Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 18/04/2015

08:12 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 18/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 DƯƠNG THU NGÂN 10D1 Nghỉ học.
2 NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN 10D2 Nghỉ học tiết 4, 5.
3 ĐỖ MINH HẰNG 10D3 Nghỉ học.
4 NGUYỄN THANH HÀ 10D4 Nghỉ học.
5 DƯƠNG LƯU TIẾN 10D4 Nghỉ học.
6 TRƯƠNG QUỲNH ANH 10D5 Gửi xe ngoài trường, không đội mũ bảo hiểm.
7 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO A 11D4 Nghỉ học.
8 NGUYỄN HÙNG PHONG 11D5 Nghỉ học.
9 PHẠM NGỌC TÚ 11D7 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
10 TRƯƠNG THỊ NHƯ PHƯƠNG 11D8 Nghỉ học.
11 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn, nghỉ học tăng cường tiết 3, 4.
12 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 Đi học muộn, nghỉ học tăng cường tiết 3, 4.
13 ĐINH LÊ DUY 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
14 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
15 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
16 TÔ QUANG ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
17 HỒ ANH MINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
18 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
19 PHẠM SỸ TÙNG SƠN 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
20 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
21 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Đi học muộn, nghỉ học tăng cường tiết 3, 4.
22 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn, nghỉ học tăng cường tiết 3, 4.
23 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
24 PHƯƠNG MẠNH ĐỨC 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
25 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
26 THÁI BÌNH MINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
27 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
28 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học tiết 1, 2.
29 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn.
30 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn.
31 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học.
32 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn.
33 PHẠM LÊ ĐỨC ANH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4.
34 NGUYỄN TUẤN DƯƠNG 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4.
35 PHẠM QUỐC HIẾU 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4.
36 TRẦN HUYỀN TRANG 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4.
37 VŨ HOÀNG ANH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
38 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn, nghỉ học tăng cường tiết 4.
39 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
40 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Đi học muộn, nghỉ học tăng cường tiết 4.
41 BÙI HUY MẠNH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
42 ĐOÀN QUỐC THẮNG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
43 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
44 PHAN THỊ PHƯƠNG CHI 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
45 TRẦN VIỆT LINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
46 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
47 THÁI VĂN TRỌNG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
48 NGUYỄN CÔNG LỘC 12A2 Nghỉ học.
49 NGUYỄN ĐỨC NAM 12A2 Nghỉ học.
50 NGUYỄN THANH HIỀN 12A3 Nghỉ học.
51 NGUYỄN MINH NGỌC 12A3 Nghỉ học.
52 TRẦN CÔNG THÀNH 12A3 Nghỉ học.
54 THẠCH LONG VŨ 12A4 Đi học muộn.
55 HOÀNG QUANG HUY 12A4 Nghỉ học.
56 NGUYỄN MINH HẰNG 12A4 Nghỉ học.
57 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Nghỉ học.
58 NGUYỄN VÂN ANH 12A4 Nghỉ học.
59 NGUYỄN THU NGÂN 12A4 Nghỉ học.
60 NGÔ HẢI YẾN 12A4 Nghỉ học.
61 ĐÀO PHƯƠNG ANH 12A4 Nghỉ học.
62 TRẦN THỊ THẢO MY 12A4 Nghỉ học.
63 TRẦN HƯƠNG QUỲNH 12A4 Nghỉ học.
64 NGÔ THANH HUYỀN 12A4 Nghỉ học.
65 PHÙNG NGỌC THUÝ 12A4 Nghỉ học.
66 PHAN ĐÌNH THỌ 12A4 Nghỉ học.
67 ĐOÀN MỸ LINH 12A4 Nghỉ học.
68 LÝ ĐỨC THỊNH 12A4 Nghỉ học.
69 NGUYỄN HOÀNG ANH 12A4 Nhuộm tóc.
70 ĐÀO PHƯƠNG ANH 12A4 Đi học muộn.
71 PHAN QUỐC ĐẠT 12A4 Đi học muộn.
72 NGUYỄN HƯƠNG LY 12A5 nghi hoc
73 PHÙNG BẢO TRÂN 12A6 Đi học muộn.
74 NGUYỄN THÚY HẰNG 12A6 Nghỉ học.
75 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 12A6 Nghỉ học.
76 VŨ HÀ MY 12D1 Nghỉ học.
77 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn.
78 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
79 NGÔ QUANG HUY 12D3 Đi học muộn.
80 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Đi học muộn.
81 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 12D3 Nghỉ học.
82 HỒ THU TRANG 12D4 Đi học muộn.
83 ĐỖ THUỲ TRANG 12D4 Đi học muộn.
84 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 12D4 Đi học muộn.
85 ĐOÀN THẢO NHI 12D4 Đi học muộn.
86 LÊ QUANG LỘC 12D4 Nghỉ học.
87 NGUYỄN MINH HẰNG 12D4 Nghỉ học.
88 TRƯƠNG THỊ MỸ HÀ 12D4 Nghỉ học.
89 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12D5 Nghỉ học.
90 LÊ QUANG ĐỨC 12D6 Nghỉ học tiết 2.
91 MAI THOẠI LONG 12D6 Nghỉ học tiết 2.
92 NGUYỄN ANH VŨ 12D6 Nghỉ học tiết 2.
93 BÙI LÊ TRANG 12D6 Nghỉ học.
94 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ học.
95 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 12D6 Nghỉ học.
96 LÊ QUANG ĐỨC 12D6 Đi học muộn.
97 TRẦN THANH THUÝ 12D7 Nghỉ học.
98 PHÙNG NGỌC THUÝ 12D7 Nghỉ học.
99 BÙI THANH HẰNG 12D7 Nghỉ học.
100 KHUẤT HÀ MY 12Q1 Nghỉ học.
    11Q1 Tiết 3: thầy Hồng Anh dạy thay thầy Ngọc (TD).
Tiết 5: cô Dung (Sử) dạy thay cô Công (Sinh hoạt).
    12A2 Tiết 2: cô Trần Thủy dạy thay cô Quyên B.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374