Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyen can ngay 21/12/2016

08:49 22/12/2016

Chuyen can ngay 21/12/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

MAI QUỐC AN

10A4

nghỉ học

2

LÊ MẠNH HÙNG

10A5

nghỉ học tiết 1,2

3

NGUYỄN THỊ THU THỦY

10A5

nghỉ học tiết 1,2

4

HOÀNG HƯƠNG GIANG

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

5

LÊ KHÁNH LINH

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

6

NGUYỄN LÊ THÁI HIỂN

10D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

7

VŨ MINH ĐỨC

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

8

LÊ VŨ HOÀNG HUY

10D2

nghỉ học học tăng cường

9

NGUYỄN VÂN HUỆ LINH

10D2

nghỉ học

10

TRẦN PHƯƠNG LINH B

10D2

vào muộn 35 phút học tăng cường

11

BÙI KHÁNH LINH

10D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

12

LÊ HỮU MINH LIÊM

10D9

nghỉ học

13

NGUYỄN HƯƠNG LY

10D9

nghỉ học

14

HOÀNG KIM NGÂN

11A1

vào muộn 15 phút

15

HOÀNG TRÂM ANH

11A1

vào muộn 10 phút

16

HOÀNG TRÍ NGHĨA

11A1

vào muộn 15 phút

17

MAI TRỰC BÌNH

11A1

vào muộn 15 phút

18

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

19

NGUYỄN LÊ KHIÊM

11A1

vào muộn 15 phút

20

ĐINH DUY DỰ

11A4

nghỉ học giờ Tin học

21

NGUYỄN LÊ MINH ĐỨC

11A4

nghỉ học giờ Tin học

22

TRỊNH QUANG HUY

11A4

nghỉ học giờ Tin học

23

VŨ NHẬT VI

11A4

nghỉ học giờ Tin học

24

VŨ THANH THU

11A4

nghỉ học

25

DƯƠNG MẠNH HIẾU

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

26

LÊ HOÀNG VIỆT

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

27

NGUYỄN SỸ VIỆT

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

28

NGUYỄN XUÂN TÚ

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

29

TRẦN QUỐC ĐẠT

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

30

TRẦN THÙY DƯƠNG

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

31

LƯU VÂN HƯƠNG

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

32

NGUYỄN GIANG SƠN

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

33

NGUYỄN NHẬT HÀ

11D1

nghỉ học

34

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

nghỉ học học tăng cường

35

PHẠM MINH CHÂU

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

36

TRẦN THU TRANG

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

37

TRẦN VIỆT NỮ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

38

VŨ THU HÀ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

39

ĐỖ LÊ NHẬT VI

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

40

DOÃN KHÁNH LINH

11D2

đi học muộn 15 phút học tăng cường

41

NGÔ ĐỨC HIẾU

11D2

vào muộn 20 phút học tăng cường

42

NGÔ ĐỨC HIẾU

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

43

NGUYỄN BẢO NGỌC

11D2

nghỉ học học tăng cường

44

NGUYỄN BẢO NGỌC

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

45

NGUYỄN MINH NGỌC

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

46

PHẠM ANH THƯ

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

47

PHẠM GIA BÁCH

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

48

TRẦN GIA LONG

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

49

TRỊNH THUÝ QUYÊN

11D2

vào muộn 70 phút học tăng cường

50

TRỊNH THUÝ QUYÊN

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

51

VŨ THU UYÊN

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

52

HOÀNG MINH KHUÊ

11D5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

53

NGUYỄN THANH THUỶ

11D5

nghỉ học

54

LƯU DIỆU LINH

11D9

nghỉ học

55

ĐẶNG TIẾN LỢI

12A1

nghỉ học

56

ĐẶNG TIẾN LỢI

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

57

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

nghỉ học

58

LÊ THU HẰNG

12A2

nghỉ học

59

LƯƠNG ĐỨC NAM

12A3

nghỉ học giờ Tin học

60

LƯƠNG ĐỨC NAM

12A3

nghỉ học

61

NGÔ ĐỨC ANH B

12A3

nghỉ học giờ Tin học

62

TRẦN VIỆT KHÁNH

12A3

nghỉ học giờ Tin học

63

VƯƠNG QUỐC ANH

12A3

nghỉ học giờ Tin học

64

VƯƠNG QUỐC ANH

12A3

nghỉ học

65

NGUYỄN NGỌC TRÂM

12A4

nghỉ học tiết 1

66

NGUYỄN TIẾN ANH

12A5

nghỉ học tiết 1

67

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

68

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

69

MAI HỒNG NHUNG

12D3

nghỉ học tiết 1

70

NGUYỄN ĐỨC KHANH

12D3

nghỉ học tiết 1

71

NGUYỄN MINH HIỀN

12D3

nghỉ học

72

TRẦN TRỌNG HIỆP

12D3

nghỉ học

73

NGUYỄN YẾN NHI

12D4

nghỉ học

74

ĐẶNG THU TRANG

12D5

đi học muộn

75

HOÀNG NHẬT LỆ

12D5

đi học muộn

76

NGUYỄN MINH ANH

12D5

đi học muộn

77

TRẦN NGỌC MINH

12D5

đi học muộn

78

TRƯƠNG QUỲNH ANH

12D5

đi học muộn

79

VŨ NGỌC HUYỀN

12D6

nghỉ học tiết 1

80

ĐỖ PHƯƠNG UYÊN

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374