Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 21/10/2016

14:08 21/10/2016

Chuyên cần ngày 21/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

TRẦN HOÀNG LONG

10A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

2

NGUYỄN ĐỨC TRUNG

10A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

3

ĐỖ THÀNH HƯNG

10D1

vào muộn 9 phút học tăng cường

4

ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC

10D1

nghỉ học học tăng cường

5

ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC

10D1

nghỉ học

6

LƯƠNG NGUYỄN THÀNH CÔNG

10D1

vào muộn 9 phút học tăng cường

7

NGUYỄN ANH ĐỨC

10D1

nghỉ học học tăng cường

8

NGUYỄN BÁ KHÁNH CHÂU

10D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

9

NGUYỄN LÊ THÁI HIỂN

10D1

vào muộn 9 phút học tăng cường

10

VÕ QUANG HUY

10D1

vào muộn 9 phút học tăng cường

11

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

10D2

nghỉ học học tăng cường

12

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

10D2

nghỉ học

13

DƯƠNG KHÁNH HÀ

10D6

nghỉ học giờ Thể dục

14

CHU QUỲNH ANH

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

15

LÊ MỸ LINH

11D1

nghỉ học

16

LÊ MỸ LINH

11D1

nghỉ học học tăng cường

17

LÊ MỸ LINH

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

18

LƯU VÂN HƯƠNG

11D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

19

LƯU VÂN HƯƠNG

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

20

NGUYỄN GIANG SƠN

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

21

NGUYỄN GIANG SƠN

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

22

NGUYỄN KHÁNH VI

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

23

NGUYỄN KHÁNH VI

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

24

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

vào muộn 20 phút học tăng cường

25

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

26

PHẠM MINH CHÂU

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

27

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

nghỉ học học tăng cường

28

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

29

ĐÀO THU TRÀ

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

30

DƯƠNG MINH HIẾU

11D2

nghỉ học học tăng cường

31

NGUYỄN DANH HUY

11D2

nghỉ học học tăng cường

32

NGUYỄN DANH HUY

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

33

NGUYỄN ĐỨC ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

34

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

35

NGUYỄN MINH NGỌC

11D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

36

NGUYỄN NGỌC CHÂM

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

37

NGUYỄN VŨ HÀ PHƯƠNG

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

38

TRỊNH VÂN ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

39

VŨ THU TRANG

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

40

LÊ MINH CHÂU

11D6

nghỉ học

41

NGÔ HƯƠNG GIANG

11D6

nghỉ học

42

NGUYỄN THẢO LÊ

11D9

nghỉ học tiết 1

43

KIM YOUNG EUN

12A1

nghỉ học

44

KIM YOUNG EUN

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

45

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học tiết 1

46

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

47

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học

48

NGÔ ĐỨC ANH A

12A3

nghỉ học

49

NGUYỄN ĐỨC ANH B

12A3

nghỉ học

50

NGUYỄN TIẾN ANH

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

51

PHAN TRỌNG PHAN

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

52

VŨ PHƯƠNG ANH

12A5

đi học muộn

53

NGUYỄN QUỐC NAM ANH

12A6

nghỉ học tiết 2,3,4

54

VŨ DIỆU LINH

12A6

nghỉ học tiết 1

55

VŨ HẢI BẰNG

12A6

đi học muộn

56

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học

57

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học

58

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

59

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

60

PHẠM LÊ PHƯƠNG ANH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

61

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

62

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

63

DƯƠNG LƯU TIẾN

12D4

nghỉ học

64

NGÔ HUYỀN MY

12D4

nghỉ học

65

NGUYỄN QUÝ ANH

12D4

nghỉ học

66

NGUYỄN NGỌC NHẬT ANH

12D5

nghỉ học

67

VŨ THANH THẢO

12D5

nghỉ học

68

NGHIÊM NGỌC MAI

12D6

nghỉ học

69

VŨ HOÀI THU

12D6

nghỉ học tiết 1

70

VŨ HOÀI THU

12D6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

71

VŨ NGỌC HUYỀN

12D6

nghỉ học

72

VŨ THU ANH

12D6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

73

VŨ TRÂM ANH

12D7

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374