Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 20/8/2016

14:16 22/08/2016

Chuyên cần ngày 20/8/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

LÊ QUANG HUY

10A2

nghỉ học

2

LÊ DIỄM PHƯƠNG

10D1

nghỉ học

3

LÊ DIỄM PHƯƠNG

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

4

NGHIÊM MẠNH LÂN

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

5

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

6

NGUYỄN VŨ ÁNH NGỌC

10D2

nghỉ học

7

LÊ MINH TRÀ

10D5

nghỉ học

8

LÊ MINH TRÀ

10D5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

9

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

10D8

nghỉ học

10

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

10D8

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

11

ĐÀO THỊ HÀ PHƯƠNG

10D10

nghỉ học

12

ĐÀO THỊ HÀ PHƯƠNG

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

13

TRẦN MINH ANH

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

14

TRẦN NGUYỄN VIỆT HUY

10D10

nghỉ học

15

TRẦN NGUYỄN VIỆT HUY

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

16

TRƯƠNG THÁI CHUNG

10D10

nghỉ học

17

TRƯƠNG THÁI CHUNG

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

18

HOÀNG KIM NGÂN

11A1

nghỉ học học tăng cường

19

HOÀNG KIM NGÂN

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

20

HOÀNG TRÍ NGHĨA

11A1

vào muộn 15 phút

21

LÊ SONG BÁCH

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

22

LÊ THÀNH TRUNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

23

TRẦN LÊ HƯNG

11A3

nghỉ học

24

ĐINH DUY DỰ

11A4

nghỉ học

25

VŨ QUỐC CƯỜNG

11A4

nghỉ học

26

NGUYỄN LÊ THANH HÀ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

27

VŨ THU HÀ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

28

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO B

11D10

nghỉ học

29

HỒ HOÀNG PHƯƠNG ANH

11D2

nghỉ học học tăng cường

30

HỒ HOÀNG PHƯƠNG ANH

11D2

nghỉ học

31

HỒ HOÀNG PHƯƠNG ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

32

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

đi học muộn 7 phút học tăng cường

33

NGUYỄN NGỌC CHÂM

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

34

PHẠM HỒNG QUANG

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

35

PHẠM KIM LONG

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

36

VŨ THU TRANG

11D2

đi học muộn 7 phút học tăng cường

37

NGHIÊM HƯƠNG GIANG

11D4

nghỉ học

38

NGUYỄN KHÔI NGUYÊN

11D4

nghỉ học

39

TỪ TỐ ANH

11D4

nghỉ học

40

HOÀNG NGUYỄN HUYỀN CHI

11D7

nghỉ học

41

LÊ NGUYỆT ANH

11D7

nghỉ học

42

PHẠM TRẦN MỸ HẠNH

11D7

nghỉ học

43

NGUYỄN ANH QUANG

11D8

nghỉ học

44

LÊ LINH TRANG

11D9

nghỉ học

45

CUNG THỊ TÀI PHƯƠNG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

46

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

47

NGUYỄN MINH THUÝ

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

48

TRƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

49

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

50

ĐOÀN KHÁNH MINH

12A2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

51

ĐỖ TRUNG HIẾU

12A3

nghỉ học

52

ĐỖ TRUNG HIẾU

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

53

HÀ TIẾN ĐẠT

12A3

nghỉ học

54

HÀ TIẾN ĐẠT

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

55

NGUYỄN HỒNG NGỌC

12A3

đi học muộn

56

TRẦN VIỆT KHÁNH

12A3

nghỉ học

57

TRẦN VIỆT KHÁNH

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

58

HOÀNG HỒNG QUÂN

12A4

đi học muộn

59

KHỔNG NHẬT HUYỀN

12A4

nghỉ học

60

KHỔNG NHẬT HUYỀN

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

61

LÊ QUANG ANH

12A4

đi học muộn

62

NGUYỄN DƯƠNG MINH TRÍ

12A4

đi học muộn

63

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

12A4

nghỉ học

64

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

65

TRƯƠNG GIA HẢI

12A4

đi học muộn

66

NG. TRƯỜNG THANH TUÂN

12A5

nghỉ học

67

ĐINH NHƯ QUANG

12A6

nghỉ học giờ Tin học

68

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học

69

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học học tăng cường

70

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

71

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học

72

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

73

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

74

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học tiết 3,4 học tăng cường

75

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

76

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

77

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

78

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học

79

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

80

DƯƠNG HÀ THUỲ LINH

12D2

nghỉ học tiết 1,2,3 học tăng cường

81

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học tiết 1,2,3 học tăng cường

82

NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH

12D2

nghỉ học học tăng cường

83

NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN

12D2

nghỉ học học tăng cường

84

NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN

12D2

nghỉ học tiết 1,2

85

NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

86

PHAN TUỆ NHI

12D2

nghỉ học

87

PHAN TUỆ NHI

12D2

nghỉ học học tăng cường

88

PHAN TUỆ NHI

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

89

TRẦN QUANG HUY

12D2

nghỉ học

90

TRẦN QUANG HUY

12D2

nghỉ học học tăng cường

91

TRẦN QUANG HUY

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

92

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

93

CÙ THỊ QUỲNH TRÂM

12D3

nghỉ học

94

TRẦN NGỌC MỸ HOA

12D3

nghỉ học

95

VŨ NGÂN AN

12D3

nghỉ học tiết 1

96

NGÔ HUYỀN MY

12D4

nghỉ học

97

HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH

12D5

đi học muộn

98

NGUYỄN MINH ÁNH

12D5

nghỉ học

99

PHAN MỸ LINH

12D5

nghỉ học

100

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

nghỉ học

101

TRẦN THÙY LINH B

12D6

nghỉ học

102

VŨ NGỌC HUYỀN

12D6

nghỉ học

103

BÙI VÂN ANH

12D7

đi học muộn

104

NGUYỄN HÀ MY

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

105

NGUYỄN MINH HIỀN

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

106

NGUYỄN QUANG HUY

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

107

NGUYỄN QUANG HUY

12D7

nghỉ học tiết 1

108

NGUYỄN QUANG HUY

12D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

109

PHẠM PHƯƠNG LINH

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

110

PHẠM PHƯƠNG LINH

12D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

111

PHẠM TUẤN MINH

12D7

nghỉ học tiết 1

112

PHẠM TUẤN MINH

12D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

113

TRIỆU THƯỢNG NAM

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

114

VŨ TRÂM ANH

12D7

đi học muộn

115

ĐỖ THỊ TRÀ MY

12D8

nghỉ học

116

NGÔ LÊ HÀ ANH

12D8

nghỉ học

117

PHẠM THUỲ CHI

12D8

nghỉ học

118

NGUYỄN THỊ NHẬT LINH

12D9

nghỉ học

119

NGUYỄN THỊ NHẬT LINH

12D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

 

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741