Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 22/09/2015

03:22 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 22/09/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 TRỊNH QUANG HUY 10A4 Nghỉ học.
2 HOÀNG TRỊNH THIÊN VŨ 10D4 Nghỉ học.
3 PHẠM TRẦN MỸ HẠNH 10D7 Nghỉ học giờ Tin học.
4 TRẦN NGUYỄN ĐAN KHUÊ 10D7 Nghỉ học giờ Tin học.
5 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 10D7 Nghỉ học giờ Tin học.
6 ĐOÀN TUYẾT MAI 10D7 Nghỉ học giờ Tin học.
7 TRẦN NGỌC TRUNG 10D7 Nghỉ học giờ Tin học.
8 NGUYỄN CÔNG KIM CHI 10D7 Đi học muộn giờ Tin học.
9 VŨ NGỌC HUYỀN 10D8 Đi học muộn giờ Tin học.
10 CUNG PHƯƠNG LINH 10D8 Đi học muộn giờ Tin học.
11 ĐOÀN PHƯƠNG THẢO 10D8 Đi học muộn giờ Tin học.
12 NGUYỄN KIM NGÂN 10D8 Nghỉ học giờ Tin học.
13 NGUYỄN QUỲNH TRANG 10D8 Nghỉ học giờ Tin học.
14 CAO LAN CHI 11A5 Nghỉ học.
15 ĐINH THỊ MINH HẰNG 11A6 Nghỉ học.
16 LÊ PHƯƠNG LINH 11D5 Nghỉ học.
17 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
18 NGUYỄN MINH TRANG 11D5 Nghỉ học.
19 VŨ NGỌC HUYỀN 11D6 Nghỉ học giờ Tin học.
20 ĐỖ ĐỨC DŨNG 11D6 Nghỉ học giờ Tin học.
21 NGÔ LÊ HÀ ANH 11D8 Nghỉ học.
22 NGUYỄN TRÀ MY 11D8 Nghỉ học.
23 TRẦN HỒNG NHUNG 11D8 Nghỉ học giờ GDQP.
24 NGUYỄN TRÀ MY 11D8 Nghỉ học giờ GDQP.
25 NGUYỄN TRẦN ĐỨC THẮNG 11D8 Nghỉ học giờ GDQP.
26 LẠI PHƯƠNG MY 12A1 Đi học muộn.
27 BÙI MINH ĐĂNG 12A1 Đi học muộn.
28 NGUYỄN NHẬT ANH 12A2 Nghỉ học giờ Tin học.
29 NGUYỄN KIM KHÁNH 12A2 Nghỉ học giờ Tin học.
30 NGUYỄN VIẾT LỘC 12A2 Nghỉ học giờ Tin học.
31 NGUYỄN NHẬT ANH 12A2 Đi học muộn.
32 LÊ LÂM OANH 12A4 Đi học muộn.
33 VŨ TRẦN ANH TÚ 12A4 Đi học muộn.
34 NGUYỄN VĂN HIẾU 12A6 Đi học muộn.
35 VŨ QUỐC MINH 12D1 Đi học muộn.
36 TRẦN HÀ MY 12D1 Đi học muộn.
37 TRẦN THỊ THU HẰNG 12D1 Đi học muộn.
38 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
39 NGUYỄN TUẤN MINH 12D3 Nghỉ học giờ GDQP.
40 TRẦN QUỲNH PHƯƠNG 12D3 Nghỉ học.
41 TRƯƠNG THU HOÀI 12D3 Đi học muộn.
42 NGUYỄN ANH TUẤN 12D3 Đi học muộn.
43 NGUYỄN HỒNG VI 12D4 Nghỉ học.
44 LÊ PHƯƠNG ANH 12D5 Nghỉ học.
45 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12D7 Nghỉ học.
46 TÔ ĐỨC TRUNG 12D7 Nghỉ học tiết 1.
47 HOÀNG BÍCH HẰNG 12D8 Nghỉ học tiết 1.
48 NGUYỄN TUẤN DŨNG B 12Q1 Đi học muộn.
49 PHÍ HUYỀN HƯƠNG 12Q1 Vắng mặt đầu giờ tiết 1.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374