Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 21/01/2016

03:56 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 21/01/2016

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGÔ NGỌC HOÀNG AN 10A1 Nghỉ học.
2 PHẠM THU NGÂN 10A3 Đi học muộn.
3 ĐÀO THANH TÙNG 10A4 Nghỉ học giờ Tin học.
4 DƯƠNG MẠNH HIẾU 10A5 Đi học muộn giờ Tin học.
5 LÝ HẢI LONG 10A5 Đi học muộn giờ Tin học.
6 NGÔ NGỌC DIỆP 10A5 Nghỉ học giờ Tin học.
7 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 10A5 Nghỉ học giờ Tin học.
8 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 10A5 Nghỉ học.
9 NGUYỄN CHÍ KIÊN 10D1 Nghỉ học đi thi bóng rổ.
10 ĐỖ NHƯ HOÀNG LAN 10D5 Vắng trong lớp tiết 1 - Tin học.
11 NGUYỄN HOÀNG YẾN 10D5 Vắng trong lớp tiết 1 - Tin học.
12 HOÀNG LÊ TRUNG 10D5 Vắng trong lớp tiết 1 - Tin học.
13 NGUYỄN MINH HẠNH 10D7 Nghỉ học.
14 HÀN HƯƠNG GIANG 10D9 Vào học muộn 15 - Tin học, GDQP.
15 NGUYỄN MINH NGỌC B 10D9 Vào học muộn 15 - Tin học, GDQP.
16 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 10D9 Vào học muộn 20 - Tin học, GDQP.
17 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 10D9 Vắng trong lớp tiết 1 - Tin học.
18 KIM YOUNG EUN 11A1 Nghỉ học.
19 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 11A1 Nghỉ học CT IELTS.
20 VŨ KHÁNH QUÂN 11A1 Nghỉ học CT IELTS.
21 VŨ PHAN QUÂN 11A1 Nghỉ học CT IELTS.
22 NGUYỄN NHẬT ANH 11A2 Nghỉ học.
23 NGUYỄN HẢI PHƯƠNG 11A3 Nghỉ học.
24 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 11A4 Nghỉ học.
25 ĐÀM ANH DƯƠNG 11A5 Nghỉ học.
26 NGUYỄN ĐỨC HUY 11A6 Nghỉ học.
27 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Nghỉ học CT IELTS.
28 DƯƠNG THU NGÂN 11D1 Đi học muộn CT IELTS (quá 30).
29 NGUYỄN KHÁNH LINH 11D1 Nghỉ học.
30 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
31 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học CT IELTS.
32 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Nghỉ học CT IELTS.
33 BÙI NINH DUYÊN 11D2 Đi học muộn CT IELTS (quá 30).
34 ĐÀO ĐỨC MINH 11D2 Nghỉ học CT IELTS.
35 PHẠM HƯƠNG GIANG 11D2 Đi học muộn CT IELTS (quá 30).
36 PHAN TUỆ NHI 11D2 Nghỉ học CT IELTS.
37 LÊ PHƯƠNG LINH 11D3 Nghỉ học.
38 NGUYỄN MỸ LINH 11D8 Nghỉ học.
39 NGUYỄN MINH ANH 12A1 Nghỉ học.
40 TRẦN HẢI DUY 12A1 Đi học muộn.
41 NGUYỄN THÁI HIỀN 12A2 Nghỉ học.
42 NGUYỄN NGỌC LÃM 12A3 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h40).
43 PHAN THỊ THỦY TRÚC 12A3 Nghỉ học.
44 ĐỖ VIỆT HẢI 12A4 Đi học muộn.
45 NGUYỄN MINH ANH A 12A4 Đi học muộn.
46 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
47 LÊ THANH HƯƠNG 12A6 Đi học muộn.
48 BÙI TRUNG KIÊN 12D1 Đi học muộn.
49 NGUYỄN HỒNG DUY 12D1 Nghỉ học.
50 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tiết 1.
51 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 12D2 Đi học muộn.
52 NGUYỄN VŨ THUỲ LINH 12D2 Nghỉ học tiết 1.
53 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học tiết 1.
54 ĐẬU HOÀNG LINH 12D3 Đi học muộn.
55 ĐỖ HOÀNG TÙNG 12D3 Nghỉ học.
56 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Nghỉ học.
57 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
58 ĐÀO DŨNG TRÍ 12D7 Đi học muộn.
59 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học.
60 NGUYỄN XUÂN NGỌC 12D8 Nghỉ học.
61 PHẠM DIỆU HOA 12D8 Nghỉ học.
62 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 12Q1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1.
63 PHẠM NGỌC ANH 12Q1 Nghỉ học tiết 1.
64 VŨ PHÚC HƯNG 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374