Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 3/04/2015

08:01 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 3/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN VĂN KHÁNH 10A1 Đi học muộn.
2 VŨ HẢI BẰNG 10A6 Nghỉ học.
3 NGUYỄN CÔNG MINH 10D6 Nghỉ học.
4 PHẠM TUẤN MINH 10D7 Nghỉ học giờ Tin học.
5 NGUYỄN CẨM VÂN 10D7 Nghỉ học giờ Tin học.
6 NGUYỄN NGỌC CHÂM 10D7 Nghỉ học giờ Tin học.
7 NGUYỄN MINH HIỀN 10D7 Nghỉ học.
8 NGUYỄN NHƯ NGỌC 10D9 Nghỉ học.
9 NGUYỄN KIM KHÁNH 11A2 Nghỉ học.
10 TRẦN THANH HIỀN 11A4 Nghỉ học.
11 LÊ NGUYỄN MINH HẠNH 11A6 Nghỉ học.
12 NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN 11D1 Nghỉ học.
13 NGUYỄN THU TRÀ 11D3 Nghỉ học.
14 CAO KỲ DUYÊN 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
15 ĐOÀN HOÀI ANH 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
16 NGUYỄN HỒNG VÂN 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
17 NGUYỄN HỒNG VI 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
18 VŨ THUỲ DUNG 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
19 TÔ TRỌNG ĐẠT 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
20 NGUYỄN NGỌC LINH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
21 NGUYỄN MINH THƯ 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
22 ĐINH TIẾN VINH 11D5 Nghỉ học giờ Tin học.
23 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 11D6 Nghỉ học.
24 VŨ HOÀNG GIANG 11D7 Nghỉ học giờ GDQP.
25 NGUYỄN KHÁNH HÀ 11D7 Nghỉ học giờ GDQP.
26 LÊ CHI MAI 11D7 Nghỉ học giờ GDQP.
27 NGUYỄN BÍCH NGỌC 11D7 Nghỉ học giờ GDQP.
28 LÊ ĐÌNH DUY 11Q1 Nghỉ học tiết 2, 4.
29 ĐẶNG LINH ĐAN 11Q1 Nghỉ học tiết 2, 4.
30 PHẠM MINH HẰNG 11Q1 Nghỉ học tiết 2, 4.
31 PHÍ HUYỀN HƯƠNG 11Q1 Nghỉ học tiết 2, 4.
32 TRƯƠNG HOÀNG MAI 11Q1 Nghỉ học tiết 2, 4.
33 NGUYỄN TRẦN MINH NGỌC 11Q1 Nghỉ học tiết 2, 4.
34 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 11Q1 Nghỉ học tiết 2, 4.
35 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 11Q1 Nghỉ học tiết 2, 4.
36 BÙI BÍCH PHƯƠNG 11Q1 Nghỉ học.
37 VŨ MINH PHƯƠNG 11Q1 Nghỉ học.
38 TRẦN KIM PHƯỢNG 11Q1 Nghỉ học.
39 NGÔ NGỌC TRÂM 11Q1 Nghỉ học.
40 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn.
41 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn.
42 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học.
43 ĐẶNG DUY ANH 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
44 LÊ NAM HƯNG 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
45 LÊ BẢO SƠN 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
46 VŨ VĂN ĐỨC 12A3 Nghỉ học tiết 4, 5.
47 NGÔ ĐỨC DUY 12A3 Nghỉ học.
48 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Đi học muộn.
49 LÝ ĐỨC THỊNH 12A4 Đi học muộn.
50 NGUYỄN TUẤN TÀI 12A5 Nghỉ học.
51 NGUYỄN LINH CHI 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
52 ĐẶNG HÀ PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
53 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
54 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Nghỉ học tiết 4, 5.
55 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học học tăng cường có phép.
56 NGÔ HUỆ ANH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
57 PHẠM THU HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
58 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
59 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
60 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
61 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
62 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
63 NGUYỄN CẨM TÚ 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
64 ĐẶNG PHƯƠNG LINH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
65 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
66 LÊ KIM NGÂN 12D2 Đi học muộn.
67 VŨ VÂN TRANG 12D3 Đi học muộn.
68 TRƯƠNG THỊ MỸ HÀ 12D4 Đi học muộn.
69 NGUYỄN ĐỨC DUY 12D4 Nghỉ học.
70 LÊ MINH ANH 12D6 Đi học muộn.
71 BÙI HUYỀN ANH 12D6 Đi học muộn.
72 BÙI LÊ TRANG 12D6 Đi học muộn.
73 TRẦN KIM CHI 12D7 Nghỉ học tiết 1.
74 BÙI QUANG THÁI 12D7 Nghỉ học.
75 ĐẶNG THUỶ UYÊN 12Q2 Đi học muộn.
    12Q2 Tiết 4: cô Quế dạy thay cô Loan muộn 10 phút.
    11Q1 Tiết 3: cô Hạnh (NN) dạy thay cô Công.
    10D1 Tiết 1: cô Dung (Sử) dạy thay cô Công.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374