Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 21/09/2015

03:21 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 21/09/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 PHẠM THU NGÂN 10A3 Nghỉ học.
2 PHÍ THU HIỀN 10A5 Nghỉ học.
3 PHẠM THANH THANH AN 10D3 Nghỉ học giờ Tin học.
4 HOÀNG TRỊNH THIÊN VŨ 10D4 Nghỉ học.
5 HOÀNG THU AN 11A1 Nghỉ học.
6 VŨ PHAN QUÂN 11A1 Nghỉ học.
7 TẠ HOÀNG DUY 11A1 Nghỉ học tăng cường tiết 4.
8 VŨ KHÁNH QUÂN 11A1 Nghỉ học tăng cường tiết 4.
9 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 11A1 Nghỉ học tăng cường tiết 1.
10 TRẦN HƯƠNG GIANG 11A1 Nghỉ học tăng cường tiết 1.
11 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Nghỉ học tăng cường tiết 1.
12 LÊ MINH HIẾU 11A1 Nghỉ học tăng cường tiết 1.
13 NGUYỄN MINH THUÝ 11A1 Nghỉ học tăng cường tiết 1.
14 LƯƠNG THẾ VINH 11A1 Nghỉ học tăng cường tiết 1.
15 PHÙNG THỊ KHÁNH HUYỀN 11A5 Nghỉ học.
16 VŨ PHƯƠNG ANH 11A5 Nghỉ học.
17 TRẦN LÊ HOÀNG ANH 11D1 Nghỉ học.
18 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Nghỉ học.
19 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học.
20 RU FI NO 11D1 Nghỉ học.
21 ĐỖ ANH TUẤN 11D1 Nghỉ học.
22 NGUYỄN NGỌC MAI LAN 11D1 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2.
23 ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG 11D1 Nghỉ học tăng cường tiết 1.
24 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ học tăng cường tiết 1.
25 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
26 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
27 NGUYỄN DIỄM THU 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
28 NGUYỄN HUYỀN VY 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
29 PHẠM VY LÊ 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
30 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
31 NGUYỄN HOÀNG MAI 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
32 LƯU HƯƠNG GIANG 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
33 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học tăng cường tiết 1.
34 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Nghỉ học tăng cường tiết 1.
35 ĐỖ ANH TUẤN 11D1 Nghỉ học tăng cường tiết 1.
36 ĐẶNG NHẬT HƯNG
11D1
Nghỉ học tăng cường tiết 1.
37 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học tăng cường tiết 1.
38 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ học tăng cường tiết 1.
39 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học tăng cường tiết 1.
40 TRẦN HUYỀN MY 11D2 Nghỉ học học tăng cường.
41 NGUYỄN TUẤN KIỆT 11D2 Nghỉ học.
42 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 11D2 Đi học muộn học tăng cường.
43 PHAN TUỆ NHI 11D2 Đi học muộn học tăng cường.
44 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Đi học muộn học tăng cường.
45 TRẦN HỒNG ANH 11D2 Nghỉ học tăng cường tiết 1.
46 ĐỖ HÀ TRUNG 11D3 Nghỉ học giờ Tin học.
47 NGUYỄN ANH MINH 11D5 Nghỉ học.
48 TẠ PHƯƠNG THẢO 11D6 Nghỉ học.
49 NGUYỄN MINH TIẾN 11D8 Nghỉ học.
50 ĐẶNG TIẾN ĐẠT 12A2 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
51 NGUYỄN VIẾT LỘC 12A2 Nghỉ học.
52 NHỮ MINH TÚ 12A2 Nghỉ học.
53 TRẦN THANH HIỀN 12A4 Nghỉ học giờ GDQP.
54 PHẠM VŨ LÂM 12A4 Nghỉ học giờ GDQP.
55 VŨ HỒNG NGỌC 12A4 Nghỉ học.
56 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học.
57 HOÀNG NGUYÊN KHÁNH 12D1 Nghỉ học.
58 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học.
59 NGUYỄN ĐĂNG MINH 12D2 Nghỉ học.
60 TRẦN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học.
61 NGUYỄN QUỐC TUẤN 12D3 Nghỉ học.
62 NGUYỄN HỒNG VI 12D4 Nghỉ học tiết 4, 5.
63 NGUYỄN THU THẢO 12D5 Nghỉ học.
64 NGUYỄN ĐỨC ANH 12D6 Đi học muộn giờ Tin học.
65 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 12D6 Nghỉ học giờ Tin học.
66 NGUYỄN QUỲNH THƠ 12D6 Nghỉ học giờ Tin học.
67 PHẠM THU PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học tiết 1.
68 ĐÀO DŨNG TRÍ 12D7 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374