Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 17/8/2016

13:59 22/08/2016

Chuyên cần ngày 17/8/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

LÊ DIỄM PHƯƠNG

10D1

nghỉ học

2

LÊ DIỄM PHƯƠNG

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

3

TRẦN NGUYỄN VIỆT HUY

10D10

nghỉ học

4

TRẦN NGUYỄN VIỆT HUY

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

5

TRỊNH ANH ĐỨC

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

6

ĐỖ VÂN NGỌC

11A1

đi học muộn 10 phút học tăng cường

7

HỨA NGỌC MINH

11A1

đi học muộn 7 phút học tăng cường

8

LÊ GIA HUY

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

9

LÊ SONG BÁCH

11A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

10

LÊ SONG BÁCH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

11

LÊ THÀNH TRUNG

11A1

đi học muộn 10 phút học tăng cường

12

NGUYỄN VIẾT HUY KHÔI

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

13

PHẠM MINH KHÔI

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

14

NGUYỄN GIANG SƠN

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

15

VŨ PHƯƠNG ĐIỆP

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

16

VŨ THU HÀ

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

17

HỒ HOÀNG PHƯƠNG ANH

11D2

nghỉ học

18

NGUYỄN BẢO NGỌC

11D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

19

NGUYỄN BẢO NGỌC

11D2

đi học muộn 15 phút học tăng cường

20

NGUYỄN KIM QUYÊN

11D2

nghỉ học

21

NGUYỄN THANH LÂM

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

22

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học

23

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

24

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

đi học muộn 10 phút

25

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học tiết 1

26

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

27

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

nghỉ học tiết 1

28

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

29

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

30

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

31

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học tiết 1

32

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

33

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D1

nghỉ học

34

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

35

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

đi học muộn 5 phút

36

TRẦN QUANG HUY

12D2

nghỉ học

37

TRẦN QUANG HUY

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

 

 

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374