Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 21/10/2015

06:56 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 21/10/2015

TT Họ và tên Lớp Nội dung nhắn
1 PHAN VŨ ANH 10A3 Đi học muộn.
2 NGUYỄN HỮU KHỞI 10A4 Nghỉ học.
3 VŨ THU HÀ 10D1 Vào học muộn 20 - học tăng cường.
4 VŨ THANH THU 10D1 Vào học muộn 30 - học tăng cường.
5 NGÔ THUỲ LINH 10D10 Vào học muộn 5.
6 VŨ ĐỨC TÙNG 10D2 Nghỉ học.
7 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Nghỉ học tăng cường.
8 NGUYỄN TUẤN TRUNG 11A1 Nghỉ học tăng cường.
9 LƯƠNG THẾ VINH 11A1 Nghỉ học tăng cường.
10 PHẠM TUẤN TRUNG 11A1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
11 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Vắng mặt đầu tiết 1 - học tăng cường.
12 LƯƠNG THẾ VINH 11A1 Vắng mặt đầu tiết 1 - học tăng cường.
13 MAI QUỲNH ANH 11A3 Sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra tập trung môn Văn.
14 NGÔ ĐỨC ANH B 11A3 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học.
15 NGUYỄN VÂN ANH 11A3 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học.
16 ĐỖ TRUNG HIẾU 11A3 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học.
17 TRẦN VIỆT KHÁNH 11A3 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học.
18 ĐỖ THỊ MINH PHƯƠNG 11A3 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học.
19 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
20 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học tăng cường.
21 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Nghỉ học tăng cường.
22 NGUYỄN THANH NGÂN 11D1 Nghỉ học tăng cường.
23 LÊ PHƯƠNG NGÂN 11D1 Sử dụng điện thoại trong giờ kiểm tra tập trung môn Văn.
24 TRẦN HUYỀN MY 11D2 Vào học muộn 30 - học tăng cường.
25 BÙI HOÀNG ANH 11D9 Vắng mặt đầu tiết 1 - GDQP.
26 NGUYỄN THỊ HUỆ ANH 11D9 Vắng mặt đầu tiết 1 - GDQP.
27 NGUYỄN THỊ YẾN LINH 11D9 Vắng mặt đầu tiết 1 - GDQP.
28 NGUYỄN NHƯ NGỌC 11D9 Vắng mặt đầu tiết 1 - GDQP.
29 TRẦN THÚY QUỲNH 11D9 Vắng mặt đầu tiết 1 - GDQP.
30 LÊ HOÀI THU 11D9 Vắng mặt đầu tiết 1 - GDQP.
31 NGUYỄN HẢI YẾN 11D9 Vắng mặt đầu tiết 1 - GDQP.
32 NGUYỄN THÁI ANH HÀO 12A1 Nghỉ học.
33 NGUYỄN VIỆT ANH B 12A2 Vắng mặt đầu tiết 1.
34 LÊ DIỆU ANH 12A3 Nghỉ học GDQP.
35 NGUYỄN THÁI SƠN A 12A3 Đi học muộn GDQP.
36 ĐỖ NHẬT QUANG 12A3 Nghỉ học.
37 THÁI ĐẠI NGHĨA 12A5 Đi học muộn.
38 PHẠM HỒNG QUÂN 12A5 Đi học muộn.
39 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Nghỉ học.
40 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Nghỉ không kiểm tra tập trung.
41 NGUYỄN HUYỀN TRANG 12D3 Nghỉ học.
42 NGUYỄN ĐỨC HUY 12D3 Vắng mặt đầu tiết 1.
43 HOÀNG MẠNH KIÊN 12D3 Vắng mặt đầu tiết 1.
44 ĐẶNG MINH ANH 12D7 Đi học muộn.
45 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D7 Nghỉ không kiểm tra tập trung.
46 ĐẶNG MINH ANH 12D7 Vắng mặt đầu tiết 1.
47 PHẠM THU PHƯƠNG 12D7 Vắng mặt đầu tiết 1.
48 NGUYỄN VIẾT NGUYỆT THU 12D8 Nghỉ học.
49 VŨ ĐẶNG HOÀNG ANH 12D8 Vắng mặt đầu tiết 1.
50 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 12Q1 Nghỉ học.
51 NGUYỄN VĨNH HÀO 12Q1 Nghỉ học.
52 NGUYỄN VĨNH HÀO 12Q1 Nghỉ không kiểm tra tập trung.
    10D2 Tiết 4: cô Mai Anh (Văn) nghỉ.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374