Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 19/8/2016

14:12 22/08/2016

Chuyên cần ngày 19/8/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

HOÀNG THU VÂN

10A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học + TD

2

NGUYỄN ĐỨC TRUNG

10A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học + TD

3

BÙI LÊ TRANG NHUNG

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

4

LÊ DIỄM PHƯƠNG

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

5

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

6

TÔ HOÀNG YẾN NHI

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

7

VŨ MINH ĐỨC

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

8

ĐÀO THỊ HÀ PHƯƠNG

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

9

PHẠM MINH ÁNH

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

10

PHẠM NHẬT THÁI ANH

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

11

TRẦN MỸ UYÊN

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

12

TRẦN NGUYỄN VIỆT HUY

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

13

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

14

TRẦN PHƯƠNG LINH A

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

15

VŨ THẢO VÂN

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

16

DƯƠNG THU HÀ B

10D3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

17

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

10D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

18

VŨ THU GIANG

10D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

19

NGUYỄN HƯƠNG BAN

10D8

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

20

NGUYỄN HẠ LAN VY

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

21

PHẠM MINH KHÔI

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

22

BẠCH NGỌC ANH

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

23

ĐINH YẾN NHI

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

24

NGUYỄN KHÁNH VI

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

25

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

26

VŨ THANH THU

11D1

đi học muộn 10 phút học tăng cường

27

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

28

NGUYỄN KIM QUYÊN

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

29

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

đi học muộn 15 phút học tăng cường

30

NGUYỄN VŨ HÀ PHƯƠNG

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

31

PHẠM GIA BÁCH

11D2

đi học muộn 20 phút học tăng cường

32

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

đi học muộn 5 phút

33

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

đi học muộn 10 phút

34

LÂM ANH TUẤN

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

35

NGUYỄN ANH DUY

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

36

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

37

CAO LAN CHI

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

38

LÊ HÙNG THIỆN NGHĨA

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

39

NG. TRƯỜNG THANH TUÂN

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

40

TRỊNH MINH HOÀNG

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

41

VŨ PHƯƠNG ANH

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

42

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

43

ĐINH HIỂU ANH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

44

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

45

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

46

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

47

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

48

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

49

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

50

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

51

TRẦN QUANG HUY

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

52

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

53

DƯƠNG LƯU TIẾN

12D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

54

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

55

NGHIÊM NGỌC MAI

12D6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

56

LÊ NGỌC HẢI

12D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

57

NGUYỄN LAN ANH

12D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

58

TRẦN DŨNG TIẾN

12D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

59

VŨ THÙY DUNG

12D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

 

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374