Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 17/04/2015

08:11 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 17/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 LÊ MINH HOÀNG 10A4 Nghỉ học.
2 ĐINH QUỐC ANH 10A5 Đi học muộn.
3 PHẠM VY LÊ 10D1 Nghỉ học.
4 ĐỖ ĐỨC DŨNG 10D6 Đi học muộn giờ Tin học.
5 DƯƠNG MỸ DUYÊN 10D6 Đi học muộn giờ Tin học.
6 NGÔ HOÀNG NGA 10D6 Đi học muộn giờ Tin học.
7 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10D6 Đi học muộn giờ Tin học.
8 NGUYỄN BẢO HÂN 10D6 Nghỉ học giờ Tin học.
9 NGUYỄN KIỀU ANH 10D7 Đi học muộn giờ Tin học.
10 LÊ LÂM OANH 11A4 Nghỉ học.
11 TRƯƠNG QUANG MINH 11A5 Nghỉ học.
12 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Đi học muộn.
13 CHU THỊ HÀ GIANG 11D2 Nghỉ học.
14 NGUYỄN HUYỀN TRANG 11D3 Đi học muộn.
15 TÔN NỮ KHÁNH HUYỀN 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
16 NGUYỄN HỒNG NGỌC 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
17 NGUYỄN MINH BẢO NGỌC 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
18 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO A 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
19 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO B 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
20 NGUYỄN THU PHƯƠNG 11D4 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
21 NGUYỄN MINH BẢO NGỌC 11D4 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
22 ĐÀO HƯƠNG ANH 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
23 TÔ TRỌNG ĐẠT 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
24 NGUYỄN THÁI HIỀN 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
25 NGUYỄN NGỌC LINH 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
26 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
27 NGUYỄN HÙNG PHONG 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
28 TRẦN PHƯƠNG THẢO 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
29 NGUYỄN MINH THƯ 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
30 ĐINH TIẾN VINH 11D5 Đi học muộn giờ Tin học.
31 NGÔ QUỲNH ANH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
32 VŨ THUỲ DUNG 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
33 PHẠM HƯƠNG GIANG 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
34 TẠ KIỀU HƯƠNG GIANG 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
35 VŨ YẾN NHI 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
36 NGUYỄN TƯỜNG VI 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
37 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LAN 11D5 Đi học muộn.
38 LÊ HOÀNG LÂN 11D7 Đi học muộn giờ GDQP.
39 LÊ CHI MAI 11D7 Đi học muộn giờ GDQP.
40 VŨ HOÀNG GIANG 11D7 Đi học muộn.
41 PHẠM HÀ PHƯƠNG 11D7 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
42 LÊ QUANG ANH 11D7 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
43 LÊ THU PHƯƠNG 11D7 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
44 LÊ THỤY QUYÊN 11D7 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
45 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 11D7 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
46 LÊ CHI MAI 11D7 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
47 TẠ QUỲNH CHI 11Q1 Nghỉ học.
48 NGUYỄN MINH NGỌC 12A3 Nghỉ học.
49 VŨ HOÀNG DUY 12A4 Đi học muộn.
50 NGUYỄN VÂN ANH 12A4 Đi học muộn.
51 LÝ CẨM NHUNG 12A4 Đi học muộn.
52 CÔNG HÀ MY 12A5 Đi học muộn.
53 ĐỖ MINH HUY 12A5 Đi học muộn.
54 ĐẶNG ĐỨC DŨNG 12A5 Nghỉ học.
56 NGUYỄN NHẬT NAM 12A6 Đi học muộn.
57 ĐẶNG HÀ PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
58 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
59 LÊ THUỲ LINH 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
60 LÂM THỊ MAI QUYÊN 12D1 Đi học muộn.
61 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học học tăng cường có phép tiết 4, 5.
62 NGÔ HUỆ ANH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
63 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
64 TRẦN DIỆP HẰNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
65 NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
66 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
67 PHẠM THU HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
68 NGUYỄN TÙNG LÂM 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
69 LÊ MẠNH LINH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
70 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
71 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
72 LÊ NGỌC HƯƠNG THẢO 12D3 Đi học muộn.
73 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Nghỉ học.
74 HÀN NGỌC LINH 12D5 Nghỉ học.
75 LÊ VI 12D6 Đi học muộn.
76 NGÔ THỊ BÍCH NGỌC 12D6 Đi học muộn.
77 LÊ QUANG ĐỨC 12D6 Đi học muộn.
78 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ học.
79 TRẦN HUYỀN VY 12D7 Nghỉ học.
80 ĐỖ TRÀ MY 12Q1 Nghỉ học.
81 KHUẤT HÀ MY 12Q1 Nghỉ học.
82 NGUYỄN THU HÀ 12Q2 Nghỉ học.
    10A1 Tiết 4: cô Hằng dạy thay cô Quyên (B).
    11Q1 Tiết 3: cô Hạnh (NN) dạy thay cô Công.
    12A1 Tiết 2: cô Hằng (NN) dạy thay cô Quyên (B).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374