Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 22/12/2016

07:58 12/01/2017

Chuyên cần ngày 22/12/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐỖ MINH QUANG

10A1

đi học muộn 5 phút

2

NGUYỄN TIẾN NHẬT LONG

10A1

đi học muộn 5 phút

3

VƯƠNG KHÁNH CHI

10A2

nghỉ học

4

ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

5

PHẠM ĐỨC HIẾU

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

6

PHẠM QUANG TRUNG

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

7

TRẦN ĐỨC THẮNG

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

8

TRẦN KHÁNH NGÂN

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

9

LÊ THỊ THU THUỶ

10D10

đi học muộn 5 phút

10

NGHIÊM DUY KHÁNH

10D5

nghỉ học

11

TRỊNH MINH ANH

10D5

nghỉ học

12

TRỊNH MINH ANH

10D5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

13

HOÀNG HỮU TRƯỜNG

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

14

LÊ THÀNH VINH

10D7

đi học muộn giờ Thể dục

15

NGUYỄN MINH NGỌC

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

16

NGUYỄN NGỌC VIỆT

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

17

NGUYỄN NGỌC VIỆT

10D7

nghỉ học

18

NGUYỀN TRẦN TƯỜNG VÂN

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

19

NGUYỄN HƯƠNG BAN

10D8

nghỉ học

20

NGÔ HỒNG ÁNH QUỲNH

10D9

nghỉ học

21

NGUYỄN HƯƠNG LY

10D9

nghỉ học

22

NGUYỄN THANH NHÀN

10D9

vào muộn 15 phút có phép

23

VŨ ĐỨC TÙNG

11D2

nghỉ học có phép 45 phút

24

ĐỖ HOÀNG TÙNG

11D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

25

HOÀNG NGUYỄN MINH THƯ

11D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

26

HOÀNG TRỊNH THIÊN VŨ

11D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

27

LÊ VI ANH

11D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

28

NGUYỄN KHÔI NGUYÊN

11D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

29

HOÀNG THỊ HIỀN TRANG

11D6

nghỉ học

30

LÊ HẢI HÀ

11D6

nghỉ học

31

LÊ QUANG DŨNG

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

32

NGUYỄN HẢI

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

33

TRẦN CHÂU ANH

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

34

VŨ ĐÌNH SÁNG

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

35

LƯU DIỆU LINH

11D9

nghỉ học

36

ĐẶNG TIẾN LỢI

12A1

nghỉ học học tăng cường

37

ĐẶNG TIẾN LỢI

12A1

nghỉ học

38

DƯƠNG MINH HIẾU

12A1

nghỉ học học tăng cường

39

KIM YOUNG EUN

12A1

nghỉ học tiết 2,3,4,5

40

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học học tăng cường

41

NGÔ MINH HUYỀN

12A1

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

42

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

43

CÁT HUY DŨNG

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

44

LÊ MINH KHANG

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

45

LƯƠNG ĐỨC NAM

12A3

nghỉ học

46

VƯƠNG QUỐC ANH

12A3

nghỉ học

47

LÊ TRUNG KIÊN

12A4

đi học muộn

48

HOÀNG THÁI DƯƠNG

12A5

nghỉ học

49

NGUYỄN TIẾN ANH

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

50

TRƯƠNG KHÁNH LINH

12A5

nghỉ học

51

LƯU ĐỨC HIẾU

12A6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

52

NGUYỄN MINH ANH

12A6

nghỉ học

53

VŨ HẢI BẰNG

12A6

nghỉ học tiết 1

54

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

55

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

56

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

57

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

58

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

59

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

60

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

61

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

62

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

63

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

64

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

65

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

66

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

67

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

68

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

69

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

70

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

71

NGUYỄN MINH THU

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

72

TRẦN THU TRANG

12D2

nghỉ học học tăng cường

73

VŨ THỊ VIỆT PHƯƠNG

12D2

nghỉ học học tăng cường

74

TRẦN QUANG HUY

12D2

nghỉ học tiết 2 học tăng cường

75

NGUYỄN MINH HIỀN

12D3

nghỉ học

76

DƯƠNG LƯU TIẾN

12D4

đi học muộn

77

NGÔ HUYỀN MY

12D4

nghỉ học

78

NGUYỄN MINH ANH

12D5

nghỉ học

79

TỐNG TRẦN HOÀNG

12D6

nghỉ học

80

NGUYỄN CẨM VÂN

12D7

nghỉ học tiết 1

81

NGUYỄN LAN ANH

12D7

nghỉ học

82

NGUYỄN QUANG HUY

12D7

nghỉ học

83

PHẠM MINH QUỐC

12D7

nghỉ học

84

TRẦN LINH HƯƠNG

12D7

nghỉ học

85

TRẦN THU HÀ

12D7

nghỉ học

86

LÊ KHÁNH LINH

12D8

nghỉ học

87

LÊ MẠNH CƯỜNG

12D8

nghỉ học

88

NGUYỄN GIANG HOÀI

12D8

nghỉ học

89

TRẦN NGỌC HOÀN

12D8

đi học muộn

90

LÊ HUY TIẾN

12D9

nghỉ học tiết 1

91

NGUYỄN NHƯ NGỌC

12D9

nghỉ học

92

NGUYỄN THU HIỀN

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374