Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyen can ngay 20/12/2016

08:43 22/12/2016

Chuyen can ngay 20/12/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐỖ QUỲNH TRANG

10D1

vào muộn 5 phút tiết 4

2

NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN

10D1

vào muộn 5 phút tiết 4

3

TĂNG MINH GIANG

10D1

vào muộn 5 phút tiết 4

4

TRƯƠNG VŨ LAN NHI

10D1

vào muộn 5 phút tiết 4

5

VÕ QUỲNH TRANG

10D1

vào muộn 5 phút tiết 4

6

VŨ HOÀNG MINH THƯ

10D1

vào muộn 5 phút tiết 4

7

VŨ HOÀNG THỦY

10D1

nghỉ học

8

VŨ THU THUỶ

10D1

vào muộn 5 phút tiết 4

9

ĐỖ HẠNH LINH

10D10

nghỉ học

10

NGHIÊM MẠNH LÂN

10D2

đi học muộn 5 phút

11

LÊ PHƯƠNG ANH

10D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

12

NGUYỄN HUY KHÔI

10D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

13

PHẠM QUỲNH ANH

10D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

14

NGUYỄN ĐÌNH TRIỆU

10D5

nghỉ học

15

TRỊNH HUYỀN THANH

10D6

nghỉ học

16

ĐOÀN NGUYỄN HUYỀN MY

10D8

nghỉ học giờ Tin học

17

NGUYỄN HƯƠNG BAN

10D8

nghỉ học giờ Tin học

18

NGUYỄN THỊ MAI ANH

10D8

nghỉ học giờ Tin học

19

TRƯƠNG KHÁNH NGUYÊN

10D8

nghỉ học giờ Tin học

20

NGUYỄN LINH NGA

10D9

nghỉ học

21

BÙI KIM ANH

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

22

NGÔ ANH ĐÀO

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

23

NGUYỄN QUANG SANG

11A3

nghỉ học

24

NGUYỄN QUANG SANG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

25

NGUYỄN THU HƯƠNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

26

NGUYỄN VINH

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

27

NGUYỄN VŨ NHẬT LINH

11A3

đi học muộn học Thể dục

28

PHẠM MINH KHÔI

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

29

PHẠM THU NGÂN

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

30

TRẦN LÊ HƯNG

11A3

đi học muộn học Thể dục

31

BÙI VĨNH PHONG

11A4

nghỉ học

32

NGÔ TUẤN HÀ

11A4

nghỉ học

33

TRỊNH QUANG HUY

11A4

nghỉ học

34

VŨ QUỐC CƯỜNG

11A4

đi học muộn

35

LÊ HUY TUẤN

11D1

nghỉ học

36

NGUYỄN NHẬT HÀ

11D1

nghỉ học

37

TRẦN ANH THƯ

11D2

nghỉ học

38

HOÀNG KHÁNH ĐẠT

11D6

đi học muộn giờ Tin học

39

LÊ HẢI HÀ

11D6

nghỉ học giờ Tin học

40

LÊ HẢI HÀ

11D6

nghỉ học

41

NGUYỄN NHƯ Ý

11D6

đi học muộn giờ Tin học

42

NGUYỄN PHƯƠNG NHI

11D6

đi học muộn giờ Tin học

43

PHẠM MAI LAN

11D6

đi học muộn giờ Tin học

44

PHÍ LAN HƯƠNG

11D6

nghỉ học

45

PHÙNG LÂM ANH

11D6

đi học muộn giờ Tin học

46

TRẦN ĐỨC TRUNG

11D6

đi học muộn giờ Tin học

47

HÀN HƯƠNG GIANG

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

48

HOÀNG HỒ PHƯƠNG MAI

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

49

NGÔ ĐỨC HIỂN

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

50

NGUYỄN THẢO LÊ

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

51

NGUYỄN THỊ MINH ANH

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

52

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

nghỉ học học tăng cường

53

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học học tăng cường

54

NGUYỄN KIM KHÁNH

12A1

nghỉ học tiết 3 học tăng cường

55

ĐINH DIỆP ANH

12A2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

56

NGUYỄN HÀ GIÁNG MY

12A2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

57

LƯƠNG ĐỨC NAM

12A3

nghỉ học

58

VƯƠNG QUỐC ANH

12A3

nghỉ học

59

VŨ HƯƠNG LY

12A4

nghỉ học

60

PHẠM ĐỨC MỸ

12A5

nghỉ học

61

TRIỆU HỒNG NHUNG

12A6

nghỉ học

62

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

63

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

vào muộn 10 phút

64

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

65

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học học tăng cường

66

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

67

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

68

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

69

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

vào muộn 10 phút

70

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

71

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

nghỉ học học tăng cường

72

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

không 8 phút học tăng cường

73

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

74

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

75

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

không 8 phút học tăng cường

76

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

77

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học học tăng cường

78

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

79

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học tiết 3,4

80

LÊ THỊ NGỌC MINH

12D2

nghỉ học học tăng cường

81

LÊ THỊ NGỌC MINH

12D2

nghỉ học

82

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học học tăng cường

83

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học

84

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

85

NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN

12D2

nghỉ học học tăng cường

86

PHẠM HƯƠNG GIANG

12D2

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

87

PHẠM HƯƠNG GIANG

12D2

nghỉ học tiết 3,4

88

TRỊNH LÊ CÔNG DUY

12D2

nghỉ học tiết 2 học tăng cường

89

VŨ THỊ VIỆT PHƯƠNG

12D2

nghỉ học học tăng cường

90

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

91

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học

92

DƯƠNG NGỌC ÁNH

12D5

nghỉ học

93

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

nghỉ học tiết 1

94

PHẠM MINH QUỐC

12D7

nghỉ học

95

NGUYỄN HỒNG KONG ANH

12D9

nghỉ học tiết 1

96

NGUYỄN NHƯ NGỌC

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741