Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 20/10/2016

14:03 21/10/2016

Chuyên cần ngày 20/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN ĐĂNG CHÍNH

10D3

nghỉ học giờ Tin học

2

VŨ PHƯƠNG ANH

10D3

nghỉ học giờ Tin học

3

BÙI NGỌC LINH

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

4

ĐẶNG MỸ HUYỀN

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

5

LÊ MỸ LINH

11D1

nghỉ học

6

NGUYỄN NHƯ DIỄM ANH

11D2

nghỉ học

7

NGUYỄN HÀ NGÂN

11D3

nghỉ học

8

NGUYỄN THỊ LINH CHI

11D4

nghỉ học

9

NGÔ HƯƠNG GIANG

11D6

nghỉ học

10

TRẦN THU TRANG

11D7

nghỉ học

11

KIM YOUNG EUN

12A1

nghỉ học học tăng cường

12

BÙI MINH HIẾU

12D1

nghỉ học học tăng cường

13

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

14

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

15

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học học tăng cường

16

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

17

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

18

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học tiết 2,3,4 học tăng cường

19

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

20

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

21

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

nghỉ học học tăng cường

22

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

23

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

24

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

25

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

26

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

27

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

28

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

29

ĐẶNG VIỆT THỊNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

30

ĐỖ TIẾN ĐẠT

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

31

DƯƠNG HÀ THUỲ LINH

12D2

nghỉ học học tăng cường

32

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học học tăng cường

33

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học học tăng cường

34

TRẦN ĐẠI NGHĨA

12D2

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

35

TRẦN QUANG HUY

12D2

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741