Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 17/03/2015

07:20 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 17/03/2015

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN VĂN KHÁNH 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
2 LƯƠNG THẾ VINH 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
3 NGUYỄN VĂN KHÁNH 10A1 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
4 NGUYỄN VÂN ANH 10A3 Đi học muộn giờ Tin học.
5 VŨ CHÍ BẰNG 10A3 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
6 NGUYỄN THU HÀ 10A3 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
7 ĐẶNG MINH PHƯƠNG 10A3 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
8 TRƯƠNG THÙY LINH 10A3 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
9 NGUYỄN ĐỨC ANH 10A3 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
10 TẠ XUÂN TOÀN 10A3 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
11 NGUYỄN THÙY NGÂN 10A3 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
12 NGUYỄN VÂN ANH 10A3 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
13 NGUYỄN HIỀN LAN 10A6 Nghỉ học.
14 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
15 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
16 VŨ VÂN KHÁNH 10D2 Nghỉ học tăng cường tiết 2, 3.
17 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Nghỉ học tăng cường tiết 2, 3.
18 NGUYỄN THỊ MINH PHÚC 10D4 Nghỉ học.
19 LÊ NHẬT NAM 11A1 Nghỉ học.
20 ĐÀO LÊ HOÀNG 11A2 Nghỉ học.
21 PHẠM HÀ LINH 11A2 Nghỉ học.
22 TRẦN THANH HIỀN 11A4 Nghỉ học.
23 ĐOÀN MINH THUÝ 11D1 Nghỉ học giờ Tin học.
24 NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN 11D1 Đi học muộn giờ Tin học.
25 NGUYỄN HƯƠNG LY 11D1 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
26 LÊ THỤY QUYÊN 11D7 Nghỉ học.
27 PHẠM VIỆT DƯ 12A1 Đi học muộn giờ GDQP.
28 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Đi học muộn giờ GDQP.
29 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A1 Đi học muộn giờ GDQP.
30 LÊ ĐỨC HIẾU 12A1 Đi học muộn giờ GDQP.
31 THÁI BÌNH MINH 12A1 Đi học muộn giờ GDQP.
32 ĐỖ THÀNH NAM 12A1 Đi học muộn giờ GDQP.
33 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn giờ GDQP.
34 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học giờ GDQP.
35 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Nghỉ học giờ GDQP.
36 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 Nghỉ học.
37 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học.
38 PHƯƠNG MẠNH ĐỨC 12A1 Nghỉ học.
39 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học.
40 TÔ QUANG ĐẠT 12A1 Đi học muộn.
41 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn.
42 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn giờ GDQP.
43 NGÔ HẢI LINH 12A2 Đi học muộn giờ GDQP.
44 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Đi học muộn giờ GDQP.
45 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Đi học muộn giờ GDQP.
46 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn giờ GDQP.
47 THÁI VĂN TRỌNG 12A2 Đi học muộn giờ GDQP.
48 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học giờ GDQP.
49 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học tiết 5.
50 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học tiết 5.
51 NGUYỄN TUẤN DƯƠNG 12A2 Nghỉ học.
52 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn.
53 ĐỖ QUANG HIỆP 12A4 Nghỉ học.
54 LÝ CẨM NHUNG 12A4 Nghỉ học.
55 PHAN VIỆT HUY 12A5 Đi học muộn.
56 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
57 VÕ HỒNG SƠN 12A5 Đi học muộn.
58 HOÀNG PHƯƠNG TRANG 12A5 Đi học muộn.
59 NGÔ THANH TUYỀN 12A5 Đi học muộn.
60 LÊ THU NGÂN 12A5 Nghỉ học.
61 PHAN VIỆT HUY 12A5 Đi học muộn.
62 HOÀNG PHƯƠNG TRANG 12A5 Đi học muộn.
63 LÊ THU NGÂN 12A5 Đi học muộn.
64 NGÔ THANH TUYỀN 12A5 Đi học muộn.
65 PHẠM ĐỨC MINH 12A6 Đi học muộn.
66 NGÔ DUY ANH 12A6 Đi học muộn.
67 NGUYỄN LINH CHI 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
68 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
69 LÊ HÀ KHANH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
70 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
71 NGUYỄN MINH TRANG 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
72 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Nghỉ học.
73 VŨ HÀ MY 12D1 Đi học muộn.
74 PHẠM THU HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
75 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
76 LÊ MẠNH LINH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
77 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
78 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
79 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
80 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Đi học muộn.
81 PHẠM QUỐC ANH 12D3 Nghỉ học.
82 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Đi học muộn.
83 TRẦN MỸ QUỐC ANH 12D4 Đi học muộn.
84 NGUYỄN MINH HẰNG 12D4 Đi học muộn.
85 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Nghỉ học.
86 NGUYỄN MINH HẰNG 12D4 Đi học muộn.
87 TRẦN MỸ QUỐC ANH 12D4 Đi học muộn.
88 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 12D6 Nghỉ học.
89 LÊ QUANG ĐỨC 12D6 Đi học muộn.
90 CAO ANH TÚ 12D6 Đi học muộn.
91 TRẦN THỊ THANH THƯ 12D6 Đi học muộn.
92 LÊ MINH ANH 12D6 Đi học muộn.
93 NGUYỄN ANH VŨ 12D6 Đi học muộn.
94 LÊ HUYỀN MY 12Q2 Đi học muộn.
    11Q1 Tiết 2: cô Tuyết dạy thay cô Lâm. 
    12Q2 Tiết 4: cô Loan dạy thay cô Trang.
    10D2 Tiết 1: thầy Vỹ dạy thay thầy Hồng Anh.
Tiết 2: cô Phương (T) dạy thay thầy Hồng Anh.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374