Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 22/11/2016

14:02 02/12/2016

Chuyên cần ngày 22/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN HUY TÔ

10A1

nghỉ học tiết 1

2

NGUYỄN HUY TÔ

10A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

3

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

nghỉ học

4

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

5

NGUYỄN LÊ THÁI HIỂN

10D1

vào muộn 20 phút

6

NGUYỄN LÊ THÁI HIỂN

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

7

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

10D1

nghỉ học

8

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

9

TRẦN PHƯƠNG LINH B

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

10

LẠI QUANG ANH

10D5

nghỉ học

11

VŨ THỦY TIÊN

10D5

nghỉ học

12

ĐỖ HÀ VI

10D8

đi học muộn giờ Tin học

13

NGUYỄN THÀNH TÔN

10D8

nghỉ học giờ Tin học

14

NGUYỄN TƯỜNG VY

10D8

đi học muộn giờ Tin học

15

TRẦN MINH ANH

10D10

nghỉ học

16

TRẦN MINH ANH

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

17

TRỊNH PHƯƠNG NGỌC LINH

10D10

nghỉ học

18

TRỊNH PHƯƠNG NGỌC LINH

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

19

PHẠM HÀ TRANG

11A2

nghỉ học

20

ĐỖ YẾN NHI

11A3

đi học muộn

21

LƯƠNG ĐỨC DƯƠNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

22

LƯƠNG MINH CHÂU

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

23

PHAN QUANG HÙNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

24

TRẦN LÊ HƯNG

11A3

nghỉ học

25

ĐẶNG TUẤN GIANG

11A4

đi học muộn

26

NGUYỄN LÊ MINH ĐỨC

11A4

đi học muộn

27

NGUYỄN TRUNG HIẾU

11A4

đi học muộn

28

PHẠM ĐỨC TÙNG

11A4

đi học muộn

29

VŨ QUỐC CƯỜNG

11A4

đi học muộn

30

LÊ HOÀNG KIM NGÂN

11A5

nghỉ học

31

NGUYỄN TRẦN THỊ MINH NGỌC

11A5

nghỉ học

32

LÊ MINH CHÂU

11D6

nghỉ học giờ Tin học

33

NGUYỄN PHƯƠNG NHI

11D6

nghỉ học giờ Tin học

34

PHÙNG LÂM ANH

11D6

nghỉ học giờ Tin học

35

NGUYỄN MINH ĐỨC

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

36

NGUYỄN MINH NGỌC B

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

37

NGUYỄN THẢO LÊ

11D9

nghỉ học

38

NGUYỄN THẢO LÊ

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

39

DƯƠNG MINH HIẾU

12A1

nghỉ học tiết 3,4,5

40

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học học tăng cường

41

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học tiết 1,2,3

42

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

43

NGUYỄN ĐĂNG KIÊN

12A1

nghỉ học tiết 3,4,5

44

NGUYỄN MINH THUÝ

12A1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

45

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

46

NGÔ ĐỨC ANH A

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

47

NGUYỄN MINH SƠN

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

48

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

49

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

vào muộn 10 phút

50

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

51

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

52

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

53

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

54

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

55

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học học tăng cường

56

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

57

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học học tăng cường

58

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

59

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

nghỉ học học tăng cường

60

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

nghỉ học học tăng cường

61

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

62

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

63

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

64

NGUYỄN NGỌC MAI LAN

12D1

nghỉ học học tăng cường

65

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

66

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học tiết 1,2 học tăng cường

67

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học tiết 1

68

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

69

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học học tăng cường

70

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học

71

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

72

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D1

nghỉ học tiết 1

73

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

74

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học học tăng cường

75

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học

76

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

77

ĐỖ TIẾN ĐẠT

12D2

nghỉ học

78

ĐỖ TIẾN ĐẠT

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

79

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học tiết 2 học tăng cường

80

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

81

NGUYỄN PHƯƠNG HÀ

12D5

nghỉ học tiết 1

82

NGUYỄN DƯƠNG LY

12D6

nghỉ học

83

NGUYỄN DƯƠNG LY

12D6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

84

LÊ KHÁNH LINH

12D8

nghỉ học

85

LÊ MẠNH CƯỜNG

12D8

nghỉ học tiết 1

86

NGUYỄN LINH CHI

12D8

nghỉ học tiết 1

87

PHÓ QUỲNH TRANG

12D8

nghỉ học tiết 1

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374