Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 19/9/2016

15:12 20/09/2016

 

       

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐỖ MINH QUANG

10A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

2

NGUYỄN PHÚ ĐẠI

10A1

nghỉ học học tăng cường

3

TRẦN THU GIANG

10A4

nghỉ học

4

ĐỖ THÀNH HƯNG

10D1

nghỉ học học tăng cường

5

LÊ KHÁNH LINH

10D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

6

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

10D1

vào muộn 20 phút học tăng cường

7

TRẦN TUẤN MINH

10D1

nghỉ học học tăng cường

8

NGUYỄN THU PHƯƠNG

10D10

vào muộn 45 phút

9

BÙI NGUYÊN PHƯƠNG

10D2

nghỉ học học tăng cường

10

LÊ VŨ HOÀNG HUY

10D2

nghỉ học học tăng cường

11

NGUYỄN HƯƠNG TRÀ

10D2

vào muộn 14 phút học tăng cường

12

NGUYỄN VŨ ÁNH NGỌC

10D2

vào muộn 48 phút học tăng cường

13

TRỊNH MINH PHƯƠNG

10D2

nghỉ học học tăng cường

14

TRẦN ĐỨC SƠN

10D3

nghỉ học

15

NGUYỄN THÚY HIỀN

10D5

nghỉ học thêm môn Lý

16

NGUYỄN HỒ PHƯƠNG THẢO

10D8

nghỉ học thêm môn Lý

17

NGUYỄN HOÀI NGỌC

10D8

nghỉ học

18

NGUYỄN MỸ HẠNH

10D9

nghỉ học thêm môn Lý

19

ĐỖ VÂN NGỌC

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

20

NGUYỄN HOÀNG QUÂN

11A1

nghỉ học

21

CHU KỲ LÂN

11A2

nghỉ học giờ Tin học

22

CHU KỲ LONG

11A2

nghỉ học giờ Tin học

23

DOÃN VIỆT ANH

11A2

đi học muộn giờ Tin học

24

LÊ MINH TUẤN

11A2

đi học muộn giờ Tin học

25

ĐÀO THANH TÙNG

11A4

nghỉ học

26

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

11D1

nghỉ học học tăng cường

27

TRƯƠNG KHÁNH LINH

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

28

NGUYỄN DIỆU HƯƠNG

11D10

nghỉ học giờ Thể dục

29

NGUYỄN HÀ MY

11D2

nghỉ học tiết 4

30

TRẦN ANH THƯ

11D2

nghỉ học

31

PHÍ LAN HƯƠNG

11D6

nghỉ học

32

NGUYỄN THUỶ TIÊN

11D7

nghỉ học

33

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

11D8

nghỉ học giờ Thể dục

34

PHAN VIỆT HIẾU

11D8

nghỉ học

35

PHAN VIỆT HIẾU

11D8

nghỉ học giờ Thể dục

36

VƯƠNG THÙY LINH

11D9

nghỉ học

37

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học

38

HOÀNG NHẬT CƯỜNG

12A2

nghỉ học

39

NGUYỄN ĐỨC ANH B

12A3

đi học muộn

40

NGUYỄN HẢI PHƯƠNG

12A3

nghỉ học

41

CHU BÁCH TÙNG

12A4

nghỉ học giờ Tin học

42

CHU BÁCH TÙNG

12A4

nghỉ học

43

NGUYỄN THỊ ANH THƯ

12A4

nghỉ học giờ Tin học

44

TRIỆU HỒNG NHUNG

12A6

nghỉ học

45

VŨ DIỆU LINH

12A6

nghỉ học

46

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1

47

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học

48

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

49

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học

50

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học tiết 1

51

NGUYỄN MINH THU

12D2

nghỉ học tiết 1

52

PHẠM THỊ DIỆU ANH

12D2

nghỉ học tiết 1

53

NGUYỄN TÙNG LÂM

12D3

nghỉ học

54

LÊ DƯƠNG MINH NGỌC

12D4

nghỉ học

55

NGUYỄN THANH MAI

12D4

nghỉ học

56

NGUYỄN YẾN NHI

12D4

nghỉ học giờ Tin học

57

PHƯƠNG GIA LINH

12D4

nghỉ học giờ Tin học

58

VŨ THANH THẢO

12D5

nghỉ học

59

NGUYỄN PHƯƠNG HẢI ANH

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374