Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 18/10/2016

03:01 20/10/2016

Chuyên cần ngày 18/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN ANH THƯ

10A5

nghỉ học

2

ĐOÀN NGUYỄN HUYỀN MY

10D8

nghỉ học giờ Tin học

3

NGUYỄN HOÀI NGỌC

10D8

nghỉ học giờ Tin học

4

DƯƠNG HUY BÁCH

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 hoc Thể dục

5

NGÔ ANH ĐÀO

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 hoc Thể dục

6

NGUYỄN LINH CHI

11A3

nghỉ học

7

NGUYỄN QUANG SANG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 hoc Thể dục

8

PHẠM MINH KHÔI

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 hoc Thể dục

9

PHAN QUANG HÙNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 hoc Thể dục

10

LÊ HOÀNG KIM NGÂN

11A5

nghỉ học tiết 1

11

NGUYỄN TRẦN THỊ MINH NGỌC

11A5

nghỉ học tiết 1

12

DƯƠNG MINH HIẾU

11D2

nghỉ học

13

NGUYỄN NHƯ DIỄM ANH

11D2

nghỉ học tiết 1

14

NGUYỄN HÀ NGÂN

11D3

nghỉ học giờ Tin học

15

HOÀNG KHÁNH ĐẠT

11D6

nghỉ học giờ Tin học

16

NGÔ HƯƠNG GIANG

11D6

nghỉ học giờ Tin học

17

NGÔ HƯƠNG GIANG

11D6

nghỉ học

18

NGUYỄN HẢI ANH

11D6

nghỉ học giờ Tin học

19

NGUYỄN THU HƯƠNG

11D6

nghỉ học giờ Tin học

20

PHẠM THÙY DƯƠNG

11D6

nghỉ học giờ Tin học

21

PHÙNG LÂM ANH

11D6

nghỉ học giờ Tin học

22

TRƯƠNG HÀ MY

11D8

nghỉ học

23

LƯU DIỆU LINH

11D9

đi học muộn hoc Thể dục

24

NGUYỄN NGỌC KHÁNH

11D9

đi học muộn

25

NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

26

NGUYỄN THẢO LÊ

11D9

đi học muộn hoc Thể dục

27

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

28

NGUYỄN THU TRANG

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 hoc Thể dục

29

NGUYỄN TRIỆU VY

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 hoc Thể dục

30

PHẠM ÁNH DƯƠNG

11D9

đi học muộn hoc Thể dục

31

PHẠM NGỌC VŨ

11D9

đi học muộn

32

PHẠM THÁI AN

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 hoc Thể dục

33

PHẠM HÀ THIÊN THỦY

12A1

nghỉ học

34

PHẠM HÀ THIÊN THỦY

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

35

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 10 phút tiết 3 học tăng cường

36

NGUYỄN HOÀNG PHONG

12A4

đi học muộn

37

LÊ THÀNH ĐẠT

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

38

NGUYỄN TRƯỜNG THANH TUÂN

12A5

nghỉ học

39

NGUYỄN TRƯỜNG THANH TUÂN

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

40

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

41

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

42

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học tiết 5

43

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

44

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học tiết 5

45

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

vào muộn 10 phút

46

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

47

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

48

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học tiết 5

49

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

50

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học học tăng cường

51

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

52

NGUYỄN HOÀNG MAI

12D1

nghỉ học học tăng cường

53

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

54

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

55

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

56

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

57

NGUYỄN NGỌC MAI

12D1

nghỉ học học tăng cường

58

NGUYỄN NGỌC NGUYỆT ÁNH

12D1

nghỉ học học tăng cường

59

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

60

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học tiết 5

61

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

62

PHẠM VY LÊ

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

63

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

64

DƯƠNG HÀ THUỲ LINH

12D2

nghỉ học

65

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học học tăng cường

66

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

67

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

đi học muộn

68

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

69

NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH

12D3

nghỉ học giờ Tin học

70

NGUYỄN YẾN NHI B

12D3

nghỉ học giờ Tin học

71

PHẠM THANH THÙY DƯƠNG

12D3

nghỉ học giờ Tin học

72

TRẦN NGỌC MỸ HOA

12D3

nghỉ học giờ Tin học

73

TRẦN TRỌNG HIỆP

12D3

nghỉ học giờ Tin học

74

VŨ HỒNG ANH

12D3

nghỉ học giờ Tin học

75

NGÔ HUYỀN MY

12D4

nghỉ học

76

NGUYỄN THU TRANG

12D6

nghỉ học

77

LƯƠNG NGỌC QUANG

12D7

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741