Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 22/10/2015

07:00 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 22/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HOÀNG TRÍ NGHĨA 10A1 Nghỉ học tiết 5.
2 VŨ ĐỨC TÙNG 10D2 Nghỉ học tăng cường.
3 VŨ ĐỨC TÙNG 10D2 Nghỉ học.
5 NGÔ NGỌC DƯƠNG 10D5 Nghỉ học GDQP.
6 NGUYỄN HOÀNG YẾN 10D5 Nghỉ học GDQP.
7 HOÀNG KHÁNH ĐẠT 10D6 Nghỉ học GDQP.
8 TRẦN THU GIANG 10D9 Nghỉ học.
10 TRẦN THU HƯƠNG 10D10 Nghỉ học.
12 DƯƠNG THU NGÂN 11D1 Nghỉ học.
14 NGUYỄN HOÀNG MAI 11D1 Nghỉ học.
16 NGUYỄN MINH ANH 12A1 Nghỉ học.
17 NGUYỄN THÙY TIÊN 12A1 Nghỉ học.
18 NGÔ NGỌC TRÂN 12A1 Nghỉ học.
19 BÙI TRUNG KIÊN 12D1 Đi học muộn.
20 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Nghỉ học.
21 VŨ PHẠM MINH HƯƠNG 12D6 Nghỉ học.
22 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 12D6 Nghỉ học.
23 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12D7 Nghỉ học tiết 1.
24 NGUYỄN TRÍ NHÂN 12D7 Nghỉ học.
25 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Đi học muộn.
26 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 12Q1 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
    10D2 Tiết 2, 3: cô Hiền (T) dạy thay cô Mai Anh (Văn).
Tiết 4: thầy Thảo nghỉ.
    10D1 Tiết 5: thầy Thảo nghỉ.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741