Đang thực hiện Đang thực hiện

chuyen can ngay 19/12/2016

08:36 22/12/2016

chuyen can ngay 19/12/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

LÊ NGỌC PHƯỢNG

10A2

nghỉ học giờ Tin học

2

BÙI LÊ TRANG NHUNG

10D1

nghỉ học

3

LÊ VŨ HOÀNG HUY

10D2

nghỉ học

4

NGÔ THỊ XUÂN THU

10D2

nghỉ học

5

BÙI NGỌC PHƯƠNG NGA

10D4

nghỉ học

6

NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LINH

10D6

nghỉ học

7

BÙI HÀ DIỆU LINH

11A1

vào muộn 20 phút học tăng cường

9

HOÀNG KIM NGÂN

11A1

vào muộn 20 phút học tăng cường

10

LÊ THÀNH TRUNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

11

NGÔ QUANG DŨNG

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

12

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

13

NGUYỄN VIẾT HUY KHÔI

11A1

vào muộn 10 phút

14

PHẠM MINH KHÔI

11A1

vào muộn 20 phút học tăng cường

15

CHU QUỲNH ANH

11D1

nghỉ học học tăng cường

16

NGÔ KHÁNH LINH

11D1

nghỉ học học tăng cường

17

NGUYỄN LÊ THANH HÀ

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

18

NGUYỄN NHẬT HÀ

11D1

nghỉ học

19

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG GIANG

11D10

nghỉ học giờ Thể dục

20

NGUYỄN ĐỨC ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

21

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

22

NGUYỄN QUANG ĐẠI

11D2

nghỉ học

23

TẠ DIỆP NGUYÊN ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

24

VŨ THU TRANG

11D2

nghỉ học học tăng cường

25

NGUYỄN THU HÀ

11D3

nghỉ học

26

CUNG PHI TÀI PHƯƠNG

12A1

nghỉ học tiết 1

27

NGUYỄN MINH THUÝ

12A1

nghỉ học tiết 1,2

28

ĐINH DIỆP ANH

12A2

nghỉ học

29

LƯƠNG ĐỨC NAM

12A3

nghỉ học

30

TRẦN VIỆT KHÁNH

12A3

nghỉ học

31

VƯƠNG QUỐC ANH

12A3

nghỉ học

32

CHU BÁCH TÙNG

12A4

nghỉ học

33

LÊ QUANG ANH

12A4

nghỉ học giờ Tin học

34

LÊ TRUNG KIÊN

12A4

nghỉ học giờ Tin học

35

NGUYỄN THỊ ANH THƯ

12A4

nghỉ học giờ Tin học

36

HOÀNG ĐỨC TRUNG

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

37

HOÀNG THÁI DƯƠNG

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

38

NGUYỄN ĐẠO ĐẠT

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

39

TRƯƠNG KHÁNH LINH

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

40

VŨ PHƯƠNG ANH

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

41

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

42

ĐẶNG VIỆT THỊNH

12D2

nghỉ học

43

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học tiết 3,4,5

44

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

vào muộn tiết 1,2

45

PHẠM HƯƠNG GIANG

12D2

nghỉ học tiết 3,4,5

46

TRẦN MỸ UYÊN

12D2

nghỉ học tiết 3,4,5

47

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học tiết 3,4,5

48

ĐỖ MAI PHƯƠNG

12D4

nghỉ học giờ Tin học

49

NGUYỄN CÔNG DIỆU PHƯƠNG

12D4

nghỉ học giờ Tin học

50

NGUYỄN THỊ MINH PHÚC

12D4

nghỉ học giờ Tin học

51

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D4

nghỉ học giờ Tin học

52

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D4

nghỉ học

53

PHƯƠNG GIA LINH

12D4

nghỉ học giờ Tin học

54

NGUYỄN MINH ANH

12D5

nghỉ học tiết 1,2

55

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

nghỉ học tiết 1,2

56

TRẦN PHƯƠNG MAI

12D6

nghỉ học

57

LÊ NGỌC HẢI

12D7

nghỉ học

58

ĐINH BẢO NGỌC

12D8

nghỉ học

59

TRẦN HỒNG NHUNG

12D8

nghỉ học

60

NGUYỄN NHƯ NGỌC

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741