Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 2/03/2015

07:02 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 2/03/2015

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học.
2 BÙI VIỆT HOÀNG 10D2 Nghỉ học.
3 ĐỖ HÀ TRUNG 10D3 Nghỉ học.
4 NGUYỄN THỤC ANH 10D4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
5 ĐỖ PHƯƠNG HÀ 10D4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
6 TRẦN TRÀ MY 10D4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
7 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 10D4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
8 PHƯƠNG GIA LINH 10D4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
9 ĐỖ HÀ LINH 10D5 Nghỉ học.
10 BÙI VÂN ANH 10D7 Nghỉ học.
11 TRỊNH CHI LINH 11A1 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
12 NGUYỄN NGỌC THU THẢO 11A1 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
13 BÙI MINH ĐĂNG 11A1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
14 VŨ MINH HIỆP 11A1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
15 NGUYỄN QUANG HUY 11A1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
16 TRẦN ANH QUÂN 11A1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
17 LÊ NHẬT NAM 11A1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
18 NGUYỄN THÙY TIÊN 11A1 Nghỉ học.
19 CHU TRÍ DŨNG 11A3 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
20 NGUYỄN BÁ LƯƠNG 11A3 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
21 NGUYỄN THÁI SƠN B 11A3 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
22 NGUYỄN THU TRÀ 11A3 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
23 NGUYỄN NGỌC LÃM 11A3 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
24 TRƯƠNG MINH ĐỨC 11A3 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
25 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 11A4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
26 CÔNG THỊ HỒNG HẠNH 11A4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
27 LÊ LÂM OANH 11A4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
28 HOÀNG NHẬT MINH 11A4 Nghỉ học.
29 ĐÀO XUÂN TÙNG 11A4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
30 PHẠM VŨ LÂM 11A4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
31 NGUYỄN THỌ SƠN LÂM 11A4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
32 TRẦN ĐỨC HUY 11A4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
33 NGUYỄN ĐỨC NHÂN 11A4 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
34 TRỊNH VIỆT TÚ 11A5 Nghỉ học.
35 TRẦN THỊ THU HẰNG 11D1 Nghỉ học.
36 LÊ HÀ PHƯƠNG 11D3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
37 NGUYỄN THU TRANG B 11D3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
38 ĐẬU HOÀNG LINH 11D3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
39 NGUYỄN MAI QUYÊN 11D4 Nghỉ học.
40 TRẦN VŨ PHƯƠNG THẢO 11D8 Nghỉ học.
41 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 11D8 Nghỉ học.
42 PHẠM ĐỨC DUY 11Q1 Nghỉ học.
43 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
44 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
45 NGUYỄN NGỌC LINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
46 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
47 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
48 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
49 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
50 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
51 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học.
52 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học.
53 TÔ QUANG ĐẠT 12A1 Đi học muộn.
54 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
55 NGUYỄN QUANG MINH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
56 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
57 TRẦN VIỆT LINH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
58 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
59 NGUYỄN BÍCH HẠNH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
60 NGUYỄN CÔNG LỘC 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 3, 4, 5.
61 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 3, 4, 5.
62 VŨ NHẬT NAM 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2.
63 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
64 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
65 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
66 BÙI HUY MẠNH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
67 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
68 NGUYỄN HOÀNG LONG 12A2 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
69 ĐOÀN QUỐC THẮNG 12A2 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
70 BÙI HUY MẠNH 12A2 Nghỉ học.
71 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học.
72 TRẦN ĐỨC QUÂN 12A3 Nghỉ học.
73 LÝ ĐỨC THỊNH 12A4 Đi học muộn.
74 NGÔ THANH TUYỀN 12A5 Nghỉ học.
75 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
76 NGUYỄN HOÀNG SƠN 12A5 Nghỉ học.
77 DƯƠNG MINH ĐỨC 12A5 Đi học muộn.
78 VŨ CẨM NHUNG 12A6 Nghỉ học.
79 PHẠM NGỌC QUANG ANH 12A6 Nghỉ học.
80 TRẦN VĂN NGHĨA 12A6 Đi học muộn.
81 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Đi học muộn.
82 NGUYỄN HỒNG ANH 12D1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
83 LÊ THUỲ LINH 12D1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
84 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
85 ĐỖ THUỲ TRANG 12D1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
86 VŨ HÀ MY 12D1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
87 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
88 NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN 12D2 Nghỉ học có phép giờ Tin và GDQP.
89 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học có phép giờ Tin và GDQP.
90 BÙI BẢO HÀ 12D2 Nghỉ học có phép giờ Tin và GDQP.
91 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học không phép tiết 5.
92 BÙI BẢO HÀ 12D2 Nghỉ học có phép tiết 5.
93 LÊ MINH ANH 12D2 Nghỉ học có phép tiết 5.
94 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Nghỉ học có phép.
95 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Nghỉ học.
96 LÊ PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
97 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D4 Đi học muộn.
98 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học.
99 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ học.
100 TRẦN MINH THẢO 12D6 Nghỉ học.
101 BÙI LÊ TRANG 12D6 Đi học muộn.
102 CÔNG NGỌC HUYỀN 12D6 Đi học muộn.
103 TRẦN BÍCH NGỌC 12D7 Nghỉ học.
    12Q1 Tiết 4,5: thầy Vỹ (T) dạy thay cô Mai Anh (V.)
    12Q2 Tiết 3: cô Yến (V) dạy thay cô Mai Anh (V).
    11Q1 Tiết 1: cô Công nghỉ.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374