Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 20/10/2015

06:56 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 20/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 ĐỖ VÂN NGỌC 10A1 Vào muộn 7 - học tăng cường.
2 NGUYỄN ĐĂNG THU HƯƠNG 10A1 Vào muộn 7 - học tăng cường.
3 NGUYỄN HOÀNG ANH 10A1 Vào muộn 7 - học tăng cường.
4 HOÀNG TRÍ NGHĨA 10A1 Nghỉ học tiết 4, 5.
5 NGUYỄN PHƯƠNG THANH 10A3 Nghỉ học Tin học.
6 NGUYỄN VŨ NHẬT LINH 10A3 Nghỉ học Tin học.
7 HÀ TUẤN DŨNG 10A3 Nghỉ học Tin học.
8 PHAN VŨ ANH 10A3 Nghỉ học tiết 1.
9 NGUYỄN VŨ HÀ PHƯƠNG 10D2 Vào muộn 10 - học tăng cường.
10 THÁI LINH NAM 10D2 Nghỉ học tăng cường.
11 VŨ ĐỨC TÙNG 10D2 Nghỉ học.
12 PHẠM TRẦN MỸ HẠNH 10D7 Nghỉ học Tin học.
13 NGUYỄN THUỶ TIÊN 10D7 Đi học muộn Tin học.
14 LẠI PHƯƠNG KHANH 10D7 Đi học muộn Tin học.
15 TRỊNH NHẬT MINH 11A3 Nghỉ học.
16 NGUYỄN THỤC ANH 11D4 Nghỉ học.
17 TỐNG TRẦN HOÀNG 11D6 Nghỉ học Tin học.
18 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 11D6 Nghỉ học Tin học.
19 HÀ THANH HOA 11D8 Nghỉ học GDQP.
20 DƯƠNG VÂN HÀ 11D8 Nghỉ học GDQP.
21 NGÔ LÊ HÀ ANH 11D8 Nghỉ học.
22 CHU NHẤT LONG 12A1 Nghỉ học.
23 ĐẶNG TIẾN ĐẠT 12A2 Nghỉ học Tin học.
24 CHU QUANG HUY 12A2 Nghỉ học Tin học.
25 TRẦN ĐỨC THẮNG 12A2 Nghỉ học Tin học.
26 HÀ MINH HIẾU 12A2 Nghỉ học.
27 NGUYỄN THẾ HOÀNG NAM 12A5 Nghỉ học.
28 TRẦN HOÀNG NAM 12A5 Nghỉ học.
29 VŨ MINH HIẾU 12A5 nghỉ học
30 BÙI KIM LONG 12A5 Nghỉ học.
31 LÊ MINH TRÍ 12A5 Nghỉ học.
32 NGUYỄN NGỌC MINH 12A5 Nghỉ học.
33 PHẠM HỒNG QUÂN 12A5 Nghỉ học.
34 TRỊNH MINH ĐỨC 12A5 Nghỉ học tiết 1.
35 TRỊNH VIỆT TÚ 12A5 Nghỉ học tiết 1.
36 HOÀNG NGUYÊN KHÁNH 12D1 Nghỉ học.
37 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Nghỉ học GDQP.
38 ĐỖ THU TRANG 12D4 Nghỉ học tiết 1.
39 HOÀNG HÀ LINH 12D5 Nghỉ học tiết 1.
40 LÊ PHƯƠNG ANH 12D5 Nghỉ học tiết 1.
41 HOÀNG HÀ PHƯƠNG 12D5 Nghỉ học tiết 1.
42 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học.
43 NGUYỄN VIẾT NGUYỆT THU 12D8 Nghỉ học.
    11D1 Tiết 1: cô Dung (Sử) dạy thay thầy Ngọc (TD).
    10D9 Tiết 3: cô Bình (Sinh) dạy thay cô Thanh (CN).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741