Đang thực hiện Đang thực hiện

chuyên cần ngày 17/11/2016

15:05 19/11/2016

chuyên cần ngày 17/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

TRẦN HOÀNG LONG

10A1

vào muộn 45 phút học tăng cường

2

TRỊNH HỒ NHƯ LỘC

10A1

nghỉ học học tăng cường

3

TRỊNH HỒ NHƯ LỘC

10A1

nghỉ học

4

TRỊNH HỒ NHƯ LỘC

10A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

5

BÙI LÊ TRANG NHUNG

10D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

6

HOÀNG HƯƠNG GIANG

10D1

nghỉ học

7

HOÀNG HƯƠNG GIANG

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

8

NGÔ THỊ XUÂN THU

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

9

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

10D3

nghỉ học

10

PHÍ HẢI HÀ VI

10D4

nghỉ học

11

NGUYỄN HƯƠNG BAN

10D8

nghỉ học tiết 1

12

TRẦN BẢO NGỌC

10D9

vào muộn 45 phút

13

PHẠM HÀ TRANG

11A2

nghỉ học

14

LÊ ANH ĐỨC

11A3

đi học muộn

15

NGUYỄN THU THẢO

11A3

đi học muộn

16

PHÙNG TRÀ MY

11A3

đi học muộn

17

VŨ PHƯƠNG ANH

11A3

đi học muộn

18

TRỊNH QUANG HUY

11A4

đi học muộn

19

DƯƠNG ĐĂNG BẢO

11A5

nghỉ học

20

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

11A5

nghỉ học

21

TRẦN DŨNG

11A5

nghỉ học

22

BÙI TIẾN LONG

11D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

23

BÙI TIẾN LONG

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

24

LƯU VÂN HƯƠNG

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

25

NGUYỄN GIANG SƠN

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

26

NGUYỄN LÊ THANH HÀ

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

27

NGUYỄN THỊ LAN ANH

11D1

nghỉ học

28

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

nghỉ học

29

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

nghỉ học học tăng cường

30

TRẦN VIỆT NỮ

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

31

TRƯƠNG KHÁNH LINH

11D1

nghỉ học học tăng cường

32

VƯƠNG THIÊN TRANG

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

33

HỒ HOÀNG PHƯƠNG ANH

11D2

vào muộn 20 phút học tăng cường

34

NGÔ ĐỨC HIẾU

11D2

vào muộn 7 phút tiết 3 học tăng cường

35

NGUYỄN GIA BÌNH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

36

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

37

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

38

NGUYỄN MINH NGỌC

11D2

nghỉ học tiết 3 học tăng cường

39

NGUYỄN VŨ HÀ PHƯƠNG

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

40

PHẠM GIA BÁCH

11D2

vào muộn 7 phút tiết 3 học tăng cường

41

TRẦN GIA LONG

11D2

vào muộn 7 phút tiết 3 học tăng cường

42

VŨ THU TRANG

11D2

nghỉ học học tăng cường

43

VŨ THU UYÊN

11D2

nghỉ học

44

VŨ THU UYÊN

11D2

nghỉ học học tăng cường

45

NGUYỄN HÀ ANH

11D7

nghỉ học tiết 1

46

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

11D9

nghỉ học

47

NGUYỄN LÊ MỸ ANH

12A1

nghỉ học

48

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

49

NGUYỄN QUANG TRƯỜNG

12A3

nghỉ học

50

VŨ HẢI BẰNG

12A6

nghỉ học tiết 1,2

51

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

vào muộn 10 phút

52

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học tiết 1

53

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

54

MAI HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học

55

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

nghỉ học

56

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

57

NGUYỄN NGỌC MAI

12D1

nghỉ học

58

NGUYỄN NGỌC MAI

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

59

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

60

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

61

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

62

KHÚC GIA KHẢI

12D4

đi học muộn

63

NGUYỄN PHƯƠNG HÀ

12D5

nghỉ học

64

PHẠM HÀ ANH TRANG

12D7

nghỉ học

65

NGUYỄN GIA VIỆT

12D9

nghỉ học

66

NGUYỄN HẢI YẾN

12D9

nghỉ học

67

NGUYỄN MAI LINH

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374