Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 18/03/2015

07:20 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 18/03/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HÀ NGỌC HẠNH 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
2 VŨ CÔNG LUẬN 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
3 TRƯƠNG KHÁNH LINH 10A5 Nghỉ học giờ Tin học.
4 PHẠM ĐỨC MỸ 10A5 Nghỉ học giờ Tin học.
5 DƯƠNG VŨ DŨNG 10A6 Nghỉ học giờ Tin học.
6 NGUYỄN MINH HOÀNG 10A6 Nghỉ học giờ Tin học.
7 VŨ DIỆU LINH 10A6 Nghỉ học giờ Tin học.
8 LÊ VÕ GIA HUY 10A6 Nghỉ học giờ Tin học.
9 LƯU HƯƠNG GIANG 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
10 DƯƠNG THU NGÂN 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
11 NGUYỄN THANH NGÂN 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
12 NGUYỄN TIẾN THÀNH 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
13 NGUYỄN DIỄM THU 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
14 LẠI ANH THƯ 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
15 NGUYỄN HUYỀN VY 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
16 LÊ THỊ QUỲNH ANH 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
17 ĐẶNG NHẬT HƯNG 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
18 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
19 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
20 PHẠM PHƯƠNG THẢO 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
21 NGUYỄN ĐỨC DUY 10D1 Nghỉ học tiết 1.
22 ĐẶNG NHẬT HƯNG 10D1 Nghỉ học tiết 1.
23 PHẠM PHƯƠNG THẢO 10D1 Nghỉ học tiết 1.
24 TRẦN HỒNG ANH 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
25 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
26 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
27 PHAN TUỆ NHI 10D2 Nghỉ học.
28 VŨ VÂN KHÁNH 10D2 Nghỉ học tăng cường tiết 2, 3.
29 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Nghỉ học tăng cường tiết 2, 3.
30 TẠ QUỲNH CHI 11Q1 Nghỉ học.
31 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học tiết 1.
32 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 Nghỉ học.
33 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học.
34 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Đi học muộn.
35 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn.
36 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học.
37 NGUYỄN LÂN 12A2 Đi học muộn.
38 NGUYỄN DIỆU LINH 12A3 Nghỉ học.
39 TRẦN HẢI YẾN 12A4 Nghỉ học.
40 LÊ THU NGÂN 12A5 Nghỉ học.
41 NGUYỄN PHẠM BẢO CHÂU 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
42 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Nghỉ học tiết 3.
43 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Nghỉ học.
44 NGUYỄN LINH CHI 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
45 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
46 LÊ HÀ KHANH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
47 VŨ TÁ HUY 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
48 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
49 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn.
50 PHẠM THU HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
51 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
52 LÊ MẠNH LINH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
53 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
54 NGUYỄN HUYỀN CHI 12D3 Nghỉ học.
55 NGUYỄN HOÀNG CẨM LINH 12D3 Nghỉ học.
56 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học.
57 TRẦN QUANG ANH 12D5 Nghỉ học.
58 VŨ PHƯƠNG MI 12D5 Nghỉ học.
59 TRẦN HÀ ANH 12D7 Nghỉ học.
60 LÊ MINH NGỌC 12Q1 Đi học muộn.
    10A1 Tiết 2: cô Hằng dạy thay cô Dung (Sử).
    10D1 Tiết 3: cô Hằng dạy thay cô Dung (Sử).
    10D2 Tiết 2, 3: cô Hà (NN) dạy thay cô Thủy (NN).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374