Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 18/05/2015

03:01 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 18/05/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
3 VŨ NHẬT NAM 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
4 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
5 BÙI HUY MẠNH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
6 HOÀNG ANH TUẤN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
7 THÁI VĂN TRỌNG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
8 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
9 NGUYỄN BÍCH HẠNH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
10 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
11 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
12 NGUYỄN QUANG MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
13 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
14 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học.
15 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Nghỉ học.
16 PHẠM TIẾN ĐẠT 12A2 Nghỉ học.
17 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
18 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học có phép.
19 NGUYỄN CẨM TÚ 12D2 Nghỉ học có phép.
20 HOÀNG LAN VI 12D2 Nghỉ học có phép.
21 ĐỖ NGỌC THU 12Q1 Nghỉ học.
22 NGUYỄN HOÀNG KIM ÁNH 12Q2 Nghỉ học.
    12Q1 Tiết 2: cô Hạnh (NN) dạy thay thầy Vỹ.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741