Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 19/03/2015

07:21 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 19/03/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN ĐỨC LONG 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 NGUYỄN MINH THUÝ 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
3 VŨ CÔNG LUẬN 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
4 VŨ CÔNG LUẬN 10A1 Nghỉ học.
5 NGUYỄN KHÁNH DUY 10A2 Nghỉ học giờ Tin học.
6 LÊ MINH KHANG 10A2 Nghỉ học giờ Tin học.
7 LÊ TRUNG KIÊN 10A4 Nghỉ học.
8 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
9 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
10 PHẠM VY LÊ 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
11 DƯƠNG THU NGÂN 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
12 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học.
13 NGUYỄN KHÁNH LINH 10D1 Nghỉ học.
14 PHAN TUỆ NHI 10D2 Nghỉ học.
15 BÙI NGỌC BẢO VÂN 10D3 Đi học muộn giờ GDQP.
16 PHAN VÂN ANH 10D3 Nghỉ học giờ GDQP.
17 NGUYỄN MINH HIỀN 10D3 Nghỉ học giờ GDQP.
18 LÊ PHƯƠNG LINH 10D5 Nghỉ học tiết 1.
19 TRẦN NGỌC HOÀN 10D8 Nghỉ học.
20 ĐÀO THU TRANG 10D8 Nghỉ học.
21 NGUYỄN THUÝ HẰNG 10D9 Nghỉ học giờ Tin học.
22 LÊ NHẬT NAM 11A1 Nghỉ học.
23 PHẠM HÀ LINH 11A2 Nghỉ học.
24 HOÀNG HẢI ANH 11A5 Đi học muộn.
25 LÊ KHÁNH LINH 11D6 Nghỉ học giờ Tin học.
26 NGUYỄN LÝ HẢI LINH 11D6 Nghỉ học giờ Tin học.
27 HOÀNG MINH TÚ 11D6 Nghỉ học.
28 PHẠM HÀ PHƯƠNG 11D7 Nghỉ học.
29 NGUYỄN BÍCH NGỌC 11D7 Nghỉ học.
30 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
31 ĐINH LÊ DUY 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
32 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
33 NGUYỄN THẾ BÁO KHÁNH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
34 HỒ ANH MINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
35 ĐỖ THÀNH NAM 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
36 PHẠM SỸ TÙNG SƠN 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
37 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
38 TÔ QUANG ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
39 HÀ THU HẰNG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
40 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
41 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
42 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
43 THÁI ANH TÚ 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
44 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
45 VI MINH SANG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
46 THÁI BÌNH MINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
47 LÊ TUẤN ANH 12A1 Nghỉ học.
48 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học.
49 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Nghỉ học.
50 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Nghỉ học.
51 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Nghỉ học.
52 THÁI BÌNH MINH 12A1 Nghỉ học.
53 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 nghi hoc
54 PHẠM TIẾN ĐẠT 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
55 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
56 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
57 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
58 NGUYỄN CÔNG LỘC 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
59 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
60 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
61 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
62 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
63 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
64 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học.
65 NGUYỄN ANH TÚ 12A3 Đi học muộn.
66 VŨ QUANG MINH 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
67 THẠCH LONG VŨ 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
68 NGÔ HẢI YẾN 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
69 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Nghỉ học.
70 TRẦN TUẤN PHONG 12A5 Nghỉ học.
71 NGUYỄN THÀNH NAM 12A6 Đi học muộn.
72 TRẦN BÁ THÀNH 12A6 Nghỉ học.
73 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Nghỉ học.
74 NGUYỄN THU PHƯƠNG 12D1 Nghỉ học.
75 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Đi học muộn.
76 NGUYỄN KIM CHI 12D3 Đi học muộn.
77 LÊ NGỌC HƯƠNG THẢO 12D3 Đi học muộn.
78 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Đi học muộn.
79 NGUYỄN HÀ TRANG 12D3 Đi học muộn.
80 NGUYỄN CHÍ BẢO 12D3 Nghỉ học.
81 NGUYỄN KHÁNH LINH 12D3 Nghỉ học.
82 LÊ ĐỨC ANH 12D4 Đi học muộn.
83 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 12D4 Đi học muộn.
84 ĐỖ MỸ LINH 12D6 Nghỉ học tiết 1.
85 ĐINH HẢI LONG 12Q1 Nghỉ học.
    10D2 Tiết 4: cô Hà (NN) dạy thay cô Thủy (NN).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374