Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 17/9/2016

15:44 17/09/2016

Chuyên cần ngày 17/9/2016

 

STT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐẶNG VIỆT ANH

10A3

nghỉ học tiết 1

2

PHẠM NHẬT THÁI ANH

10D10

nghỉ học

3

HOÀNG GIA LONG

10D3

nghỉ học

4

NGUYỄN BÍCH NGỌC

10D7

nghỉ học

5

NGUYỄN HOÀI NGỌC

10D8

nghỉ học

6

NGUYỄN KHÁNH ĐỨC

10D8

nghỉ học

7

NGUYỄN LƯƠNG ANH

10D9

nghỉ học

8

ĐỖ VÂN NGỌC

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

9

TRẦN CHÍ MINH

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

10

PHẠM CHÍ TÔN

11A3

nghỉ học

11

NGÔ TUẤN HÀ

11A4

nghỉ học

12

NGUYỄN LÊ MINH ĐỨC

11A4

nghỉ học

13

PHẠM MINH CHÂU

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

14

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

nghỉ học

15

NGUYỄN DANH HUY

11D2

nghỉ học

16

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

17

NGUYỄN PHƯƠNG NHI

11D6

nghỉ học

18

PHẠM THÙY DƯƠNG

11D6

nghỉ học

19

TRẦN KHÁNH VI

11D7

nghỉ học

20

PHAN VIỆT HIẾU

11D8

nghỉ học

21

VƯƠNG THÙY LINH

11D9

nghỉ học

22

NGÔ MINH HUYỀN

12A1

nghỉ học tiết 3,4

23

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

vào muộn 45 phút

24

NGUYỄN MINH QUANG

12A1

nghỉ học

25

NGUYỄN HẢI PHƯƠNG

12A3

nghỉ học

26

NGUYỄN HẢI PHƯƠNG

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

27

NGUYỄN HỒNG NGỌC

12A3

nghỉ học

28

TRẦN VIỆT KHÁNH

12A3

nghỉ học

29

TRẦN VIỆT KHÁNH

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

30

KHỔNG NHẬT HUYỀN

12A4

nghỉ học

31

CAO LAN CHI

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

32

NGUYỄN TIẾN ANH

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

33

NGUYỄN HOÀNG ANH

12A6

nghỉ học giờ Tin học

34

ĐINH HIỂU ANH

12D1

nghỉ học tiết 1

35

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1,2

36

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

37

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học

38

PHẠM LÊ PHƯƠNG ANH

12D1

nghỉ học

39

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

40

NGUYỄN PHẠM VŨ LONG

12D4

đi học muộn

41

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D4

nghỉ học

42

LÊ NGỌC HẢI

12D7

nghỉ học

43

VŨ BÍCH HẠNH

12D7

nghỉ học

44

NGUYỄN TIẾN NHẬT NAM

12D8

nghỉ học

45

PHÓ QUỲNH TRANG

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374