Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 18/8/2016

14:02 22/08/2016

Chuyên cần ngày 18/8/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

LÊ DIỄM PHƯƠNG

10D1

nghỉ học

2

LÊ DIỄM PHƯƠNG

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

3

NGHIÊM MẠNH LÂN

10D2

nghỉ học

4

NGHIÊM MẠNH LÂN

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

5

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

6

LÊ MINH TRÀ

10D5

nghỉ học giờ Tin học,thể dục

7

TRỊNH MINH ANH

10D5

nghỉ học giờ Tin học,thể dục

8

LÊ MINH TRÀ

10D5

nghỉ học

9

MAI XUÂN BÁCH

10D7

nghỉ học giờ Tin học,thể dục

10

MAI XUÂN BÁCH

10D7

nghỉ học

11

MAI XUÂN BÁCH

10D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

12

ĐOÀN NGUYỄN HUYỀN MY

10D8

nghỉ học

13

ĐOÀN NGUYỄN HUYỀN MY

10D8

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

14

TRẦN NGUYỄN VIỆT HUY

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

15

NGUYỄN THU LINH

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

16

PHẠM MINH ÁNH

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

17

HỨA NGỌC MINH

11A1

nghỉ học tiết 4,5

18

VŨ QUỐC CƯỜNG

11A4

nghỉ học

19

HỒ HOÀNG PHƯƠNG ANH

11D2

nghỉ học

20

ĐẶNG THUỲ LINH

11D2

nghỉ học

21

NGUYỄN THIÊN NHI

11D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tin học + TD

22

NGUYỄN HOA LY

11D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tin học + TD

23

TĂNG PHƯƠNG KHÁNH

11D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tin học + TD

24

PHẠM TRẦN MỸ HẠNH

11D7

nghỉ học

25

TRẦN TUẤN PHONG

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tin học + TD

26

NGUYỄN KIM NGÂN

11D8

nghỉ học

27

NGUYỄN ANH QUANG

11D8

nghỉ học

28

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 45 phút học tăng cường

29

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

vào muộn 30 phút học tăng cường

30

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 30 phút học tăng cường

31

NGUYỄN MINH QUANG

12A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

32

CUNG THỊ TÀI PHƯƠNG

12A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

33

NGUYỄN MINH THUÝ

12A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

34

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học học tăng cường

35

DƯƠNG MINH HIẾU

12A1

vào muộn 10 phút

36

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học tiết 4,5

37

CUNG THỊ TÀI PHƯƠNG

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

38

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

39

DƯƠNG MINH HIẾU

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

40

NGUYỄN MINH SƠN

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

41

LÊ HỮU THÀNH

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

42

NGUYỄN ĐỨC ANH B

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

43

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

12A4

nghỉ học

44

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

45

TRƯƠNG GIA HẢI

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

46

KIỀU XUÂN ĐỨC

12A5

nghỉ học

47

KIỀU XUÂN ĐỨC

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

48

ĐINH HIỂU ANH

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

49

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

50

PHẠM VY LÊ

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

51

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

52

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

53

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

54

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

55

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

56

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

57

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học học tăng cường

58

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

59

ĐINH HIỂU ANH

12D1

nghỉ học tiết 1

60

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

61

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học

62

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

63

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

64

ĐINH HIỂU ANH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

65

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

66

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

67

TRẦN QUANG HUY

12D2

nghỉ học học tăng cường

68

TRẦN QUANG HUY

12D2

nghỉ học

69

TRẦN QUANG HUY

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

70

CÙ THỊ QUỲNH TRÂM

12D3

nghỉ học

71

NGUYỄN THỤC ANH

12D4

nghỉ học

72

NGUYỄN MINH ÁNH

12D5

nghỉ học

73

NGUYỄN THỊ NHẬT LINH

12D9

nghỉ học

 

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374