Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 18/11/2015

07:47 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 18/11/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 TRẦN THẢO ĐAN 10A2 Đi học muộn.
2 HOA ĐỨC MẠNH 10A2 Nghỉ học.
3 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 10D6 Nghỉ học.
4 PHẠM TRẦN MỸ HẠNH 10D7 Nghỉ học.
5 HÀ NGỌC HẠNH 11A1 Nghỉ học tăng cường.
6 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Vào muộn 10- học tăng cường.
7 NGUYỄN THU HÀ 11A3 Nghỉ học GDQP.
8 TẠ XUÂN TOÀN 11A3 Nghỉ học GDQP.
9 NGUYỄN HỒNG NGỌC 11A3 Nghỉ học.
10 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Vào muộn 13.
11 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Vào muộn 10- học tăng cường.
12 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Vào muộn 6- học tăng cường.
13 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
14 LÊ PHƯƠNG NGÂN 11D1 Nghỉ học tăng cường.
15 LÊ PHƯƠNG NGÂN 11D1 Nghỉ học.
16 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
17 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
18 NGUYỄN THANH NGÂN 11D1 Vào muộn 7- học tăng cường.
19 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Nghỉ học tiết 1.
20 LÊ PHƯƠNG LINH 11D3 Nghỉ học.
21 LÊ HỒ HẢI NAM 11D6 Nghỉ học tiết 3.
22 TRẦN LINH HƯƠNG 11D7 Nghỉ học.
23 NGUYỄN TUẤN VIỆT 11D9 Nghỉ học.
24 BÙI QUANG HUY 12A1 Nghỉ học.
25 NGUYỄN TIẾN THÀNH 12A1 Nghỉ học.
26 PHẠM VŨ LÂM 12A4 Đi học muộn.
27 CÔNG THỊ HỒNG HẠNH 12A4 Nghỉ học.
28 NGUYỄN MINH ANH A 12A4 Nghỉ học.
29 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 12D4 Nghỉ học.
30 BÙI THỊ THUÝ HẰNG 12Q1 Nghỉ học.
    10D10 Tiết 3: cô Hằng (NN) dạy thay cô Thúy.
    10D1 Tiết 2: cô Tuyết dạy thay cô Bảy.
Tiết 3: cô Bảy nghỉ.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374