MINH THU 11A1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
15 HOÀNG THU AN 11A1 Nghỉ học.
16 HOÀNG THU AN 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
17 KIM YOUNG EUN 11A1 Nghỉ học.
18 KIM YOUNG EUN 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
19 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Nghỉ học tiết 1, tiết 2 vào muộn 10.
20 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Nghỉ học tiết 4 - học tăng cường.
21 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
22 NGUYỄN QUANG THÁI 11A1 Nghỉ học.
23 NGUYỄN QUANG THÁI 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
24 NGUYỄN QUỲNH NHUNG 11A5 Nghỉ học.
25 NGUYỄN ĐỨC HUY 11A6 Nghỉ học.
26 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
27 ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG 11D1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
28 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
29 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
30 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
31 LÊ PHƯƠNG NGÂN 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
32 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
33 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
34 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
35 NGUYỄN ĐỨC DUY 11D1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
36 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
37 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
38 NGUYỄN THANH NGÂN 11D1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
39 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
40 NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH 11D3 Nghỉ học giờ GDQP.
41 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 11D3 Nghỉ học giờ GDQP.
42 ĐÀO HỮU NGHĨA 12A1 Nghỉ học giờ Tin học.
43 HOÀNG QUANG VŨ 12A1 Nghỉ học giờ Tin học.
44 LÊ NGUYỄN HỒNG VÂN 12A1 Nghỉ học giờ Tin học.
45 LÊ NHẬT NAM 12A1 Nghỉ học giờ Tin học.
46 LÊ VŨ TÚ 12A1 Nghỉ học giờ Tin học.
47 NGÔ NGỌC TRÂN 12A1 Nghỉ học giờ Tin học.
48 NGUYỄN QUANG HUY 12A1 Nghỉ học giờ Tin học.
49 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 12A1 Nghỉ học giờ Tin học.
50 NGUYỄN THÙY LINH 12A1 Nghỉ học giờ Tin học.
51 NGUYỄN THÙY LINH 12A1 Nghỉ học.
52 NGUYỄN TIẾN THÀNH 12A1 Nghỉ học giờ Tin học.
53 NGUYỄN VIỆT ANH 12A1 Nghỉ học giờ Tin học.
54 PHẠM HÙNG MẠNH 12A1 Nghỉ học giờ Tin học.
55 TRỊNH CHI LINH 12A1 Nghỉ học giờ Tin học.
56 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
57 NGUYỄN ĐỨC NHÂN 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
58 NGUYỄN HÀ TRANG 12A4 Nghỉ học.
59 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
60 NGUYỄN THỌ SƠN LÂM 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
61 NGUYỄN TIẾN DŨNG 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
62 PHẠM THỊ NGỌC MỸ 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
63 PHẠM VŨ LÂM 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
64 TRẦN ĐỨC HUY 12A4 Đi học muộn giờ Tin học.
65 TRẦN THANH HÙNG 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
66 VŨ HỒNG NGỌC 12A4 Đi học muộn giờ Tin học.
67 VŨ TRUNG ANH 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
68 BÙI KIM LONG 12A5 Nghỉ học.
69 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học.
70 NGUYỄN THU TRÀ 12D2 Nghỉ học.
71 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Nghỉ học.
72 BÙI THỊ MỸ LINH 12D3 Nghỉ học.
73 NGUYỄN HỒNG VI 12D4 Nghỉ học tiết 1.
74 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
75 BÙI NHẬT ANH 12D5 Nghỉ học giờ Tin học.
76 ĐẶNG KIỀU UYÊN 12D5 Nghỉ học.
77 NGUYỄN HÙNG PHONG 12D5 Nghỉ học giờ Tin học.
78 TRẦN PHƯƠNG HẰNG 12D5 Nghỉ học giờ Tin học.
79 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 12D6 Nghỉ học giờ GDQP.
80 PHẠM DIỆU HOA 12D8 Nghỉ học.
81 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 12Q1 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
82 NGUYỄN TƯỜNG VY LINH 12Q1 Nghỉ học tiết 1.
83 NGÔ NGỌC TRÂM 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374