Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 23/03/2015

07:28 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 23/03/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung
1 NGUYỄN DIỄM THU 10D1 Nghỉ học tiết 4, 5.
2 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Nghỉ học.
3 NGÔ PHƯƠNG ANH 10D4 Nghỉ học giờ Tin học.
4 NGUYỄN ĐỖ MINH ĐỨC 10D5 Nghỉ học giờ Tin học.
5 ĐẶNG QUỐC HUY 10D5 Nghỉ học giờ GDQP.
6 ĐỖ HÀ LINH 10D5 Nghỉ học giờ GDQP.
7 BÙI THỊ THU VÂN 10D5 Nghỉ học giờ GDQP.
8 TRẦN ANH QUÂN 11A1 Nghỉ học giờ Tin học.
9 NGUYỄN THÙY TIÊN 11A1 Nghỉ học giờ Tin học.
10 TRẦN ANH QUÂN 11A1 Nghỉ học.
11 LÊ MAI ANH 11A2 Nghỉ học.
12 TRẦN ĐỨC THẮNG 11A2 Nghỉ học.
13 DOÃN KHÁNH VÂN 11D2 Nghỉ học.
14 NGUYỄN QUỐC TUẤN 11D3 Nghỉ học giờ GDQP.
15 BÙI VĨNH KIỆT 11D8 Nghỉ học.
16 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
17 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
18 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
19 PHƯƠNG MẠNH ĐỨC 12A1 Nghỉ học học tăng cường tiết 4.
20 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Nghỉ học học tăng cường tiết 4.
21 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Nghỉ học học tăng cường tiết 1.
22 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường tiết 1.
23 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 Nghỉ học học tăng cường tiết 1, 2.
24 THÁI BÌNH MINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
25 PHẠM LÊ ĐỨC ANH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
26 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
27 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
28 HOÀNG NGUYỄN HƯƠNG TRÀ 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
29 NGÔ ĐỨC VIỆT 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
30 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học học tăng cường tiết 4, 5.
31 TRẦN VIỆT LINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường tiết 4, 5.
32 NGUYỄN BÍCH HẠNH 12A2 Nghỉ học học tăng cường tiết 4, 5.
33 NGUYỄN QUANG MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường tiết 4, 5.
34 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Nghỉ học học tăng cường tiết 4, 5.
35 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường tiết 1.
36 VŨ NHẬT NAM 12A2 Nghỉ học học tăng cường tiết 1.
37 NGUYỄN CÔNG LỘC 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
38 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
39 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
40 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
41 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học.
42 ĐOÀN QUỐC THẮNG 12A2 Nghỉ học.
43 NGUYỄN TUẤN TÀI 12A5 Nghỉ học.
44 NGUYỄN MINH ANH 12A6 Nghỉ học.
45 TRỊNH MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học có phép.
46 VŨ VÂN TRANG 12D3 Nghỉ học.
47 ĐOÀN THẢO NHI 12D4 Nghỉ học.
48 NGUYỄN HÀ HƯƠNG LY 12Q1 Nghỉ học.
49 KHUẤT HÀ MY 12Q1 Nghỉ học.
50 ĐÀO QUANG MINH 12Q2 Nghỉ học.
    10D1 Tiết 2, 3: thầy Ngọc dạy thay cô Trâm.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374