Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 4/05/2015

02:53 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 4/05/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN THANH TÙNG 12A1 Đi học muộn.
2 THÁI ANH TÚ 12A1 Đi học muộn.
3 VŨ HOÀNG ANH 12A2 Đi học muộn.
4 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học.
5 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Nghỉ học.
6 TRẦN VƯƠNG ANH 12A2 Nghỉ học.
7 NGUYỄN THANH HIỀN 12A3 Đi học muộn.
8 TRẦN CÔNG THÀNH 12A3 Đi học muộn.
9 VŨ VĂN ĐỨC 12A3 Nghỉ học.
10 NGUYỄN DIỆU LINH 12A3 Nghỉ học.
11 TRẦN KHÁNH LINH 12A3 Nghỉ học.
12 LÊ LINH CHI 12A4 Đi học muộn.
13 NGUYỄN LINH CHI 12A4 Đi học muộn.
14 NGUYỄN THỊ AN KHANH 12A4 Đi học muộn.
15 LÝ ĐỨC THỊNH 12A4 Đi học muộn.
16 TRẦN HẢI YẾN 12A4 Đi học muộn.
17 NGUYỄN ĐÌNH BÌNH 12A4 Nghỉ học.
18 NGUYỄN VÂN ANH 12A4 Nghỉ học.
19 NGUYỄN THU NGÂN 12A4 Nghỉ học.
20 NGÔ THANH TUYỀN 12A5 Nghỉ học.
21 LÊ XUÂN HIẾU 12A6 Đi học muộn.
22 VŨ HẢI LONG 12A6 Đi học muộn.
23 PHẠM ĐỨC MINH 12A6 Đi học muộn.
24 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D1 Nghỉ học.
25 NGUYỄN HÀ THU 12D1 Nghỉ học.
26 NGUYỄN ĐÌNH BÁCH 12D1 Nghỉ học.
27 BÙI BẢO HÀ 12D2 Đi học muộn.
28 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn.
29 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
30 LÊ KHẢI ANH 12D3 Nghỉ học.
31 NGUYỄN KIM CHI 12D3 Nghỉ học.
32 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Nghỉ học.
33 NGUYỄN KHÁNH LINH 12D3 Nghỉ học.
34 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Nghỉ học.
35 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
36 NGUYỄN MINH HẰNG 12D4 Nghỉ học.
37 LÊ QUANG LỘC 12D4 Nghỉ học.
38 BÙI HƯƠNG LY 12D4 Nghỉ học.
39 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học.
40 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHI 12D4 Nghỉ học.
41 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 12D5 Nghỉ học.
42 NGÔ THU HIỀN 12D6 Nghỉ học.
43 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ học.
44 LÊ PHƯƠNG AN 12D7 Nghỉ học.
45 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG B 12D7 Nghỉ học.
46 NGUYỄN VIỆT KHÁNH 12D7 Nghỉ học.
47 TRẦN THANH THUÝ 12D7 Nghỉ học.
48 VŨ HUY HOÀNG 12Q1 Đi học muộn.
49 ĐINH HẢI LONG 12Q1 Đi học muộn.
50 VŨ THẢO NGUYÊN 12Q1 Nghỉ học.
51 ĐỖ NGỌC THU 12Q1 Nghỉ học.
52 NGUYỄN KHÁNH NAM 12Q2 Nghỉ học.
    12Q2 Tiết 4: cô Mai Anh (Văn) dạy thay cô Loan.
    12Q1 Tiết 2: cô Hạnh (NN) dạy thay thầy Vỹ.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374