Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 20/04/2015

08:13 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 20/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN HỒNG NGỌC 10A3 Nghỉ học.
2 HOÀNG PHƯƠNG THẢO 10D3 Nghỉ học.
3 PHẠM THANH THÙY DƯƠNG 10D5 Nghỉ học giờ GDQP.
4 ĐẶNG QUỐC HUY 10D5 Nghỉ học giờ GDQP.
5 NGUYỄN BÁ TÙNG LÂM 10D5 Nghỉ học giờ GDQP.
6 BÙI THỊ THU VÂN 10D5 Nghỉ học giờ GDQP.
7 HOÀNG NHẬT LỆ 10D5 Nghỉ học giờ GDQP.
8 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG VY 10D5 Nghỉ học giờ GDQP.
9 NGUYỄN ĐỖ MINH ĐỨC 10D5 Đi học muộn giờ GDQP.
10 NGUYỄN KIM KHÁNH 11A2 Nghỉ học.
11 PHẠM ĐÌNH BÁCH 11A3 Đi học muộn giờ Tin học.
12 LÊ MINH HIẾU 11A3 Đi học muộn giờ Tin học.
13 NGUYỄN BÁ LƯƠNG 11A3 Đi học muộn giờ Tin học.
14 NGUYỄN BÍCH THUỶ 11A3 Đi học muộn giờ Tin học.
15 VŨ HỒNG NGỌC 11A4 Nghỉ học.
16 TRƯƠNG QUANG MINH 11A5 Nghỉ học.
17 VŨ QUỐC MINH 11D1 Nghỉ học.
18 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
19 PHƯƠNG MẠNH ĐỨC 12A1 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5 học tăng cường.
20 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
21 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
22 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
23 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
24 VI MINH SANG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
25 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
26 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
27 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn.
28 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A1 Đi học muộn.
29 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn.
30 THÁI BÌNH MINH 12A1 Đi học muộn.
31 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Đi học muộn.
32 HÀ THU HẰNG 12A1 Đi học muộn.
33 HỒ ANH MINH 12A1 Đi học muộn.
34 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Đi học muộn.
35 HOÀNG ANH TUẤN 12A2 Đi học muộn.
36 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Đi học muộn.
37 NGÔ HẢI LINH 12A2 Đi học muộn.
38 NGUYỄN BÍCH HẠNH 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
39 NGUYỄN CÔNG LỘC 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
40 NGUYỄN ĐỨC NAM 12A2 Đi học muộn.
41 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Đi học muộn.
42 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Đi học muộn.
43 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
44 NGUYỄN QUANG MINH 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
45 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
46 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn.
47 PHẠM LÊ ĐỨC ANH 12A2 Đi học muộn.
48 PHẠM TIẾN ĐẠT 12A2 Đi học muộn.
49 PHAN THỊ PHƯƠNG CHI 12A2 Đi học muộn.
50 TRẦN HUYỀN TRANG 12A2 Đi học muộn.
51 TRẦN TUẤN ANH 12A2 Đi học muộn.
52 TRẦN VIỆT LINH 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
53 TRẦN VƯƠNG ANH 12A2 Đi học muộn.
54 VŨ NHẬT NAM 12A2 Nghỉ học tiết 2, 3 học tăng cường.
55 ĐÀO QUỲNH ANH 12A3 Đi học muộn.
56 NGUYỄN ĐỖ TUẤN MINH 12A3 Đi học muộn.
57 NGUYỄN MINH NGỌC 12A3 Đi học muộn.
58 LÝ CẨM NHUNG 12A4 Đi học muộn.
59 ĐÀO PHƯƠNG ANH 12A4 Đi học muộn.
60 ĐẶNG PHƯƠNG HOA 12A5 Nghỉ học.
61 NGUYỄN NGỌC VIỆT 12A5 Đi học muộn.
62 LÊ PHÚ ĐẠT ANH 12A5 Đi học muộn.
63 PHAN VIỆT HUY 12A5 Đi học muộn.
64 CÔNG HÀ MY 12A5 Đi học muộn.
65 ĐỖ MINH HUY 12A5 Đi học muộn.
66 ĐÀO THANH TÙNG 12A5 Đi học muộn.
67 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
68 NGUYỄN QUỲNH ANH 12A6 Nghỉ học.
69 VŨ HẢI LONG 12A6 Nghỉ học.
70 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Nghỉ học.
71 PHÙNG BẢO TRÂN 12A6 Đi học muộn.
72 NGUYỄN THÀNH NAM 12A6 Đi học muộn.
73 NGUYỄN NHẬT NAM 12A6 Đi học muộn.
74 ĐỖ THÀNH PHÚC 12A6 Đi học muộn.
75 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
76 LÊ KHẢI ANH 12D3 Nghỉ học.
77 NGUYỄN HUYỀN CHI 12D3 Nghỉ học.
78 PHI THU PHƯƠNG 12D3 Nghỉ học.
79 TRƯƠNG THỊ MỸ HÀ 12D4 Nghỉ học.
80 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 12D4 Nghỉ học.
81 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Đi học muộn.
82 LÊ ĐỨC ANH 12D4 Đi học muộn.
83 NGUYỄN THẢO HIỀN 12D4 Đi học muộn.
84 PHẠM MINH CHÂU 12D5 Nghỉ học.
85 HÀN NGỌC LINH 12D5 Đi học muộn.
86 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học.
87 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG 12D6 Nghỉ học.
88 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ học.
89 MAI THU TRÀ 12D6 Nghỉ học.
90 NGUYỄN MINH THƯ 12D6 Nghỉ học.
91 CAO ANH TÚ 12D6 Đi học muộn.
92 LÊ MINH HUÂN 12D6 Đi học muộn.
93 TRẦN MỸ DUYÊN 12D6 Đi học muộn.
94 BÙI QUANG THÁI 12D7 Nghỉ học.
95 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 12Q1 Đi học muộn.
96 KHUẤT HÀ MY 12Q1 Nghỉ học.
97 ĐỖ NGỌC THU 12Q1 Nghỉ học.
98 VŨ THẢO NGUYÊN 12Q2 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
99 ĐẶNG THUỶ UYÊN 12Q2 Đi học muộn.
    11Q1 Tiết 1: cô Dung (Sử) dạy thay cô Công.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374