Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 2/02/2015

04:06 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 2/02/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung nhắn
1 PHẠM LÊ PHƯƠNG ANH 10D1 Nghỉ học tiết 4, 5.
2 NGUYỄN NGỌC MAI LAN 10D1 Nghỉ học tiết 4, 5.
3 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Nghỉ học.
4 RU FI NO 10D1 Nghỉ học.
5 ĐỖ HÀ LINH 10D5 Nghỉ học giờ Tin.
6 ĐẶNG QUỐC HUY 10D5 Nghỉ học giờ Tin.
7 PHẠM THUỲ TRANG 10D5 Nghỉ học giờ Tin.
8 NGUYỄN MINH ANH 10D5 Đi học muộn.
9 NGUYỄN DƯƠNG LY 10D6 Nghỉ học.
10 VŨ TRÂM ANH 10D7 Nghỉ học.
11 NGUYỄN MINH TIẾN 10D8 Đi học muộn.
12 NGUYỄN THỊ YẾN LINH 10D9 Nghỉ học.
13 NGUYỄN BÍCH THUỶ 11A3 Nghỉ học giờ Tin.
14 TRẦN ANH MINH 11A3 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
15 PHẠM QUANG LÂM 11A3 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
16 TRẦN THANH HIỀN 11A4 Nghỉ học giờ GDQP.
17 LÊ THUỲ TRANG 11A4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
18 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 11A4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
19 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 11A4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
20 CÔNG THỊ HỒNG HẠNH 11A4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
21 PHẠM THÁI HUY 11A4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
22 TRẦN ĐỨC HUY 11A4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
23 PHẠM QUANG VINH 11A4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
24 NGÔ ĐƯC TIẾN 11A4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
25 NGUYỄN HOÀNG CẨM ANH 11D3 Nghỉ học giờ Tin.
26 LÊ ĐỨC DŨNG 11D3 Nghỉ học giờ Tin.
27 NGUYỄN THU TRANG B 11D3 Nghỉ học giờ Tin.
28 NGUYỄN THU TRANG B 11D3 Nghỉ học.
29 NGUYỄN TUẤN DŨNG 11D7 Nghỉ học tiết 1.
30 NGUYỄN BÍCH NGỌC 11D7 Nghỉ học.
31 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
32 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
33 ĐINH LÊ DUY 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
34 TÔ QUANG ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
35 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
36 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
37 HỒ ANH MINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
38 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
39 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
40 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
41 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
42 PHẠM SỸ TÙNG SƠN 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
43 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2.
44 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học.
45 NGUYỄN BÍCH HẠNH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
46 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
47 TRẦN VIỆT LINH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
48 NGUYỄN QUANG MINH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
49 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
50 VŨ NHẬT NAM 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2.
51 NGUYỄN ĐỨC NAM 12A2 Nghỉ học tăng cường.
52 TRẦN VƯƠNG ANH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
53 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
54 PHAN THỊ PHƯƠNG CHI 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
55 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
56 NGUYỄN CÔNG LỘC 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
57 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
58 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
59 VŨ PHƯƠNG THẢO 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
60 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
61 TRẦN VƯƠNG ANH 12A2 Nghỉ học.
62 PHAN THỊ PHƯƠNG CHI 12A2 Nghỉ học.
63 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Đi học muộn.
64 PHAN THANH HUYỀN 12A3 Nghỉ học.
65 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Nghỉ học.
66 NGUYỄN VÂN ANH 12A4 Đi học muộn.
67 NGÔ THANH TUYỀN 12A5 Đi học muộn.
68 PHÙNG BẢO TRÂN 12A6 Nghỉ học.
69 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Đi học muộn.
70 NGÔ THỊ MINH ANH 12D1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
71 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
72 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
73 LÂM THỊ MAI QUYÊN 12D1 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
74 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn.
75 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 12D4 Đi học muộn.
76 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D4 Đi học muộn.
77 VŨ TUẤN HẢI 12D5 Nghỉ học.
78 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 12D6 Nghỉ học.
79 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ học.
80 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 12D6 Đi học muộn.
81 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12D6 Đi học muộn.
82 TRƯƠNG QUANG DUY 12D6 Đi học muộn.
83 HÀ KIỀU MY 12D6 Đi học muộn.
84 LÊ ĐỨC ANH 12Q1 Nghỉ học.
    12A1 Tiết 5: cô Dung (Sử) nghỉ.
    12Q1 Tiết 3: cô Hà (NN) dạy thay cô Hạnh (NN).
    12Q2 Tiết 2: cô Hà (NN) dạy thay cô Hạnh (NN).
    10D1 Tiết 2: cô Yến (Văn) dạy thay cô Tuyết (Văn).
Tiết 4: cô Hà (Văn) dạy thay cô Tuyết (Văn).
    11Q1 Tiết 3: cô Quyên (B) dạy thay cô Hạnh (NN).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374