Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 20/03/2015

07:22 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 20/03/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HÀ NGỌC TÙNG 10A1 Nghỉ học.
2 KHỔNG NHẬT HUYỀN 10A4 Đi học muộn.
3 DƯƠNG THUỲ LINH 10A4 Nghỉ học.
4 PHẠM LÊ PHƯƠNG ANH 10D1 Nghỉ học.
5 PHAN TUỆ NHI 10D2 Nghỉ học.
6 NGUYỄN NGỌC MINH 10D6 Nghỉ học.
7 ĐÀO THU TRANG 10D8 Nghỉ học.
8 LÊ NHẬT NAM 11A1 Nghỉ học.
9 LÊ MAI ANH 11A2 Nghỉ học.
10 PHẠM THÁI HUY 11A4 Nghỉ học.
11 VŨ THẢO NHI 11D1 Nghỉ học.
12 NGUYỄN THU TRANG B 11D3 Nghỉ học tiết 1.
13 NGUYỄN HỒNG TRÀ 11D3 Nghỉ học.
14 VŨ PHƯỢNG ANH 11D6 Nghỉ học.
15 HOÀNG MINH TÚ 11D6 Nghỉ học.
16 VŨ LAN ANH 11D7 Đi học muộn giờ GDQP.
17 ĐẶNG MINH ANH 11D7 Đi học muộn giờ GDQP.
18 NGUYỄN NGỌC DIỆU 11D7 Đi học muộn giờ GDQP.
19 VŨ HOÀNG GIANG 11D7 Nghỉ học giờ GDQP.
20 NGUYỄN HỒNG ANH 11D7 Nghỉ học.
21 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn.
22 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học tiết 1, 2.
23 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 Nghỉ học.
24 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học.
25 NGUYỄN CÔNG LỘC 12A2 Nghỉ học.
26 NGÔ ĐỨC DUY 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
27 NGUYỄN MINH NGỌC 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
28 TRẦN CÔNG THÀNH 12A3 Nghỉ học.
29 TRẦN CÔNG THÀNH 12A3 Đi học muộn.
30 LÝ CẨM NHUNG 12A4 Đi học muộn.
31 NGUYỄN VÂN ANH 12A4 Nghỉ học.
32 PHAN ĐÌNH THỌ 12A4 Nghỉ học.
33 NGÔ NGỌC TÙNG 12A5 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
34 NGUYỄN ĐĂNG GIANG 12A5 Đi học muộn.
35 ĐỖ HOÀNG KIÊN 12A5 Đi học muộn.
36 ĐẶNG PHƯƠNG HOA 12A5 Nghỉ học.
37 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 12A6 Đi học muộn.
38 VŨ HẢI LONG 12A6 Đi học muộn.
39 NGUYỄN MINH ANH 12A6 Nghỉ học.
40 PHẠM NGỌC QUANG ANH 12A6 Nghỉ học.
41 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
42 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
43 NGUYỄN LINH CHI 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
44 VŨ THẢO DUNG 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
45 NGUYỄN HÀ THU 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
46 NGUYỄN HỒNG ANH 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
47 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
48 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học học tăng cường tiết 4, 5 có phép.
49 TRẦN MINH ANH 12D2 Nghỉ học học tăng cường tiết 4, 5 có phép.
50 NGÔ HUỆ ANH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
51 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
52 PHẠM THU HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
53 PHẠM QUỐC ANH 12D3 Đi học muộn.
54 NGUYỄN KHÁNH LINH 12D3 Nghỉ học.
55 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
56 BÙI HUYỀN ANH 12D6 Đi học muộn.
57 TRẦN KIM CHI 12D7 Nghỉ học giờ GDQP.
58 NGUYỄN VIỆT KHÁNH 12D7 Nghỉ học giờ GDQP.
59 ĐỖ HUY KHÔI 12D7 Nghỉ học giờ GDQP.
60 ĐỖ HOÀNG LÂN 12D7 Nghỉ học giờ GDQP.
61 LÊ KẾ LONG 12Q2 Nghỉ học.
    12Q1 Tiết 3: cô Hà (Địa) dạy thay cô Bảy.
    12Q2 Tiết 5: cô Hằng (Sử) dạy cô thay Dung (Sử).
    10D2 Tiết 3: cô Hằng (Sử) dạy cô thay Dung (Sử).
    10A1 Tiết 4: cô Hằng (Sử) dạy cô thay Dung (Sử).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741