Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 2/05/2015

02:52 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 2/05/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 PHẠM ĐẶNG DŨNG 10A1 Nghỉ học.
2 HÀ NGỌC HẠNH 10A1 Nghỉ học.
3 NGÔ MINH HUYỀN 10A1 Nghỉ học.
4 NGUYỄN HUY BÁCH 10A1 Nghỉ học.
5 NGUYỄN VĂN KHÁNH 10A1 Nghỉ học.
6 ĐỖ VIẾT THIỆN 10A2 Nghỉ học.
7 HOÀNG ĐỨC DUY 10A3 Nghỉ học.
8 NGUYỄN TRÍ ĐỨC 10A6 Nghỉ học.
9 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Đi học muộn.
10 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học.
11 NGUYỄN NGỌC MAI LAN 10D1 Nghỉ học.
12 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học.
13 NGUYỄN NGỌC MAI 10D1 Nghỉ học.
14 NGUYỄN HOÀNG MAI 10D1 Nghỉ học.
15 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 10D1 Nghỉ học.
16 NGUYỄN HUYỀN VY 10D1 Nghỉ học.
17 NGUYỄN HẢI LINH 10D3 Nghỉ học.
18 HOÀNG BÍCH HÀ 10D3 Nghỉ học.
19 TRẦN NGỌC MỸ HOA 10D3 Nghỉ học.
20 CÙ THỊ QUỲNH TRÂM 10D3 Nghỉ học.
21 NGUYỄN DUY MINH 10D4 Nghỉ học.
22 NGUYỄN THANH HUYỀN 10D4 Nghỉ học.
23 ĐỖ MAI PHƯƠNG 10D4 Nghỉ học.
24 NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN 10D4 Nghỉ học.
25 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 10D5 Nghỉ học.
26 ĐỖ HÀ LINH 10D5 Nghỉ học.
27 MAI THU PHƯƠNG 10D5 Nghỉ học.
28 VŨ THU ANH 10D6 Nghỉ học.
29 PHƯƠNG CẨM TÚ 10D7 Nghỉ học.
30 PHẠM BÍCH THẢO 10D7 Nghỉ học.
31 NGUYỄN MINH HIỀN 10D7 Nghỉ học.
32 LÊ HOÀI THU 10D9 Nghỉ học.
33 BÙI HOÀNG ANH 10D9 Nghỉ học.
34 NGUYỄN VIẾT LỘC 11A2 Nghỉ học.
35 NGUYỄN MINH ANH B 11A4 Nghỉ học.
36 ĐỖ VIỆT HẢI 11A4 Nghỉ học.
37 NGÔ ĐƯC TIẾN 11A4 Nghỉ học.
38 LÊ THUỲ TRANG 11A4 Nghỉ học.
39 VŨ THU UYÊN A 11A5 Nghỉ học.
40 TRƯƠNG QUANG MINH 11A5 Nghỉ học.
41 PHẠM NHẬT LINH 11A5 Nghỉ học.
42 HOÀNG THU HƯƠNG 11A5 Nghỉ học.
43 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
44 ĐỖ MAI PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
45 NGUYỄN THU TRÀ 11D2 Nghỉ học.
46 NGÔ QUỲNH ANH 11D5 Nghỉ học.
47 HOÀNG MINH TÚ 11D6 Nghỉ học.
48 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 11D6 Nghỉ học.
49 NGUYỄN NGỌC DIỆU 11D7 Nghỉ học.
50 LÊ CHI MAI 11D7 Nghỉ học.
51 LÊ THU PHƯƠNG 11D7 Nghỉ học.
52 PHẠM HÀ PHƯƠNG 11D7 Nghỉ học.
53 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 11D7 Nghỉ học.
54 HOÀNG ĐÔNG HẢI 11D8 Nghỉ học.
55 NGUYỄN HỒNG HẠNH 11D8 Nghỉ học.
56 LÊ HỒNG NGỌC 11D8 Nghỉ học.
57 TRẦN VŨ PHƯƠNG THẢO 11D8 Nghỉ học.
58 TẠ QUỲNH CHI 11Q1 Nghỉ học.
59 PHẠM VIỆT CƯỜNG 11Q1 Nghỉ học.
60 PHẠM ĐỨC DUY 11Q1 Nghỉ học.
61 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Đi học muộn.
62 THÁI BÌNH MINH 12A1 Đi học muộn.
63 LÊ TUẤN ANH 12A1 Nghỉ học.
64 NGUYỄN THANH TÙNG 12A1 Nghỉ học.
65 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn.
66 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn.
67 TRẦN TUẤN ANH 12A2 Nghỉ học.
68 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học.
69 PHAN THANH HUYỀN 12A3 Nghỉ học.
70 NGUYỄN DIỆU LINH 12A3 Nghỉ học.
71 TRẦN HƯƠNG GIANG 12A3 Nghỉ học.
72 NGUYỄN MINH NGỌC 12A3 Nghỉ học.
73 BÙI MINH THẮNG 12A3 Nghỉ học.
74 TRẦN HẢI YẾN 12A4 Nghỉ học.
75 LÝ ĐỨC THỊNH 12A4 Nghỉ học.
76 NGÔ THANH HUYỀN 12A4 Nghỉ học.
77 TRẦN HƯƠNG QUỲNH 12A4 Nghỉ học.
78 NGUYỄN TIẾN HƯNG 12A5 Nghỉ học.
79 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
80 NGÔ THANH TUYỀN 12A5 Nghỉ học.
81 NGÔ NGỌC TÙNG 12A5 Nghỉ học.
82 TRẦN BÍCH NGỌC 12A6 Nghỉ học.
83 NGUYỄN TUẤN HOÀNG 12A6 Nghỉ học.
84 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Nghỉ học.
85 LÊ HÀ LINH 12D1 Nghỉ học.
86 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn.
87 BÙI BẢO HÀ 12D2 Đi học muộn.
88 HÀ NGỌC HIỀN 12D2 Nghỉ học có phép. 
89 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép. 
90 LƯU QUỲNH ANH 12D3 Nghỉ học.
91 LÊ KHẢI ANH 12D3 Nghỉ học.
92 TRẦN LAN ANH 12D3 Nghỉ học.
93 PHÙNG MẠNH ĐỨC 12D3 Nghỉ học.
94 MAI PHƯƠNG THẢO 12D3 Nghỉ học.
95 VŨ VÂN TRANG 12D3 Nghỉ học.
96 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
97 LÊ THÙY DƯƠNG 12D4 Nghỉ học.
98 LÊ PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
99 ĐOÀN THẢO NHI 12D4 Nghỉ học.
100 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHI 12D4 Nghỉ học.
101 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 12D4 Nghỉ học.
102 HỒ THU TRANG 12D4 Nghỉ học.
103 ĐỖ THUỲ TRANG 12D4 Nghỉ học.
104 NGUYỄN ĐỨC DUY 12D4 Nghỉ học.
105 LẠI PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
106 TRẦN THỊ VIỆT NGA 12D4 Nghỉ học.
107 LƯU NGỌC ANH 12D4 Nghỉ học.
108 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học.
109 PHẠM HUY HOÀNG 12D4 Nghỉ học.
110 NGUYỄN BẢO LINH 12D5 Nghỉ học.
111 HOÀNG MỸ LINH 12D5 Nghỉ học.
112 ĐỖ VÂN NGỌC 12D5 Nghỉ học.
113 NGUYỄN NGỌC THẢO 12D5 Nghỉ học.
114 BÙI HUYỀN ANH 12D6 Nghỉ học.
115 TRẦN PHƯƠNG ANH 12D6 Nghỉ học.
116 BÙI NGỌC DIỆP 12D6 Nghỉ học.
117 ĐỖ MỸ LINH 12D6 Nghỉ học.
118 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 12D6 Nghỉ học.
119 NGUYỄN MINH THƯ 12D6 Nghỉ học.
120 TRẦN HÀ ANH 12D7 Nghỉ học.
121 TRẦN HUYỀN VY 12D7 Nghỉ học.
122 ĐINH HẢI LONG 12Q1 Nghỉ học.
123 LÊ MINH NGỌC 12Q1 Nghỉ học.
124 NGUYỄN THU TRÀ 12Q1 Nghỉ học.
125 ĐỖ QUỲNH ANH 12Q2 Đi học muộn.
126 LÊ HUYỀN MY 12Q2 Đi học muộn.
127 NGUYỄN KHÁNH NAM 12Q2 Nghỉ học.
128 ĐẶNG THUỶ UYÊN 12Q2 Nghỉ học.
129 ĐỖ HẢI MY 12Q2 Nghỉ học.
130 LÊ KẾ LONG 12Q2 Nghỉ học.
131 NGUYỄN HUY CƯỜNG 12Q2 Nghỉ học.
    10D2 Tiết 1: cô Tuyết dạy thay cô Phương.
Tiết 3: cô Giang (Lý) dạy thay cô Liên (CD).
    11Q1 Tiết 3: cô Lâm dạy thay thầy Ngọc (TD).
Tiết 4: cô Lâm dạy thay cô Linh (Đ).
    12Q2 Tiết 2: cô Bảy dạy thay cô Hà (Địa).
    12A2 Tiết 4: cô Thoa (sinh) nghỉ.
    12D2 Tiết 1: cô Bình dạy thay cô Trúc.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741