Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 6/9/2016

12:36 06/09/2016

Chuyên cần ngày 6/9/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

MAI MINH THU

10A5

nghỉ học

2

TÔ HOÀNG YẾN NHI

10D1

đi học muộn 5 phút

3

VŨ MINH ĐỨC

10D1

đi học muộn 5 phút

4

ĐÀO THỊ HÀ PHƯƠNG

10D10

vào muộn 10 phút

5

NGUYỄN ĐỨC ANH

10D2

nghỉ học tiết 2,3,4,5

6

ĐỖ THANH THẢO

10D3

đi học muộn

7

NGUYỄN HOÀI NGỌC

10D8

nghỉ học giờ Tin học

8

NGUYỄN THỊ MAI ANH

10D8

đi học muộn giờ Tin học

9

NGUYỄN PHƯƠNG TÂN

10D9

đi học muộn 5 phút

10

TRẦN CHÍ MINH

11A1

nghỉ học

11

ĐOÀN MINH HẠNH

11A2

nghỉ học

12

LÊ ANH ĐỨC

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

13

NGUYỄN THU THẢO

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

14

NGUYỄN TÙNG HUY

11A3

đi học muộn

15

PHẠM MINH KHÔI

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

16

PHAN QUANG HÙNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

17

TRẦN LÊ HƯNG

11A3

đi học muộn

18

CHU QUỲNH ANH

11D1

nghỉ học

19

TRẦN VIỆT NỮ

11D1

nghỉ học tiết 4,5

20

BÙI NGỌC NINH YÊN

11D2

nghỉ học tiết 1

21

NGUYỄN NGỌC CHÂM

11D2

vào muộn 10 phút

22

NGUYỄN HÀ NGÂN

11D3

nghỉ học giờ Tin học

23

PHẠM THANH THANH AN

11D3

nghỉ học giờ Tin học

24

THÁI HOÀNG DƯƠNG

11D3

nghỉ học giờ Tin học

25

HOÀNG TÚ UYÊN

11D5

nghỉ học

26

HOÀNG KHÁNH ĐẠT

11D6

nghỉ học giờ Tin học

27

MAI ĐỨC HUY

11D6

nghỉ học giờ Tin học

28

NGÔ HƯƠNG GIANG

11D6

đi học muộn giờ Tin học

29

PHẠM THÙY DƯƠNG

11D6

nghỉ học giờ Tin học

30

PHÙNG LÂM ANH

11D6

nghỉ học giờ Tin học

31

TRẦN VIỆT HƯNG

11D6

nghỉ học giờ Tin học

32

HOÀNG NGUYỄN HUYỀN CHI

11D7

nghỉ học

33

NGUYỄN THẢO LÊ

11D9

đi học muộn

34

ĐỖ MINH THU

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

35

NGUYỄN MINH QUANG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

36

NGUYỄN MINH SƠN

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

37

QUÁCH THỊ LAN ANH

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

38

NGUYỄN HẢI NAM

12A4

nghỉ học

39

NGUYỄN TIẾN ANH

12A5

nghỉ học

40

VŨ PHƯƠNG ANH

12A5

nghỉ học

41

NGUYỄN MINH ANH

12A6

đi học muộn

42

TRẦN NGỌC QUỲNH

12A6

đi học muộn

43

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

44

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học tiết 2,3 học tăng cường

45

ĐINH HIỂU ANH

12D1

nghỉ học tiết 1,2

46

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

47

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

48

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

nghỉ học tiết 1,2

49

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học tiết 1

50

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

51

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học tiết 1,2 học tăng cường

52

BÙI NINH DUYÊN

12D2

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

53

NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

54

TRẦN QUANG HUY

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

55

TRỊNH LÊ CÔNG DUY

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

56

VŨ TRUNG KIÊN

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

57

NGUYỄN ĐỨC KHANH

12D3

đi học muộn giờ Tin học

58

NGUYỄN NGÔ DIỆU HẢO

12D3

đi học muộn giờ Tin học

59

NGUYỄN YẾN NHI B

12D3

đi học muộn giờ Tin học

60

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

12D4

nghỉ học tiết 1

61

HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH

12D5

nghỉ học tiết 1

62

NGUYỄN QUỐC HUY

12D5

nghỉ học tiết 1

63

VŨ NGỌC HUYỀN

12D6

nghỉ học

64

VŨ THU ANH

12D6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

65

NGUYỄN MINH HIỀN

12D7

nghỉ học

66

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO A

12D9

nghỉ học tiết 1

 

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374