Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 22/04/2015

02:47 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 22/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN VĂN KHÁNH 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
2 VŨ HƯƠNG LY 10A4 Nghỉ học.
3 ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
4 PHẠM VY LÊ 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
5 ĐẶNG NHẬT HƯNG 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
6 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
7 NGUYỄN QUỲNH MAI 10D2 Đi học muộn.
8 PHAN TUỆ NHI 10D2 Đi học muộn.
9 NGUYỄN THANH HUYỀN 10D3 Nghỉ học.
10 HOÀNG PHƯƠNG THẢO 10D3 Nghỉ học.
11 KIỀU HƯƠNG QUỲNH 10D5 Đi học muộn.
12 ĐẶNG TIẾN ĐẠT 11A2 Nghỉ học giờ Tin học.
13 NGUYỄN CHÍ HIẾU 11A2 Nghỉ học giờ Tin học.
14 NGUYỄN KIM KHÁNH 11A2 Nghỉ học giờ Tin học.
15 PHẠM HÀ LINH 11A2 Nghỉ học giờ Tin học.
16 HOÀNG YẾN NHI 11A5 Đi học muộn.
17 LÊ HOÀNG LÂN 11D7 Nghỉ học.
18 PHẠM THU PHƯƠNG 11D7 Nghỉ học.
19 PHẠM MINH HẰNG 11Q1 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
20 NGUYỄN DUY ANH 11Q1 Đi học muộn.
21 TRƯƠNG HOÀNG MAI 11Q1 Đi học muộn.
22 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 11Q1 Đi học muộn.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374