Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 16/12/2015

03:18 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 16/12/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 LÊ THÀNH TRUNG 10A1 Nghỉ học.
2 NGUYỄN HOÀNG LÂN A 10A1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1.
3 LƯƠNG NGỌC DIỆP 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
4 ĐÀO NGỌC DIỆP 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
5 TRẦN ANH THƯ 10D2 Vào muộn 5 - học tăng cường.
6 TÔ MINH ANH 10D4 Nghỉ học.
7 NGUYỄN CÔNG KIM CHI 10D7 Nghỉ học.
8 NGUYỄN DIỆU HƯƠNG 10D10 Nghỉ học tiết 1.
9 DƯƠNG MINH HIẾU 11A1 Đi học muộn 10 - học tăng cường.
10 LƯƠNG THẾ VINH 11A1 Vào học muộn 15 - học tăng cường.
11 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
12 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Đi học muộn 8 - học tăng cường.
13 NGUYỄN HUY BÁCH 11A1 Đi học muộn 10 - học tăng cường.
14 NGUYỄN QUANG THÁI 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
15 NGUYỄN TUẤN GIA BÁCH 11A1 Nghỉ học tiết 1.
16 NGUYỄN TUẤN GIA BÁCH 11A1 Đi học muộn 8 - học tăng cường.
17 PHƯƠNG VIỆT HOÀNG 11A1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
18 BÙI MINH THẢO 11A3 Vắng trong lớp tiết 1 - Tin học.
19 LÊ HỮU THÀNH 11A3 Nghỉ học.
20 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 11A3 Vắng trong lớp tiết 1 - Tin học.
21 NGUYỄN THÙY NGÂN 11A3 Vắng trong lớp tiết 1 - Tin học.
22 TẠ THANH THẢO 11A3 Vắng trong lớp tiết 1 - Tin học.
23 TẠ XUÂN TOÀN 11A3 Vắng trong lớp tiết 1 - Tin học.
24 TRẦN VIỆT KHÁNH 11A3 Vắng trong lớp tiết 1 - Tin học.
25 TRỊNH NHẬT MINH 11A3 Vắng trong lớp tiết 1 - Tin học.
26 TRƯƠNG MINH HIỀN 11A3 Đi học muộn tiết 1 -  Tin học.
27 TRƯƠNG THÙY LINH 11A3 Vắng trong lớp tiết 1 - Tin học.
28 CHU BÁCH TÙNG 11A4 Nghỉ học.
29 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Vắng trong lớp tiết 1 - học tăng cường.
30 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Nghỉ học tiết 1.
31 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
32 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
33 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
34 LƯU HƯƠNG GIANG 11D1 Nghỉ học tiết 1.
35 LƯU HƯƠNG GIANG 11D1 Đi học muộn 5 - học tăng cường.
36 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
37 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
38 NGUYỄN HUYỀN VY 11D1 Đi học muộn 5 - học tăng cường.
39 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
40 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
41 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Nghỉ học tiết 1.
42 ĐỖ TIẾN ĐẠT 11D2 Đi học muộn 5 - học tăng cường.
43 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Đi học muộn 5 - học tăng cường.
44 NGUYỄN HÀ THU 11D2 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
45 NGUYỄN TUẤN KIỆT 11D2 Đi học muộn 5 - học tăng cường.
46 TRẦN MỸ UYÊN 11D2 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
47 BẠCH NGỌC ANH 11D9 Vắng trong lớp tiết 1- GDQP.
48 NGUYỄN MAI LINH 11D9 Vắng trong lớp tiết 1- GDQP.
49 NGUYỄN NGỌC THU THẢO 12A1 Nghỉ học tiết 1.
50 NGUYỄN KIM KHÁNH 12A2 Nghỉ học.
51 PHẠM HÀ LINH 12A2 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h40).
52 NGUYỄN THU TRÀ 12A3 Đi học muộn.
53 HOÀNG NHẬT MINH 12A4 Nghỉ học.
54 PHẠM VŨ LÂM 12A4 Nghỉ học.
55 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
56 ĐỖ CHÍ QUỐC ANH 12A6 Đi học muộn.
57 TRẦN HÀ MY 12D1 Nghỉ học giờ Tin học.
58 BÙI MINH CHÂU 12D1 Nghỉ học giờ Tin học.
59 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D1 Đi học muộn.
60 HOÀNG THANH NHUNG 12D2 Nghỉ học giờ Tin học.
61 MAI MINH THU 12D2 Nghỉ học giờ Tin học.
62 NGÔ BẢO CHÂU 12D2 Nghỉ học.
63 NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN 12D2 Nghỉ học giờ Tin học.
64 NGUYỄN TỐ LY 12D2 Nghỉ học.
65 PHẠM LAN PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
66 TRẦN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học giờ Tin học.
67 BÙI THỊ MỸ LINH 12D3 Nghỉ học.
68 NGUYỄN QUỐC TUẤN 12D3 Nghỉ học tiết 1.
69 NGUYỄN THỊ VI NGA 12D4 Nghỉ học tiết 1.
70 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 12D6 Nghỉ học.
71 LÊ PHƯƠNG CHI 12D7 Nghỉ học.
72 NGUYỄN NGỌC DIỆU 12D7 Nghỉ học tiết 1.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374