Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 21/04/2015

02:46 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 21/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HOÀNG MINH ĐỨC 10A2 Nghỉ học.
2 TRƯƠNG GIA HẢI 10A4 Đi học muộn giờ GDQP.
3 LÊ TRUNG KIÊN 10A4 Đi học muộn giờ GDQP.
4 CHU BÁCH TÙNG 10A4 Đi học muộn giờ GDQP.
5 LÊ THÁI SƠN 10A4 Đi học muộn giờ GDQP.
6 LƯU CHẤN NAM 10A4 Đi học muộn giờ GDQP.
7 NGUYỄN ANH DUY 10A4 Đi học muộn.
8 LÊ THỊ THIÊN NGA 10A6 Nghỉ học.
9 ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
10 DƯƠNG THU NGÂN 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
11 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
12 TRẦN HỒNG ANH 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
13 HOÀNG PHƯƠNG THẢO 10D3 Nghỉ học.
14 NGUYỄN BẢO HÂN 10D6 Nghỉ học.
15 HOÀNG NHẬT MINH 11A4 Nghỉ học.
16 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
17 NGUYỄN TUẤN DŨNG A 11Q1 Nghỉ học tiết 4, 5.
18 NGUYỄN VĨNH HÀO 11Q1 Nghỉ học tiết 4, 5.
19 NGUYỄN ĐỖ TUẤN MINH 12A3 Nghỉ thi HK II môn Lý, môn Địa.
20 VŨ QUANG MINH 12A4 Nghỉ thi HK II môn Lý, môn Địa.
21 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ thi HK II môn Lý.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374