Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 3/02/2015

04:07 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 3/02/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 VŨ CÔNG LUẬN 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 HÀ NGỌC TÙNG 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
3 TẠ XUÂN TOÀN 10A3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
4 ĐẶNG MINH PHƯƠNG 10A3 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
5 ĐINH TIẾN AN 10A4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
6 LÊ QUANG ANH 10A4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
7 PHẠM NGỌC BÍCH 10A4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
8 VŨ HƯƠNG LY 10A4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
9 NGUYỄN HOÀNG PHONG 10A4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
10 CHU BÁCH TÙNG 10A4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
11 LÊ QUANG ANH 10A4 Nghỉ học.
12 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 10D1 Nghỉ học tăng cường.
13 LÊ PHƯƠNG NGÂN 10D1 Nghỉ học tăng cường.
14 LƯU HƯƠNG GIANG 10D1 Nghỉ học tăng cường.
15 NGUYỄN HUYỀN VY 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
16 NGUYỄN DIỄM THU 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
17 LẠI ANH THƯ 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
18 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 10D1 Nghỉ học.
19 NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN 10D4 Nghỉ học.
20 ĐẶNG QUỐC HUY 10D5 Nghỉ học.
21 NGUYỄN ANH MINH 10D5 Nghỉ học.
22 NGUYỄN MINH ANH 10D5 Đi học muộn.
23 VŨ NGỌC HUYỀN 10D6 Nghỉ học.
24 NGUYỄN NGỌC MINH 10D6 Đi học muộn.
25 PHÙNG THU TRANG 10D8 Đi học muộn.
26 ĐỖ PHƯƠNG UYÊN 10D8 Đi học muộn.
27 HOÀNG YẾN NHI 11A5 Nghỉ học.
28 THÁI KHÁNH HÀ 11D1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
29 VŨ QUỐC MINH 11D1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
30 TRẦN HÀ MY 11D1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
31 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 11D1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
32 PHẠM HOÀNG TÚ 11D1 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
33 NGUYỄN HOÀNG MINH QUÂN 11D1 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
34 HÀ DIỆU LY 11D3 Đi học muộn.
35 TRẦN VŨ PHƯƠNG THẢO 11D8 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
36 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG 11D8 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
37 NGUYỄN VIẾT NGUYỆT THU 11D8 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
38 VÕ HỒNG PHÚC 11D8 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
39 NGUYỄN HỒNG HẠNH 11D8 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
40 PHẠM MINH KHÁNH 11D8 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
41 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn giờ Tin.
42 ĐINH LÊ DUY 12A1 Đi học muộn giờ Tin.
43 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn giờ Tin.
44 NGUYỄN TRỌNG QUANG 12A1 Đi học muộn giờ Tin.
45 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn giờ Tin.
46 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
47 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Nghỉ học giờ Tin.
48 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
49 THÁI BÌNH MINH 12A1 Nghỉ học giờ Tin.
50 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
51 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 Nghỉ học giờ Tin.
52 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học giờ Tin.
53 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học.
54 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn.
55 NGUYỄN TUẤN VŨ 12A2 Nghỉ học giờ GDQP.
56 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
57 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Đi học muộn.
58 ĐỖ MINH HUY 12A5 Đi học muộn.
59 LÊ THU NGÂN 12A5 Đi học muộn.
60 CÔNG HÀ MY 12A5 Đi học muộn.
61 NGUYỄN TUẤN TÀI 12A5 Đi học muộn.
62 NGUYỄN THÀNH NAM 12A6 Nghỉ học.
63 BẠCH QUỐC ANH 12A6 Đi học muộn.
64 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
65 NGUYỄN LINH CHI 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
66 LÊ HÀ KHANH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
67 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
68 ĐỖ THUỲ TRANG 12D1 Nghỉ học tăng cường tiết 2, 3.
69 ĐỖ THUỲ TRANG 12D1 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
70 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
71 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
72 LÊ KIM NGÂN 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
73 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
74 ĐẶNG HUYỀN TRANG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
75 ĐẶNG PHƯƠNG LINH 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
76 PHẠM THU HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
77 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn.
78 LÊ PHƯƠNG ANH 12D3 Nghỉ học.
79 LƯU QUỲNH ANH 12D3 Nghỉ học.
80 NGUYỄN CHÍ BẢO 12D3 Nghỉ học.
81 NGUYỄN NGỌC TÚ 12D3 Nghỉ học.
82 NGUYỄN THẢO HIỀN 12D4 Đi học muộn.
83 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học tiết 1, 2.
84 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 12D6 Nghỉ học.
85 NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG 12D6 Nghỉ học.
86 HÀ KIỀU MY 12D6 Nghỉ học.
87 NGUYỄN LINH VÂN 12D6 Nghỉ học.
88 NGÔ THU HIỀN 12D6 Đi học muộn.
89 BÙI HUYỀN ANH 12D6 Đi học muộn.
    10A1 Tiết 3: cô Hương (Sử) dạy thay cô Dung (Sử).
    12Q1 Tiết 5: cô Hương (Sử) dạy thay cô Dung (Sử).
    12Q2 Tiết 3: cô Lan (Lý) dạy thay cô Quỳnh (TD).
    10D2 Tiết 2: cô Hương (Sử) dạy thay cô Dung (Sử).
    11Q2 Tiết 2: cô Lâm (Lý) dạy thay cô Tuyết (Văn).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374