Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 21/03/2015

07:27 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 21/03/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 VŨ CÔNG LUẬN 10A1 Đi học muộn.
2 VŨ CÔNG LUẬN 10A1 Đi học muộn.
3 NGUYẾN PHI HƯNG 10A6 Nghỉ học.
4 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Đi học muộn.
5 NGUYỄN HOÀNG MAI 10D1 Nghỉ học.
6 LƯU THUỲ LINH 10D1 Đi học muộn.
7 BÙI NINH DUYÊN 10D2 Nghỉ học.
8 PHAN TUỆ NHI 10D2 Nghỉ học.
9 NGUYỄN MINH CHÂU 10D3 Nghỉ học.
10 QUÁCH KHÁNH HÀ 10D3 Nghỉ học.
11 ĐỖ MAI PHƯƠNG 10D4 Nghỉ học tiết 1.
12 VŨ NGỌC HUYỀN 10D6 Nghỉ học.
13 LÊ MINH THU 10D9 Nghỉ học.
14 LÊ NHẬT NAM 11A1 Nghỉ học.
15 TRẦN ANH QUÂN 11A1 Nghỉ học.
16 NGUYỄN CHÍ HIẾU 11A5 Nghỉ học.
17 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Nghỉ học tiết 1, 2.
18 NGUYỄN VŨ THUỲ LINH 11D2 Nghỉ học.
19 HOÀNG HÀ LINH 11D5 Nghỉ học.
20 NG.ĐỨC HẢI NGUYỆT TÂM 11Q1 Nghỉ học.
21 ĐÀO TRÂM ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
22 NGUYỄN NGỌC LINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
23 HỒ ANH MINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
24 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
25 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
26 LÊ TUẤN ANH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
27 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
28 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
29 THÁI BÌNH MINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
30 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
31 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn.
32 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học tiết 1, 2.
33 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 Nghỉ học.
34 PHƯƠNG MẠNH ĐỨC 12A1 Nghỉ học.
35 PHẠM LÊ ĐỨC ANH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
36 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
37 HOÀNG ANH TUẤN 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
38 ĐOÀN QUỐC THẮNG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
39 NGUYỄN NGỌC DIỆP 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
40 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
41 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
42 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
43 THÁI VĂN TRỌNG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
44 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
45 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn.
46 THÁI VĂN TRỌNG 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5.
47 TRẦN VIỆT LINH 12A2 Nghỉ học.
48 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học.
49 NGUYỄN THANH HIỀN 12A3 Nghỉ học.
50 NGUYỄN MINH NGHĨA 12A3 Nghỉ học.
51 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Đi học muộn.
52 NGÔ THANH TUYỀN 12A5 Nghỉ học.
53 NGUYỄN HỒNG ANH 12D1 Đi học muộn.
54 BÙI BẢO HÀ 12D2 Nghỉ học có phép.
55 VŨ TÁ HUY 12D2 Nghỉ học có phép.
56 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Đi học muộn.
57 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12D4 Đi học muộn.
58 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12D4 Đi học muộn.
59 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 12D4 Đi học muộn.
60 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Đi học muộn.
61 NGUYỄN QUANG MINH 12D5 Nghỉ học.
62 NGUYỄN NGỌC THẢO 12D5 Nghỉ học.
63 TRƯƠNG QUANG DUY 12D6 Nghỉ học giờ GDQP.
64 MAI THU TRÀ 12D6 Nghỉ học giờ GDQP.
65 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học tiết 1.
66 NGUYỄN TÚ ANH 12D6 Nghỉ học tiết 1.
67 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 12D6 Nghỉ học tiết 1.
68 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ học.
69 TRẦN THIỆN TÂM 12D6 Nghỉ học.
70 NGUYỄN ANH VŨ 12D6 Nghỉ học.
71 BỦI HẢI LY 12D6 Đi học muộn.
72 TRẦN QUỲNH ANH 12D7 Nghỉ học tiết 1.
73 VŨ LƯU NGỌC THẢO 12D7 Đi học muộn.
74 TRẦN HÀ ANH 12D7 Nghỉ học.
75 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG B 12D7 Nghỉ học.
76 NGUYỄN VIỆT HƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
77 TRẦN HUYỀN VY 12D7 Nghỉ học.
78 ĐÀO QUANG MINH 12Q2 Nghỉ học.
    12Q2 Tiết 1,4: cô Hà (NN) dạy thay cô Hạnh (NN). 
    12Q1 Tiết 2,3: cô Hà (NN) dạy thay cô Hạnh (NN).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374