Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 22/10/2016

16:17 23/10/2016

Chuyên cần ngày 22/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

HOÀNG HƯƠNG GIANG

10D1

nghỉ học

3

NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN

10D1

nghỉ học

5

TÔ HOÀNG YẾN NHI

10D1

nghỉ học

7

NGUYỄN MINH ANH

10D4

nghỉ học

8

ĐẶNG MAI HÀ

10D9

đi học muộn 6 phút

9

LÊ HỮU MINH LIÊM

10D9

nghỉ học

11

ĐỖ VÂN NGỌC

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

12

HOÀNG KIM NGÂN

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

13

LÊ THÀNH TRUNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

14

NGÔ QUANG DŨNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

15

NGUYỄN QUỐC ĐẠT

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

16

NGUYỄN QUÝ DƯƠNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

17

TÔ TRANG LINH

11A1

nghỉ học học tăng cường

18

TÔ TRANG LINH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

19

DƯƠNG HUY BÁCH

11A3

nghỉ học

20

LÊ ANH ĐỨC

11A3

nghỉ học

21

VŨ THANH THU

11A4

đi học muộn

22

VƯƠNG THIÊN TRANG

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

23

BÀNH KIỀU TRANG

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

24

ĐÀO NGỌC DIỆP

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

25

DƯƠNG MINH HIẾU

11D2

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

26

NGUYỄN ĐỨC ANH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

27

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

nghỉ học

28

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

29

NGUYỄN NHƯ DIỄM ANH

11D2

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

30

PHẠM ANH THƯ

11D2

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

31

PHẠM ANH THƯ

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

32

PHẠM GIA BÁCH

11D2

vào muộn 45 phút học tăng cường

33

PHẠM GIA BÁCH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

34

TRẦN ANH THƯ

11D2

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

35

LÊ MINH CHÂU

11D6

nghỉ học

36

CUNG PHI TÀI PHƯƠNG

12A1

nghỉ học tiết 1

37

ĐẶNG TIẾN LỢI

12A1

nghỉ học tiết 4

38

ĐINH BÁ HƯNG

12A1

nghỉ học tiết 1

40

ĐỖ MINH THU

12A1

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

41

ĐỖ MINH THU

12A1

nghỉ học

44

KIM YOUNG EUN

12A1

vào muộn 10 phút

46

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học học tăng cường

47

NGÔ MINH HUYỀN

12A1

nghỉ học tiết 1

49

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học học tăng cường

50

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

51

NGUYỄN ĐĂNG KIÊN

12A1

nghỉ học tiết 1

53

NGUYỄN KIM KHÁNH

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

54

NGUYỄN KIM KHÁNH

12A1

nghỉ học tiết 1

56

NGUYỄN MINH QUANG

12A1

nghỉ học học tăng cường

57

NGUYỄN MINH THUÝ

12A1

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

58

PHẠM HÀ THIÊN THỦY

12A1

nghỉ học học tăng cường

59

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 90 phút học tăng cường

60

TẠ MINH QUÂN

12A1

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

61

TẠ MINH QUÂN

12A1

nghỉ học tiết 2,3 học tăng cường

62

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

63

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

nghỉ học tiết 4

64

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

65

ĐẶNG THANH HUYỀN

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

66

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học học tăng cường

67

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

68

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học học tăng cường

69

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học

70

LẠI ANH THƯ

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

71

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

72

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học

73

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

74

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

75

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học

76

LƯU THUỲ LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

77

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

nghỉ học học tăng cường

78

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

nghỉ học tiết 1,2,3

79

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

80

NGUYỄN HOÀNG MAI

12D1

nghỉ học tiết 1,2,3

81

NGUYỄN HOÀNG MAI

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

82

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

83

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

nghỉ học tiết 1,2,3

84

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

85

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

86

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

87

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

88

NGUYỄN NGỌC MAI

12D1

nghỉ học

89

NGUYỄN NGỌC MAI LAN

12D1

nghỉ học tiết 1,2

90

NGUYỄN NGỌC MAI LAN

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

91

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

92

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

93

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học tiết 1,2

94

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

95

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học học tăng cường

96

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D1

nghỉ học học tăng cường

97

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học tiết 1,2

98

PHẠM VY LÊ

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

99

ĐẶNG VIỆT THỊNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

100

ĐÀO ĐỨC MINH

12D2

nghỉ học tiết 4

101

ĐỖ TIẾN ĐẠT

12D2

đi học muộn 5 phút

102

DƯƠNG HÀ THUỲ LINH

12D2

nghỉ học tiết 4,5 học tăng cường

103

DƯƠNG HÀ THUỲ LINH

12D2

nghỉ học

104

DƯƠNG HÀ THUỲ LINH

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

105

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học học tăng cường

106

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học

108

LÊ THỊ NGỌC MINH

12D2

nghỉ học tiết 4

109

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học học tăng cường

110

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học tiết 1

112

NGUYỄN HÀ THU

12D2

nghỉ học tiết 4,5 học tăng cường

113

NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH

12D2

nghỉ học tiết 4,5 học tăng cường

114

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

115

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

nghỉ học

117

NGUYỄN MINH THU

12D2

nghỉ học tiết 4,5 học tăng cường

118

NGUYỄN QUỲNH MAI

12D2

nghỉ học tiết 4

119

NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN

12D2

nghỉ học tiết 1

121

NGUYỄN TUẤN KIỆT

12D2

nghỉ học tiết 1,2

123

PHAN TUỆ NHI

12D2

nghỉ học tiết 4,5 học tăng cường

124

TRẦN ĐẠI NGHĨA

12D2

nghỉ học tiết 4

125

TRẦN QUANG HUY

12D2

nghỉ học tiết 4

126

TRẦN QUANG HUY

12D2

nghỉ học tiết 1

128

TRẦN THU TRANG

12D2

nghỉ học tiết 3 học tăng cường

129

VŨ THỊ VIỆT PHƯƠNG

12D2

nghỉ học tiết 3 học tăng cường

130

VŨ TRUNG KIÊN

12D2

nghỉ học tiết 1,2

132

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học tiết 1

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374