Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 19/01/2016

03:55 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 19/01/2016

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HOÀNG TRÂM ANH 10A1 Vào học muộn 15-  học tăng cường.
2 NGUYỄN HOÀNG LÂN A 10A1 Nghỉ học.
3 PHAN VŨ ANH 10A3 Nghỉ học giờ GDQP.
4 BÙI MINH NGỌC 10A3 Nghỉ học giờ GDQP.
5 VŨ HƯƠNG LINH 10A5 Nghỉ học.
6 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 10A5 Nghỉ học.
7 VŨ THANH THU 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
8 TRẦN ANH THƯ 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
9 TRẦN PHƯƠNG LINH 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
10 NGUYỄN MINH HẠNH 10D7 Vắng trong lớp tiết 1 -  Tin học.
11 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 10D7 Vắng trong lớp tiết 1 -  Tin học.
12 TẠ MINH THU 10D7 Vắng trong lớp tiết 1 -  Tin học.
13 PHẠM THU HIỀN 10D8 Nghỉ học.
14 PHẠM THU HIỀN 10D8 Vắng trong lớp tiết 1 -  GDQP.
15 ĐOÀN KHÁNH LINH 10D8 Vắng trong lớp tiết 1 -  GDQP.
16 BÙI PHƯƠNG QUỲNH 10D8 Vắng trong lớp tiết 1 -  GDQP.
17 HOÀNG THU AN 11A1 Nghỉ học.
18 KIM YOUNG EUN 11A1 Nghỉ học.
19 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Nghỉ học.
20 NGUYỄN QUANG THÁI 11A1 Nghỉ học.
21 NGUYỄN ĐỨC HUY 11A6 Nghỉ học.
22 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
23 ĐỖ HÀ LINH 11D5 Nghỉ học.
24 HÀ HUYỀN ANH 11D6 Vắng trong lớp tiết 1 -  Tin học.
25 NGUYỄN THÙY LINH 12A1 Nghỉ học.
26 LÊ TUYẾT MY 12A2 Nghỉ học.
27 NGUYỄN KIM KHÁNH 12A2 Nghỉ học tiết 1.
28 PHAN CẢNH TRUNG 12A3 Đi học muộn.
29 PHAN CẢNH TRUNG 12A3 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h45).
30 PHẠM HẢI SƠN 12A5 Đi học muộn.
31 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
32 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Đi học muộn.
33 NGUYỄN THU TRÀ 12D2 Nghỉ học.
34 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Nghỉ học.
35 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
36 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 12D7 Nghỉ học.
37 PHẠM DIỆU HOA 12D8 Nghỉ học.
38 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 12Q1 Nghỉ học.
39 NGÔ NGỌC TRÂM 12Q1 Nghỉ học.
    11A1 Tiết 4: cô Tuyết dạy thay thầy Hồng Anh.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374