Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 20/01/2016

03:56 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 20/01/2016

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 ĐẶNG HOÀNG LONG 10A1 Không mang sách CT IELTS.
2 NGUYỄN CHÍ KIÊN 10D1 Nghỉ học đi thi bóng rổ.
3 BÙI NGỌC NINH YÊN 10D2 Không mang sách CT IELTS.
4 ĐỖ LÊ NHẬT VI 10D2 Không mang sách CT IELTS.
5 NGUYỄN GIA LINH 10D2 Không mang sách CT IELTS.
6 NGUYỄN KIM QUYÊN 10D2 Không mang sách CT IELTS.
7 VŨ THU UYÊN 10D2 Nghỉ học CT IELTS.
8 TẠ MINH THU 10D7 Nghỉ học.
9 ĐẶNG TIẾN LỢI 11A1 Vào học muộn 30- học tăng cường.
10 KIM YOUNG EUN 11A1 Nghỉ học.
11 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Vào học muộn 20- học tăng cường.
12 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Vào học muộn 45- học tăng cường.
13 PHƯƠNG VIỆT HOÀNG 11A1 Nghỉ học tăng cường.
14 TRẦN ĐỨC LONG 11A3 Đi học muộn tiết 1 - Tin học.
15 NGUYỄN ĐỨC ANH B 11A3 Vắng trong lớp tiết 1 - Tin học.
16 ĐÀM ANH DƯƠNG 11A5 Nghỉ học.
17 HOÀNG ĐỨC TRUNG 11A5 Vắng trong lớp tiết 1 - Tin học.
18 NGÔ THANH HƯƠNG 11A5 Vắng trong lớp tiết 1 - Tin học.
19 PHẠM ĐỨC MINH 11A5 Vắng trong lớp tiết 1 - Tin học.
20 NGUYỄN ĐỨC HUY 11A6 Nghỉ học.
21 NGUYỄN ĐỨC HUY 11A6 Vắng trong lớp tiết 1 - GDQP.
22 TRẦN NGỌC QUỲNH 11A6 Vắng trong lớp tiết 1 - GDQP.
23 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học tiết 3.
24 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Vào học muộn 13- học tăng cường.
25 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1.
26 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Vào học muộn 7- học tăng cường.
27 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
28 ĐỒNG PHÚC ĐẠT 11D1 Vào học muộn 5- học tăng cường.
29 DƯƠNG THU NGÂN 11D1 Vào học muộn 10- học tăng cường.
30 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ học tiết 1- học tăng cường.
31 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
32 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
33 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ học tiết 1- học tăng cường.
34 NGUYỄN HÀ LINH 11D1 Nghỉ học tiết 1- học tăng cường.
35 NGUYỄN KHÁNH LINH 11D1 Vào học muộn 7- học tăng cường.
36 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
37 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học tiết 1, 2 - học tăng cường.
38 NGUYỄN NGỌC NGUYỆT ÁNH 11D1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1.
39 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Vào học muộn 10- học tăng cường.
40 NGUYỄN TIẾN THÀNH 11D1 Vào học muộn 9- học tăng cường.
41 RU FI NO 11D1 Nghỉ học tăng cường.
42 DƯƠNG HÀ THUỲ LINH 11D2 Vào học muộn 5- học tăng cường.
43 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
44 NGUYỄN THÙY LINH 12A1 Nghỉ học.
45 LÊ TUYẾT MY 12A2 Nghỉ học.
46 BÙI TRỌNG TIẾN 12A2 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h40).
47 PHẠM THỊ NGỌC MỸ 12A4 Nghỉ học.
48 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h40).
49 ĐOÀN MINH THUÝ 12D1 Nghỉ học giờ Tin học.
50 NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN 12D1 Nghỉ học giờ Tin học.
51 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học giờ Tin học.
52 VŨ NGỌC DIỆP 12D2 Nghỉ học giờ GDQP.
53 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học giờ GDQP.
54 NGUYỄN HẠ VY 12D3 Nghỉ học.
55 ĐOÀN HOÀI ANH 12D4 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h40).
56 NGUYỄN HỒNG VI 12D4 Đi học muộn.
57 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
58 NGUYỄN NGOC MAI PHƯƠNG 12D6 Nghỉ học.
59 NGUYỄN NGỌC DIỆU 12D7 Đi học muộn.
60 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học.
61 VŨ LAN ANH 12D7 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h40).
62 PHẠM DIỆU HOA 12D8 Nghỉ học.
63 PHẠM MINH HẰNG 12Q1 Nghỉ học.
64 VŨ PHÚC HƯNG 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374