Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 18/11/2016

13:57 02/12/2016

Chuyên cần ngày 18/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

HOÀNG GIA LONG

10D3

nghỉ học giờ Tin học

2

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

10D3

nghỉ học giờ Tin học

3

LẠI QUANG ANH

10D5

nghỉ học giờ Tin học

4

PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN

10D9

nghỉ học

5

PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

6

PHẠM HÀ TRANG

11A2

nghỉ học

7

ĐẶNG ANH TÚ

11A3

nghỉ học tiết 1

8

VŨ THU UYÊN

11D2

nghỉ học tiết 1

9

NGUYỄN TUẤN ANH

11D3

nghỉ học

10

LÊ NGUYỆT ANH

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

11

NGUYỄN BÌNH MINH

11D7

nghỉ học tiết 1,2

12

NGUYỄN BÌNH MINH

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

13

NGUYỄN VŨ ANH

11D7

nghỉ học

14

TRẦN CHÂU ANH

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

15

NGUYỄN TRIỆU VY

11D9

nghỉ học

16

HOÀNG THU AN

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

17

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học học tăng cường

18

NGUYỄN LÊ MỸ ANH

12A1

nghỉ học học tăng cường

19

NGUYỄN LÊ MỸ ANH

12A1

nghỉ học

20

NGUYỄN LÊ MỸ ANH

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

21

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

22

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

vào muộn 45 phút học tăng cường

23

NGUYỄN MINH ANH

12A6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

24

TRẦN MỸ NGỌC

12A6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

25

BÙI MINH HIẾU

12D1

nghỉ học tiết 2 học tăng cường

26

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học tiết 2,3 học tăng cường

27

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

28

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học học tăng cường

29

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học tiết 2,3 học tăng cường

30

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 2 học tăng cường

31

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học học tăng cường

32

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

33

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

34

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

35

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

nghỉ học học tăng cường

36

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

37

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

nghỉ học học tăng cường

38

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

39

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

nghỉ học tiết 4,5

40

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

41

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

42

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

43

NGUYỄN NGỌC MAI

12D1

nghỉ học học tăng cường

44

NGUYỄN NGỌC MAI

12D1

nghỉ học

45

NGUYỄN NGỌC MAI

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

46

NGUYỄN NGỌC MAI LAN

12D1

nghỉ học tiết 2 học tăng cường

47

NGUYỄN NGỌC NGUYỆT ÁNH

12D1

nghỉ học học tăng cường

48

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

49

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học tiết 2,3 học tăng cường

50

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học tiết 2 học tăng cường

51

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học học tăng cường

52

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

53

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học tiết 1

54

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

55

LÊ MINH CHÂU

12D2

nghỉ học tiết 1

56

LÊ MINH CHÂU

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

57

TRỊNH LÊ CÔNG DUY

12D2

nghỉ học

58

TRỊNH LÊ CÔNG DUY

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

59

NGUYỄN THANH HƯƠNG

12D3

nghỉ học

60

NGÔ HUYỀN MY

12D4

nghỉ học tiết 1

61

NGÔ HUYỀN MY

12D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

62

TRẦN NGỌC MINH

12D5

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374