Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 21/11/2016

13:59 02/12/2016

Chuyên cần ngày 21/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐỖ QUANG THÀNH

10A2

nghỉ học

2

LÊ KHÁNH LINH

10D1

nghỉ học học tăng cường

3

LÊ KHÁNH LINH

10D1

nghỉ học

4

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

nghỉ học học tăng cường

5

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

nghỉ học

6

TRẦN BẢO CHÂU

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

7

PHẠM GIA LINH

10D10

nghỉ học

8

LẠI QUANG ANH

10D5

nghỉ học

9

ĐỖ VÂN NGỌC

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

10

ĐỖ VÂN NGỌC

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

11

HOÀNG TRÂM ANH

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

12

HOÀNG TRÂM ANH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

13

HỨA NGỌC MINH

11A1

nghỉ học

14

HỨA NGỌC MINH

11A1

nghỉ học học tăng cường

15

HỨA NGỌC MINH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

16

LÊ ĐOÀN ĐỨC ANH

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

17

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

18

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

19

NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG

11A2

nghỉ học giờ Tin học

20

NGUYỄN THUẦN ANH

11A2

nghỉ học giờ Tin học

21

PHẠM HÀ TRANG

11A2

nghỉ học giờ Tin học

22

PHẠM HÀ TRANG

11A2

nghỉ học

23

TRẦN QUỐC ANH

11A2

nghỉ học giờ Tin học

24

LÊ ANH ĐỨC

11A3

đi học muộn

25

LÊ TRỌNG HOÀNG

11A3

đi học muộn

26

PHẠM NGỌC MINH HIẾU

11A3

nghỉ học

27

NGUYỄN CHÍ KIÊN

11D1

nghỉ học tiết 4

28

NGUYỄN HƯƠNG LY

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

29

NGUYỄN KHÁNH VI

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

30

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

31

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

32

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

33

NGUYỄN NGỌC CHÂM

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

34

VŨ THU TRANG

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

35

HOÀNG THANH VÂN

11D3

đi học muộn

36

NGUYỄN HÀ NGÂN

11D3

đi học muộn

37

NGUYỄN THU HÀ

11D3

đi học muộn

38

TĂNG PHƯƠNG KHÁNH

11D4

nghỉ học

39

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

11D7

nghỉ học

40

NGUYỄN QUỲNH TRANG

11D8

nghỉ học

41

MẠC KHÁNH VI

11D9

nghỉ học

42

LÊ THU HẰNG

12A2

nghỉ học

43

TRƯƠNG GIA HẢI

12A4

nghỉ học giờ Tin học

44

LÊ HÙNG THIỆN NGHĨA

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

45

NGUYỄN THANH LAN

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

46

TRỊNH MINH HOÀNG

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

47

VŨ PHƯƠNG ANH

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

48

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học

49

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

50

NGUYỄN THANH HƯƠNG

12D3

nghỉ học

51

NGUYỄN YẾN NHI B

12D3

nghỉ học

52

NGÔ HUYỀN MY

12D4

nghỉ học

53

NGUYỄN THỊ MINH PHÚC

12D4

nghỉ học giờ Tin học

54

VŨ NGỌC ĐỨC

12D4

nghỉ học giờ Tin học

55

NGUYỄN MINH ÁNH

12D5

nghỉ học

56

ĐÀM HỒNG NGỌC

12D8

nghỉ học

57

NGÔ THỊ DIỆU NGÂN

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374